Samen problemen voorkomen of verhelpen

Sterk Huis kijkt graag samen met jou hoe wij een cliënt, familielid of vriend verder kunnen helpen

Maak jij je zorgen om iemand? Dan is het altijd belangrijk om hulp in te schakelen. Dit kan als professional, maar ook als buurvrouw, familielid of vriend. Bel naar ons klantenbureau met je vraag. Daar worden je vragen en zorgen zorgvuldig behandeld.

Sterk Huis Klantenbureau

Neem voor vragen, consultatie en advies contact op met ons Klantenbureau.

Telefoon: 013 – 543 30 73
E-mail: klantenbureau@sterkhuis.nl
Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Actieve samenwerking voor het beste resultaat

Sterk Huis werkt actief samen met partners in de zorg. Naast hulpverlening investeren wij ook in preventie, door het geven van voorlichting en cursussen. Samen met de gemeenten, scholen, huisartsen, het bedrijfsleven en andere hulpinstanties zijn wij continu actief in het aanpakken en voorkomen van hulpvragen en problemen op het gebied van opgroeien, ontwikkeling en veiligheid.

Voor verwijzers

Heeft jouw cliënt te maken met een van de onderstaande thema’s?

Bespreek samen met je cliënt de hulpwijzer van Sterk Huis. Kijk naar wat het beste past en aansluit bij de wensen van de cliënt. Wij zoeken vervolgens samen met jullie naar de beste hulpvorm.

Jeugdaanbod

Kijk op www.jeugdhulphvb.nl voor het complete jeugdaanbod van Sterk Huis. Dit is de Wegwijzer Jeugd. Hier vind je alle jeugdhulp die gecontracteerd is door de regio Hart van Brabant.

Wij kunnen je helpen bij:

Ontwikkeling
& gedrag
leerachterstand, ADHD, autisme, sexting, jeugdzorg, loverboys, spijbelen
Opvoeding
& ouderschap
problemen in het gezin, ruzie thuis, tienermoeder, kind luistert niet
Huiselijk geweld
& kindermishandeling
vrouwen en mannen in nood, eergerelateerd geweld, verwaarlozing
Seksueel misbruik
schokkende gebeurtenis, verkrachting, PTSS, trauma
Problemen bij scheiden
vechtscheiding, complexe scheiding, ruzie, uit elkaar, wijzerscheiden
Leren & werk
geldproblemen, werkloosheid, gezinsbegeleiding, armoede
Pleegzorg
kinderbescherming, pleegouders, vervangende gezinshuizen

Samenwerkingen

Een overzicht van hulplijnen, hulpinstanties en fondsen waar Sterk Huis mee samenwerkt.

Stop Huiselijk Geweld

Advies en hulp bij het stoppen van huiselijk geweld.
www.stophuiselijkgeweld.nl

De Kindertelefoon

Vraagbaak en luisterend oor voor jeugd.
www.kindertelefoon.nl

Sensoor Noord-Brabant

Al meer dan 50 jaar dag en nacht bereikbaar voor een anoniem, vertrouwelijk gesprek.
www.brabant.sensoor.nl

Jalp Tilburg

Wijst de weg, geeft informatie of komt met passende oplossingen op allerlei gebieden.
www.jalptilburg.nl

Centrum Jeugd en Gezin

Centraal punt voor alle vragen over opgroeien en opvoeden.
www.jeugdengezintilburg.nl

Jeugdwijzer Brabant

De sociale kaart voor ouders en hulpverleners om snel en adequaat informatie te vinden over jeugdvoorzieningen op het gebied van onderwijs, welzijn en zorg in Brabant.
www.jeugdwijzer-brabant.nl

Het Nederlands Jeugdinstituut

Het landelijke kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken.
www.nji.nl

Startpagina Jeugdzorg

Gebundelde links over jeugdzorg in Nederland.
www.jeugdzorg.startpagina.nl

Het Kinderrechtencollectief

Een samenwerkingsverband van kinderrechtenorganisaties ter bevordering van de rechten van het kind.
www.kinderrechten.nl

Stichting Heppie

Zet zich in voor de grote groep vergeten en anonieme kinderen in Nederland.
www.heppie.nl

Nationaal Fonds Kinderhulp

Vindt dat alle kinderen recht hebben op geluk en helpt kinderen met minder kansen.
www.kinderhulp.nl

Ouders Online

De grootste ouders-community van Nederland, met veel informatie en tips over opgroeien en opvoeden van kinderen.
www.ouders.nl

Feniks

Stedelijk centrum voor emancipatie in Tilburg, met als doel het bevorderen van de maatschappelijke positie van alle vrouwen.
www.fenikstilburg.nl

Wat is eer?

Geeft informatie over verschillende soorten eergevoelens.
www.watiseer.nl

Tienermoeders.nl

Staat boordevol informatie voor zwangere meiden, tienermoeders of jonge moeders.
www.tienermoeders.nl

WE CAN Young

Maakt deel uit van de wereldwijde campagne WE CAN end all violence against women. Basis van de campagne is het stimuleren van jongeren om changemaker te worden.
https://www.wecanyoung.nl/gemeente/tilburg

Pleegzorg Nederland

Zet zich in voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen.
www.pleegzorg.nl

Pleegkinderen.nl

Pleegkinderen vertellen hun verhaal.
www.pleegkinderen.nl

PleegOuderRaad Midden Brabant (POR-MB)

Behartigt de belangen van de pleegouders in Midden Brabant.
www.por-mb.nl

Mobiel

Tijdschrift voor de pleegzorg.
www.mobiel-pleegzorg.nl

De Wat?! Krant

Krant voor en door pleegkinderen.
www.watkrant.nl

Federatie Opvang

Een vereniging van instellingen die zich inzetten voor de opvang en ondersteuning van mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie.
www.opvang.nl

GGD

Bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen.
www.ggdhartvoorbrabant.nl

GGz Breburg

Een specialistische geestelijke gezondheidszorgaanbieder.
www.ggzbreburg.nl

MEE

Ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen.
www.meedemeentgroep.nl

Instituut voor Maatschappelijk Werk

Helpt kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen in Tilburg, Goirle, Gilze en Rijen en Dongen.
www.imwtilburg.nl

Novadic-Kentron

De expert voor verslavingszorg in Brabant.
www.novadic-kentron.nl

Provincie Noord-Brabant

www.brabant.nl

Gemeente Tilburg

www.tilburg.nl

Scholengemeenschap De Keyzer

Is er voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
www.sgdekeyzer.nl

SBO Noorderlicht

Biedt speciaal basisonderwijs dat zoveel mogelijk aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften van het kind.
www.sbonoorderlicht.nl

ROC Tilburg

Bij ROC Tilburg kunnen studenten kiezen uit 134 mbo-opleidingen, cursussen en educatie.
www.roctilburg.nl

SJS Brabant

Een samenwerking van specialistische jeugdzorgaanbieders Sterk Huis, Amarant Groep en GGz Breburg.
www.sjsbrabant.nl

Regio Hart van Brabant

www.regio-hartvanbrabant.nl

Oranje Fonds

Wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Door hun steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.
www.oranjefonds.nl

Kinderhulp

Helpt kinderen op een hele praktische en kindgerichte manier.
www.kinderhulp.nl

Stichting Kinderpostzegels Nederland

Een kinderhulporganisatie met als motto: ‘voor kinderen door kinderen’.
www.kinderpostzegels.nl

Stichting Het Vergeten Kind

Zet zich in voor kinderen die noodgedwongen opgroeien in sobere opvangcentra.
www.vergetenkind.nl

Het Ariënsfonds

Biedt financiële ondersteuning aan mensen die er alleen voor komen te staan en het op eigen kracht niet redden.
www.tiwos.nl

ZorgSaam voor Jeugd

Feeft hulp aan jeugd en jongeren tot 18 jaar in de regio Midden-Brabant die in de knel zitten.
www.zorgsaamvoorjeugd.nl

FCB

Stimuleert de ontwikkeling van het werk in Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang.
www.fcb.nl/jeugdzorg

BrabantZorg

Hier vind je alles over werken en leren in zorg en welzijn in Brabant.
www.brabantzorg.net

Raakveld creatieve zorgwerkplaats

Biedt mensen met een beperking een nuttige en leuke dagbesteding.
www.raakveld.nl