Ambulante hulpverlening

Hulp in je eigen vertrouwde omgeving

Heb jij ambulante hulpverlening nodig? Sterk Huis biedt verschillende behandelingen op maat om jou te helpen een mooie toekomst op te bouwen. We streven er altijd naar om hulp te geven thuis in het gezin. Dat jij een veilig en zelfstandig leven kan leiden is ons doel.

Wat is ambulante hulpverlening?

Ambulante hulpverlening, ook wel ambulante begeleiding genoemd, is hulp die je krijgt voor je problemen, waarbij je niet wordt opgenomen. De hulp die wordt gegeven vindt plaats in je eigen leefomgeving. Dit kan volledig door Sterk Huis, maar ook in samenwerking met andere specialisten zoals huisarts, wijkteam, school en eventueel andere zorgaanbieders. Bij ambulante hulpverlening kan de hulpverlener bij jouw huis komen, maar dat hoeft niet per se. Dit kan ook op school of bij Sterk Huis zelf. Het voordeel van ambulante hulp is dat je langer thuis kan blijven wonen, wat gunstig is voor jouw zelfstandigheid.

Wat doet een ambulant begeleider?

Wat een ambulant begeleider vanuit Sterk Huis doet hangt natuurlijk af van het probleem. De hulp en begeleiding is vaak gericht op veiligheid binnen de thuissituatie. Er wordt samen met het gezin gekeken waar de krachten liggen en de verbeterpunten. Met het hele gezin wordt er gewerkt naar een oplossing. Enkele werkzaamheden waaraan je kan denken zijn:

  • Samen wordt er een plan met doelen gemaakt.
  • Gesprekken worden gevoerd, thuis, op school of bij Sterk Huis.
  • Er kan gebeld worden met de ambulante hulpverlener voor vragen of om zaken te bespreken.
  • De ambulante hulpverlener maakt een verslag van alles wat er bereikt is.
  • Samen wordt er gekeken of deze hulp voldoende is, of dat er eventueel nog andere hulp nodig is.
  • Als alles is afgerond en behaald, komt er een eindgesprek.

Hulp in eigen omgeving

Ambulante hulp vanuit Sterk Huis vindt plaats in jouw eigen omgeving. Dit wil niet zeggen dat de hulpverlening altijd in jouw eigen omgeving plaatsvindt, maar dat kan wel. Afhankelijk van wat voor ambulante hulp je krijgt komt een hulpverlener naar jouw huis of naar jouw school toe. Het kan ook zijn dat je zelf naar een van onze locaties moet komen voor een gesprek of behandeling. Dit is soms het geval bij een complexe scheiding, waarbij neutraal terrein handig kan zijn. Vanuit je eigen omgeving werk jij aan je persoonlijke doelen.

Doorverwijzing

Ambulante hulpverlening krijg je niet zomaar. Hiervoor moet je een doorverwijzing krijgen vanuit een professional. Hierbij kan je denken aan je huisarts, het wijkteam of via de gemeentelijke toegang.

Sterk Huis biedt ondersteuning

Sterk Huis biedt veel ondersteuning aan op het gebied van ambulante begeleiding. Hieronder lichten we ze kort toe.

Jongerenhulpverlening
Ambulante hulp is gericht op jongeren van 14 tot en met 18+ om ze te helpen zelfstandig te worden, zichzelf te leren kennen, om te gaan met anderen en met moeilijke situaties. Maar ook hulp bij geldzaken, opkomen voor zichzelf, het zoeken van werk, school en omgaan met social media.

Veilig Verder
Veilig Verder is er voor als je te maken hebt gehad met dreiging, stalking of huiselijk geweld. Een ambulant hulpverlener zal samen met jou werken aan een veilige toekomst. Zij gaan ook het gesprek aan met de pleger, die mogelijk nog de partner is en dus thuis woont.

Complexe scheiding
Bij een complexe scheiding zijn er problemen in communicatie en samenwerking tussen de ouders. Kinderen kunnen hier de dupe van worden. Ons team probeert de problemen die er zijn te verminderen, waardoor erger kan worden voorkomen.

Intensieve gezinsbehandeling
Bij intensieve gezinsbehandeling komt een ambulant hulpverlener in het gezin en ondersteunt de ouders met specialistische opvoedvraagstukken en onderlinge communicatie. Deze vraagstukken kunnen ontstaan door traumatische ervaringen vanuit het verleden, psychiatrische problematiek bij een of meerdere gezinsleden of de invloed vanuit een problematische scheiding.

Veiligheid Voorop
Is er sprake van kindermishandeling dan komt Veiligheid Voorop wellicht bij jou over de vloer. Samen met het gezin kijken we hoe een veilige leefsituatie voor de kinderen kan worden gecreëerd.

Multi Systeem Therapie
Vertoont jouw kind gedragsproblemen (spijbelen, crimineel gedrag of blowen) dan kan Multi Systeem Therapie (MST) jullie helpen. We helpen ouders om de jongere succesvol te begeleiden in het gezin, op school, in de buurt maar ook in de vrije tijd.

Hulp na seksueel misbruik
De naam zegt het natuurlijk al. Ben je slachtoffer van seksueel misbruik dan helpen wij je om dit een plek te geven. Samen werken we aan een veilige toekomst.

PMW013
Bij Sterk Huis bieden we hulp aan sekswerkers. Als sekswerker loop je soms tegen vervelende dingen aan, maar we helpen je ook bij praktische dingen zoals boekhouding.

Interculturele gezinscoach
De gezinscoach begeleidt jongeren met een andere culturele achtergrond. Dit kunnen vraagstukken zijn op het gebied van school, binnen het gezin of buitenshuis. Bijvoorbeeld hoe de jongere moet omgaan met gezinsleden of vrienden.

Ambulante spoedhulp
We bieden ook hulp bij crisis en spoedeisende situaties binnen het gezin. Het gaat dan vaak om opvoedingsproblemen, waar de ouders niet meer zelf uit komen.

Dichtbij in de klas
Als er zorgen zijn over de ontwikkeling, het gedrag of veiligheid van een kind dan kan een hulpverlener vanuit Sterk Huis naar peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basis- en voorgezet onderwijs en het MBO komen om ondersteuning te bieden.

FACT
FACT biedt behandeling en begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen (16 – 24 jaar) met een licht verstandelijke beperking of psychiatrische aandoeningen, die problemen hebben op verschillende gebieden zoals wonen, werken, sociale omgeving en geldzaken.

Jouw ingebrachte mentor (JIM)
Een JIM is een maatje vanuit de omgeving die jongeren kan helpen op verschillende gebieden. Het is een bekende die de jongere vertrouwt zoals een tante, buurman of trainer.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis