Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING STERK HUIS 

Sterk Huis vindt het vanzelfsprekend en van groot belang dat goed wordt omgegaan met privacygevoelige gegevens. Jouw gegevens worden dan ook zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.

Persoonlijke gegevens worden in de eerste plaats vastgelegd om jou goede hulp te kunnen geven. Bij het vastleggen van jouw gegevens zijn onder andere de volgende punten belangrijk:

  • Respecteren van wetgeving
  • Privacy en gegevensbescherming mag goede verantwoorde zorg niet in de weg staan
  • Zorgvuldigheid en een goede bescherming van de gegevens staat voorop, maar het helemaal uitsluiten van datalekken is niet mogelijk. Sterk Huis heeft procedures hoe te handelen bij een beveiligingslek en datalek.
  • Jouw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).
  • De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor we ze vastgelegd hebben.

Naast de gegevens van cliënten en medewerkers administreert Sterk Huis ook gegevens van sollicitanten, vrijwilligers, bezoekers, uitzendkrachten, ZZP’ers en ketenpartners. Hiermee gaan we natuurlijk even zorgvuldig om als met de gegevens van onze cliënten.

Functionaris Gegevensbescherming (FG) 

Sterk huis heeft een functionaris gegevensbescherming, die toeziet op en adviseert over het zorgvuldig en volgens wet- en regelgeving omgaan met persoonsgegevens. Als je vragen hebt over hoe Sterk Huis omgaat met jouw gegevens, of je voelt je niet prettig omtrent het gebruik van jouw gegevens door Sterk Huis, neem dan gerust contact op via fg@sterkhuis.nl.

Meer lezen 

Het is goed dat je weet wat er met jouw gegevens gebeurt; waar en hoe we ze verzamelen en hoe je jouw wensen rondom je gegevens kunt aangeven. Je kunt hier lezen hoe Sterk Huis daarmee omgaat. Op de PrivacyApp vind je informatie van de rijksoverheid voor jongeren en professionals.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis