ONZE ORGANISATIE

Sterk Huis gunt iedereen een veilig en zelfstandig leven

Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij bieden een warme en veilige omgeving waar je terechtkunt met opvoedings- en ontwikkelingsvragen. Een omgeving waar je in tijden van crisis tot rust kunt komen en waar we samen kunnen bouwen aan een veilig en zelfstandig leven voor jou. Onze kennis van complexe problemen en kwetsbare situaties zetten we in voor het eerder signaleren van risico’s en voor het voorkomen van grote problemen.

Onze missie

Sterk Huis gunt iedereen een veilig en zelfstandig leven. We zien het als onze maatschappelijke opdracht om zo veel mensen te helpen aan een prettige, veilige toekomst.

Onze visie

Kinderen, jongeren, vrouwen, mannen en gezinnen verdienen bij veiligheids- en ontwikkelingsproblemen de best mogelijke hulp. Met specialistische kennis, begeleiding en behandeling op maat draagt Sterk Huis bij aan preventie, vroeger signaleren en effectiever ingrijpen bij problemen.

ONZE PIJLERS

Sterk Huis werkt vanuit twee pijlers die centraal staan in haar hulpverlening.

Pijler 1: Opvang en behandeling

Bij complexe problemen op het gebied van veiligheid en ontwikkeling.

Warme en veilige opvang bij ernstige veiligheidsdreiging

Bij ernstige bedreiging van veiligheid is een warme en veilige plek van levensbelang. Bij Sterk Huis kunnen kinderen, vrouwen, mannen en gezinnen op adem komen in een aangename omgeving. Van daaruit werken we aan écht betere kansen voor jou om mee te doen in de samenleving.

Deskundige en innovatieve behandeling

Sta je stil in je ontwikkeling? Is je veiligheid in het geding? Dan is deskundige, innovatieve en specialistische behandeling noodzakelijk voor een veilige en zelfstandige toekomst. De behandeling is altijd gericht op het blijvend aanpakken van problemen die al generaties kunnen voortduren.

Sterk in werk
en leren

Sterk Huis helpt jou (weer) aan de slag te gaan met een opleiding of begeleidt je naar een baan. Samen werken we aan jouw financiële en geestelijke vrijheid. Zo word jij de regisseur van je eigen leven en ben je in de toekomst beter bestand tegen tegenslag. Leren en werk helpen jou weer vooruit.

Pijler 2: Eerder signaleren en voorkomen

We adviseren of helpen je graag al voordat het uit de hand loopt.

Voorkomen is stukken beter dan genezen

De kinderen van vandaag zijn de opvoeders van de toekomst. Als het mis dreigt te gaan in een gezin, is het dan ook belangrijk dat we er zo snel mogelijk bij zijn. Dat voorkomt een hoop problemen.

Problemen ontstaan nooit zomaar

Ernstige problemen binnen een gezin ontstaan niet van de ene op de andere dag. We zien dat huiselijk geweld en kindermishandeling bijna altijd uitingen zijn van ellende die al veel eerder te signaleren en soms al te voorspellen is.

Samen staan we sterker

Vanuit onze kennis van complexe problemen en kwetsbare situaties investeren we in het voorkomen en tijdig signaleren van grote problemen en risico’s. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met het onderwijs, gemeenten, huisartsen, partners in zorg en vrienden van Sterk Huis.

Raad van Bestuur

Lian Smits
Lian Smits
Mevrouw L. Smits

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door, op het moment, vijf personen te weten:

  • De heer Paul Blokhuis (voorzitter)
  • De heer L.C.M. Frings (vicevoorzitter)
  • Mr. Marieke Reijrink (lid)
  • Mevrouw S. Ameziane (lid)
  • De heer E. van der Veer (lid)

Visie op bestuur en toezicht

Downloads en Folders

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis