Voor cliënten

Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. Een warme en veilige omgeving om met grote opvoedings- en ontwikkelingsvragen of in tijden van crisis tot rust te komen en hulp te vinden. En te bouwen aan een veilig en zelfstandig leven.

Cliënteninformatie

Je kunt bij ons terecht voor een training of voor behandeling. Ook hebben wij een warme en veilige plek, waar je tijdelijk tot rust kunt komen. Nieuwsgierig naar de omgeving? Neem een kijkje in ons Sterk Huis. Benieuwd naar onze wachtlijsten? Op Vektis staan de actuele wachtlijsten van onze diagnostiek en behandeling.

Cliënten- en jongerenraad

Bij Sterk Huis vinden we de stem van de cliënt ontzettend belangrijk. Regelmatig vragen wij onze cliënten- en jongerenraad om hun mening. De raad behartigt de belangen van ouders en kinderen die verblijven of behandeld worden bij Sterk Huis.

De cliëntenraad Sterk Huis

De cliëntenraad van Sterk Huis bestaat uit een vertegenwoordiging van cliënten. De belangrijkste doelgroepen van Sterk Huis zijn in de cliëntenraad vertegenwoordigd. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Ze hebben net als de ondernemingsraad een wet: de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018.

De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten van Sterk Huis en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening .Daarnaast bieden wij een luisterend oor en horen wij graag jouw ervaring met de hulpverlening van Sterk Huis. Een belangrijke taak waar we als cliëntenraad steeds mee bezig zijn, is het op zoek zijn naar leden uit alle hulpverleningsvormen binnen Sterk Huis.
Ook zijn we binnen Sterk Huis bezig met de vraag wat een ervaringsdeskundige kan betekenen binnen de zorg, en wat voor effect de opnamestop van JBB voor de cliënten van Sterk Huis heeft. Daarnaast melden wij het bij het management, als we binnen de zorg iets opmerken, wat in onze ogen beter kan. Hiervoor hebben we echter wel input vanuit jullie nodig.
Dus, geef het door als je merkt dat iets niet goed loopt. Geef het door als je vindt dat er teveel verschillende medewerkers met je bezig zijn. Geef het door als je een idee hebt hoe iets anders aan te pakken. Wij zijn er voor jullie!

Je kunt ons bereiken via: 06 57 31 099 9 of mail naar: clientenraad@sterkhuis.nl

Jongerenraad

De jongerenraad Sterk Huis denkt mee over hoe het beter kan.
In de jongerenraad Sterk Huis zitten 10- 14 jongeren in de leeftijd 12 tot 25 jaar. De jongeren krijgen verschillende soorten hulp binnen Sterk Huis, zoals het wonen op een behandelgroep of een jeugd & zelfstandigheid. De jongerenraad vergadert 1x per maand in Teteringen.
De jongeren vergaderen over zelf ingebrachte punten, denken mee en adviseren over beleid en vraagstukken voor bijvoorbeeld de gemeente Breda en Sterk Huis. Bijvoorbeeld over zorg na 18 jaar, regels op de groepen, meedenken in je eigen traject.
De jongerenraad van Sterk Huis doet mee in het JeugdWelzijnsBeraad (JWB) om landelijk een stem te hebben en te horen wat er bij andere organisaties speelt. Daarvoor komen de verschillende jongerenraden 4x per jaar bij elkaar om te debatteren en workshops te volgen.

Voor meer informatie over de jongerenraad kun je contact opnemen met Renée Bisschop: reneebisschop@sterkhuis.nl

Privacy en klachtenreglement

Privacy

Sterk Huis vindt het vanzelfsprekend en van groot belang dat er goed wordt omgegaan met privacygevoelige gegevens. Sterk Huis vindt het belangrijk dat met de gegevens van een ander wordt omgegaan zoals iedereen zou willen dat er met de eigen persoonsgegevens wordt omgegaan. In onze privacy verklaring lees je alles over dit onderwerp. Klik op de link voor meer informatie

Heb je een klacht? Laat het horen!

De medewerkers van Sterk Huis gaan bij de begeleiding en hulpverlening goed en zorgvuldig te werk. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze begeleiding en over de zorg die wij verlenen. Daarom betrekken we cliënten bij de hulpverlening. Zo proberen we in samenwerking een goede kwaliteit te leveren. Toch kunnen er fouten worden gemaakt of dingen gebeuren waarmee u het niet eens bent. Dan is het mogelijk een klacht in te dienen.

De klachtencommissie is bereikbaar via:

Sterk Huis
Secretariaat Klachtencommissie
Postbus 10139
5000 JC Tilburg
klachtencommissie@sterkhuis.nl

Meer weten?

Download de folder ‘Klachtenregeling bij Sterk Huis’ onderaan deze pagina.

Vertrouwenspersonen

Het is natuurlijk het streven van elke zorg- en welzijnsorganisatie dat zij op een goede manier de zorg verleent die de cliënt nodig heeft. Maar soms kun jij dat als cliënt heel anders ervaren. Je bent niet tevreden over de zorg die je van de organisatie krijgt. Je hebt het idee dat er niet voldoende naar je wordt geluisterd of je voelt je niet prettig bij de manier waarop er met jou wordt omgegaan.

Het beste is om er dan met jouw zorgverlener over te praten. Maar soms is dit niet voldoende en komen jullie er samen niet uit. Dan kun je er een derde onafhankelijke partij bij betrekken om te bekijken of je dan wel met je zorgverlener tot een oplossing kunt komen. Een vertrouwenspersoon van Zorgbelang kan je hierbij helpen.

Dit zijn de vertrouwenspersonen
voor cliënten van Sterk Huis

 

Voor cliënten van de jeugdzorg
Desiré Festen
06 51 25 41 16
dfesten@zorgbelang-brabant.nl

Voor cliënten van de hulpverlening aan vrouwen en mannen
Patty van der Linden
06 48 43 93 97
pvdlinden@zorgbelang-brabant.nl
> Meer informatie over Patty

Meer weten?

Meer informatie vind je op de website van ZorgBelang

Onderzoek: Hoe gaat het later?

We willen graag weten of onze behandeling jou helpt om je doelen te bereiken. Nu en na de afsluiting van de hulp. Doe je mee aan een onderzoek naar de ervaren effecten van Jeugdhulp? Het gaat hierbij om de hulp aan kinderen en jongeren die bij start van de hulp 8 t/m 16 jaar oud zijn en hun ouders.Het onderzoek wordt gedaan bij de hulpvormen Specialistisch ambulant (hulp thuis), Dagbehandeling en Dag- en nachtbehandeling (24-uurszorg).

Vanaf september 2020 vragen we jongeren (vanaf 11 jaar) en ouders op verschillende momenten naar hun ervaringen met de hulp en hoe het met ze gaat. Als je meedoet ontvang je op 4 momenten vragenlijsten en per keer ontvang je als dank een bioscoopbon of cadeaukaart.

Meer weten?

Download de Flyer.

Duurzaamheid en milieu
bij Sterk Huis

Een goede en veilige toekomst, daar wil Sterk Huis jou bij helpen! Daar hoort ook bij dat we goed met het milieu omgaan en duurzaamheid belangrijk vinden. Daarom vragen we aan jou om ook rekening te houden met het milieu en hebben we informatie en tips voor je verzameld. Voor een schone en leefbare wereld.

Zo help jij samen met Sterk Huis mee aan een schonere wereld:

  1. Goed scheiden van je afval
  2. Milieuvriendelijk schoonmaken
  3. (voedsel) afval voorkomen

We hebben info en tips voor je verzameld.

Downloads en Folders

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis