Opvang vluchtelingen

Sterk Huis helpt jou bij je toekomst

Sterk Huis vangt kinderen en jongeren op die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen, meestal gevlucht vanwege oorlog, geweld, terreur of politieke onveiligheid. Zij komen uit verschillende landen en zijn allemaal op zoek naar een warm thuis en een veilige toekomst.

ALLEENSTAANDE
MINDERJARIGE
VREEMDELINGEN

Een minderjarig kind die zonder ouders of begeleiders vanuit buiten de Europese Unie naar Nederland komt, wordt ook wel een alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV) genoemd. Als een AMV naar Nederland komt, wordt eerst onderzocht of het kind bescherming nodig heeft en in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning asiel. Samen met het kind wordt gekeken naar de mogelijkheden: integratie als er een vergunning is verleend of terugkeer als de asiel aanvraag is afgewezen. Stichting Nidos kan AMV’s in kleinschalige opvanglocaties plaatsen, zoals kleine wooneenheden of kleine woongroepen.

HET MAAT-TRAJECT

Sterk Huis is voor een groot deel in Brabant verantwoordelijk voor de kleinschalige opvang (KSO) en begeleiding van AMV’s. Dit doen wij door middel van ons MAAT-traject. Het doel van dit traject is dat iedere jongere die we opvangen zelfstandig kan functioneren in de Nederlandse samenleving. Dit doen we door een zo veilig mogelijke basis te creëren, op maat te werken en door samen te werken met organisaties als Nidos, scholen, gemeenten, Jongerenwerk R-Newt en de Toekomstacademie.

Bij Sterk Huis staat veiligheid, meedoen in de maatschappij en werken aan zelfredzaamheid centraal. Alle jongeren krijgen een persoonlijke mentor en hebben daarnaast een voogd vanuit Nidos. Als een AMV meerderjarig wordt en nog ondersteuning nodig heeft, kan Sterk Huis die ondersteuning bieden in de vorm van ambulante begeleiding.

ONZE WOON- EN HULPVORMEN

Sterk Huis biedt verschillende mogelijkheden voor de opvang en begeleiding van jonge vluchtelingen, AMV’s en asielzoekers.

In een KWG wonen maximaal twaalf jongeren tot 18 jaar. Er zijn dag en nacht mentoren van Sterk Huis aanwezig om de jongeren te begeleiden. Het leven en werken in een KWG is erop gericht om de jongeren veiligheid en rust te bieden, van waaruit ze zich verder kunnen ontwikkelen. De begeleiding die een jongeren krijgt, is afhankelijk van het toekomstperspectief. Vaak is de hulp gericht op de hereniging met het eigen gezin in Nederland of op doorstromen naar een groep met minder begeleiding waar de jongeren meer op zichzelf en hun eigen netwerk zijn aangewezen.

In een KWE+ wonen vijf tot acht jongeren tot 18 jaar. Overdag zijn de mentoren aanwezig voor de begeleiding. In het weekend is de mentor een dagdeel aanwezig. Op de overige momenten kunnen de jongeren een beroep doen op de 24-uurs bereikbaarheidsdienst van Sterk Huis. De jongeren zijn zelfstandig genoeg zodat de aanwezigheid van een mentor niet constant nodig is. Intensieve begeleiding is nog wel nodig om voldoende te worden voorbereid op hun uitstroomperspectief. De meeste jongeren gaan hierna zelfstandig wonen, maar ook gezinshereniging komt regelmatig voor.

Een KWE is een huis waar drie of vier jongeren, tot 18 jaar, bij elkaar wonen. Zij worden begeleid door mentoren die doordeweeks in de middag en het begin van de avond in huis aanwezig zijn. Daarnaast kunnen de jongeren een beroep doen op een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. De jongeren die in een KWE wonen zijn zo zelfredzaam dat ze al bijna zelfstandig kunnen wonen. De meeste jongeren in een KWE komen vanuit een KWG of KWE+ of rechtstreeks vanuit een COA opvanglocatie. De KWE richt zich meestal op verdere verzelfstandiging.

Ambulante begeleiding statushouders is voor jongvolwassen statushouders vanaf 18 jaar die als AMV naar Nederland zijn gekomen. Zelfstandig leven in Nederland is niet altijd even makkelijk en het eigen netwerk kan daar vaak niet voldoende bij helpen. Een ambulant begeleider ondersteunt jongeren bij het opbouwen van een zelfredzaam bestaan in Nederland. Deze jongeren komen meestal vanuit de KSO, maar ook vanuit bijvoorbeeld pleegzorg is mogelijk. Hoewel de begeleiding zich meestal richt op jongeren die (on)zelfstandig zijn gaan wonen, is ook individuele hulp na gezinshereniging mogelijk. Aanmelden voor ambulante begeleiding gaat via de toegangsteams van de gemeente.

Meer weten?

Download onderstaande folders of mail Sterk Huis

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis