WAT DOEN WE BIJ STERK HUIS?

Bij Sterk Huis helpen we mensen bij een lastige of bedreigende (thuis)situatie of door een moeilijke periode. Zo helpen we mensen die te maken hebben met geweld, seksueel misbruik en problemen rondom hun scheiding. Wij geloven erin dat je met specialistische kennis en slimme behandelmethoden de zelfredzaamheid van mensen kunt vergroten. We zetten onze 125 jaar lange ervaring in om mensen te helpen aan een stabiele toekomst waarin zij steeds sterker omgaan met de uitdagingen die zij tegenkomen.

6 afdelingen voor (extra) veilige opvang van vrouwen, mannen en hun kinderen

EVA: voor meiden die het slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld

LIMA: voor jonge moeders en hun kinderen

VEILIG LIMA: voor slachtoffers van jeugdprostitutie en loverboys

VERA: voor slachtoffers van stalking, dreiging en huiselijk geweld. Mannen én vrouwen

DANA-EOS: observatie afdeling voor gezinnen

DE POORT: onze crisis-opvang voor moeders en hun kinderen

Ambulante hulpverlening

Sterk Huis komt ook bij de gezinnen thuis
voor hulp en ondersteuning.

> In combinatie met behandeling van kinderen in een groep

> Jongerenhulpverlening

> Aan vrouwen en mannen na huiselijk geweld (team Veilig Verder)

> Bij complexe scheidingen

> Gezinsbegeleiding

> Gezinsmanagement

Opvang en begeleiding
voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen

> 14 kleine wooneenheden

> 4 kleine wooneenheden met extra begeleiding

> 3 kinderwoongroepen

Pleegzorg

Sterk Huis biedt kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen een warme en veilige plek in een pleeggezin of in een gezinshuis. Voor een weekend, een paar maanden of tot ze op hun achttiende zelfstandig kunnen gaan wonen.

> 629 pleegkinderen

> 507 pleeggezinnen

Groepen voor kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren in combinatie met begeleiding ouders bij vragen rondom opvoeding, ontwikkeling en veiligheid.

> Dagbehandeling (Pelikaan, Kangoeroe, Duizendpoot en behandelklas Zebra)

> Naschoolse Dagbehandeling (Sirius I en II)

> Dag- en nachtbehandeling (Orion, Steppe, Toendra, Toermalijn, Pyriet, Prinsenhoeven)

> Kamertrainingscentra (2 groepen)

> Fasehuis (2 groepen)

> Kinderdagverblijf Hebe

Projecten met onderwijs, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, huisartsen en toegangsteams van gemeenten.

Eerder signaleren en voorkomen van complexe problemen

> Kombi

> Kompas

> Gedragscoach

> Aandacht voor basiskracht

> Interculturele gezinscoaching

> Smart Start