Onze huidige wachttijden

Sterk Huis doet er alles aan om geen wachttijden te hebben. Toch hebben we er wel mee te maken. Over het algemeen duurt het maximaal twee weken tot de intake plaatsvindt. De wachttijd is per hulpvorm anders en wordt hieronder weergegeven. Om de wachttijd te overbruggen kan het mogelijk zijn om een ambulant traject te starten of om gebruik te maken van E-health.

Bij acuut gevaar of crisis bieden wij altijd hulp en/of een veilige plek.

Voor de veilige opvang in de mannen- en vrouwenhulpverlening (Vera, Eva, Veilig Lima, De Poort en Veilig Verder) kennen we geen wachttijden. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. We zoeken altijd mee naar een passende oplossing.

Dagbehandeling voor kinderen 0 - 7 jaar

Voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 7 jaar, waarbij de ontwikkeling vertraagd, verstoord of ernstig bedreigd verloopt door factoren in het kind, omstandigheden in het gezin, omgeving of een combinatie van beiden. Open van 09:00 tot 17:00.

Kangoeroe (0-2)

3 maanden

Pelikaan (3-6)

3 maanden

Duizendpoot (3-6)

3 maanden

Zebra(4-7)

3 maanden

Voor kinderen die worden aangemeld kan wel direct een ambulant starttraject worden gestart.

Behandelgroepen

De behandelgroepen zijn bedoeld voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar waarbij de ontwikkeling vertraagd, verstoord of ernstig bedreigd verloopt. Dit kan te maken hebben met ingrijpende gebeurtenissen, invloeden vanuit de omgeving, de gezinssituatie, problemen van het kind zelf óf een combinatie hiervan. Het betreft hier 24 uurs begeleiding. Er wordt altijd eerst getoetst of een minder ingrijpende hulpvorm passend is, zoals bijvoorbeeld ambulante hulp.

6 tot 12 jaar: 6-8 maanden
13 tot 18 jaar: 6-8 maanden

Jeugd en zelfstandigheid 16-27 jaar

Behandeling van jongen tussen de 16-27 jaar, waarbij hun trauma centraal staat. We begeleiden jongeren in de overgangsfase naar volwassenheid, zodat ze uiteindelijk een veilig en zelfstandig leven kunnen leiden. We bieden een kamer, appartement of studio en werken we samen aan een toekomst op alle levensgebieden.

4-6 maanden

Intensieve gezinsbehandeling

Ambulante hulpverlening waarbij de hulpverlener het hele gezin ondersteunt met betrekking tot de opvoeding waarbij sprake kan zijn van verschillende hulpvragen. Intensieve gezinsbehandeling is bedoeld voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

5 maanden

Ambulante Jongerenhulpverlening

6 weken

Complexe scheidingen

3 maanden

Start en analysefase begint binnen 6 tot 8 weken.

Dichtbij in de klas

Begeleiding en extra kennis over de ontwikkeling en het problematisch gedrag van kinderen en jongeren op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

2-3 maanden

Vrouwen- en mannenhulpverlening

Voor de veilige opvang in de mannen- en vrouwenhulpverlening (Vera, Eva, Veilig Lima, De Poort en Veilig Verder) kennen we geen wachttijden. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. We zoeken altijd mee naar een passende oplossing.

Dana Eos - Observatie afdeling voor gezinnen:

3 maanden

Lima - Behandeling voor tienermoeder en hun kinderen (12 - 23 jaar):

4 maanden

Psychotraumacentrum

Het psychotraumacentrum biedt (systeem)behandeling bij veelvoorkomende trauma’s die samenhangen met huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, vluchtelingenproblematiek, adoptieproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, kindermishandeling en seksueel misbruik.

Diagnostiek: 10 weken
Behandeling: 5 maanden

Multi Systeem Therapie (MST)

Multi Systeem Therapie (MST) is een intensieve behandelvorm voor jongeren tussen de 10 en 19 jaar, waarbij de behandelaar meerdere malen per week je gezin in de thuissituatie bezoekt en 24 uur per dag bereikbaar is. Daarnaast zijn er contacten met bijvoorbeeld de leerkracht of werkgever van je kind. De behandeling duurt maximaal vijf maanden. Momenteel is er bij MST een korte wachtlijst van enkele weken. Screenen kan vaak binnen een week.

3 weken

In Verbindingsteam met JIM

JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. Iemand die inspireert, energie geeft, dingen leert en als nodig ook een keer de waarheid kan zeggen. Dit kan een vriend, tante of buurman zijn, of een volwassene die door de jongere wordt vertrouwd en de situatie al langer kent. De JIM krijgt de soms moeilijke, maar ook eervolle taak om de jongere te helpen. Met school, werk of de situatie thuis.

Geen wachtlijst

Laatst bijgewerkt op 27-09-2023

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis