Onze huidige wachttijden

Sterk Huis doet er alles aan om geen wachttijden te hebben. Toch hebben we er wel mee te maken. Over het algemeen duurt het maximaal twee weken tot de intake plaatsvindt. De wachttijd is per hulpvorm anders en wordt hieronder weergegeven. Om de wachttijd te overbruggen kan het mogelijk zijn om een ambulant traject te starten of om gebruik te maken van E-health.

Bij acuut gevaar of crisis bieden wij altijd hulp en/of een veilige plek.

Dagbehandeling voor kinderen 0 - 7 jaar

Voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 7 jaar, waarbij de ontwikkeling vertraagd, verstoord of ernstig bedreigd verloopt door factoren in het kind, omstandigheden in het gezin, omgeving of een combinatie van beiden. Open van 09:00 tot 17:00.

0 tot 4 jaar: ongeveer 2 maanden
4 tot 7 jaar: ongeveer 2 maanden

Voor kinderen die worden aangemeld kan wel direct een ambulant starttraject worden gestart.

Behandelgroepen

De behandelgroepen zijn bedoeld voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar waarbij de ontwikkeling vertraagd, verstoord of ernstig bedreigd verloopt. Dit kan te maken hebben met ingrijpende gebeurtenissen, invloeden vanuit de omgeving, de gezinssituatie, problemen van het kind zelf óf een combinatie hiervan. Het betreft hier 24 uurs begeleiding.

6 tot 12 jaar: ongeveer 3 maanden
13 tot 18 jaar: geen wachtlijst

Jeugd en zelfstandigheid 16-27 jaar

Begeleiding van jongen tussen de 16-27 jaar. We begeleiden jongeren in de overgangsfase naar volwassenheid, zodat ze uiteindelijk zelfstandig een fijn leven kunnen leiden. We bieden een kamer, appartement of studio en werken we samen aan een toekomst op alle levensgebieden.

Geen wachtlijst

Intensieve gezinsbegeleiding

Ambulante hulpverling waarbij de hulpverlener de ouders ondersteunt met betrekking tot de opvoeding waarbij sprake kan zijn van verschillende hulpvragen. Intensieve gezinsbegeleiding is bedoeld voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Het doel is om samen in het gezin iets te veranderen. waardoor het thuis beter gaat

Geen wachtlijst

Ambulante Jongerenhulpverlening

Geen wachtlijst

Complexe scheidingen

Bemiddeling en omgangsbegeleiding bij complexe scheidingen.

6 maanden

Start en analysefase begint binnen 6 tot 8 weken.

Dichtbij in de klas

Begeleiding en extra kennis over de ontwikkeling en het gedrag van kinderen en jongeren op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Geen wachtlijst

Team Veilig Verder

Ambulante hulpverlening bij huiselijk geweld voor mannen en vrouwen.

Geen wachtlijst

Opvang

Vera - Hulp voor slachtoffers (mannen en vrouwen) van stalking, dreiging en huiselijk geweld:

Geen wachtlijst

Dana Eos - Observatie afdeling voor gezinnen:

Geen wachtlijst

Lima - Hulp voor tienermoeders (12 - 23 jaar):

Geen wachttijd

Veilig Lima - Hulp na seskueel misbruik of uitbuiting:

Geen wachttijd

Eva - Hulp voor slachtoffers eergerelateerd geweld:

4 weken

Mannenopvang:

Geen wachtlijst

Psychotraumacentrum

Het psychotraumacentrum biedt behandeling bij veelvoorkomende trauma’s die samenhangen met huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, vluchtelingenproblematiek, adoptieproblematiek, kindermishandeling en seksueel misbruik.

Diagnostiek: 4 maanden
Behandeling: 6 maanden
MST: geen wachttijd

Laatst bijgewerkt op 09-07-2021