Hulp bij > Huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijkgeweld_kindermishandeling

Word jij mishandeld door je vader? Heb jij zorgen over huiselijk geweld bij jouw buren? Of word jij thuis geslagen door jouw partner? Dan staan wij voor jou klaar.

Sterk Huis kan jou helpen het geweld te stoppen.

Heb jij te maken met een van deze situaties?
Sterk Huis kan jou helpen

Vormen van huiselijk geweld

Kindermishandeling

Jaarlijks zijn meer dan 119.000 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. Alle vormen van geweld waarbij het kind slachtoffer is vallen onder kindermishandeling.

> Lichamelijke mishandeling
Als een volwassene een kind slaat of seksueel misbruikt.

> Emotionele of geestelijke mishandeling
Als een kind wordt uitgescholden, gekleineerd of vernederd

> Lichamelijke verwaarlozing
Als een kind geen eten krijgt, geen fatsoenlijk bed of warme kleding heeft

> Emotionele of geestelijke verwaarlozing
Als een kind geen liefde, warmte of geborgenheid krijgt van ouders. Of slachtoffer is van een conflictscheiding

De Rijksoverheid heeft veel aandacht voor de aanpak van kindermishandeling. Zo is het verdrag inzake de Rechten van het Kind ondertekend. Hierdoor is de overheid verplicht om de rechten van het kind centraal te zetten. Meer info? Check hier 

Partnergeweld

Iedere vorm van geweld tussen twee personen die een (ex) relatie hebben is partnergeweld. Hierbij gaat het om lichamelijke-, psychische-, seksuele mishandeling, stalking, bedreiging en/of uitbuiting. Bij partnergeweld is er sprake van een afhankelijkheidsrelatie. Er is een machtsverhouding tussen de dader en het slachtoffer. Niet alleen degene die mishandeld wordt is het slachtoffer. Vaak zijn kinderen getuigen van het geweld tussen de ouders.

Wist je dat ook mannen mishandeld worden?
Lees hier meer

Ouderenmishandeling

Oudermishandeling is een steeds groter probleem in Nederland. Eén op de twintig ouderen wordt mishandeld. Meestal komt het voor in gezinnen of families. Vooral verwaarlozing, bedreiging en afpersing komt veel voor bij ouderenmishandeling. Ook kan het voorkomen dat een oudere wordt mishandeld door een hulpverlener.

Eergerelateerd geweld

In sommige culturen heb je te maken met ‘eer’. Als een zoon homo blijkt te zijn of een dochter seks voor het huwelijk heeft wordt de eer aangetast. Vaak worden zij dan mishandeld, bedreigd of zelfs verstoten. Lees hier meer over eergerelateerd geweld: LINK

Wat zijn de gevolgen?

Gevolgen huiselijk geweld

De gevolgen van huiselijk geweld kunnen ontzettend ingrijpend zijn. Het kan leiden tot lichamelijke gevolgen zoals verwondingen, littekens of zelfs blijvende handicaps. De psychische gevolgen van huiselijk geweld zijn echter veel groter. Het kan traumatische klachten opleveren. Slachtoffers krijgen last van depressies, angstproblemen of trauma’s.

Gevolgen kindermishandeling

Kindermishandeling heeft grote gevolgen. De ontwikkeling van een kind komt stil te staan. Kinderen presteren slechter op school, worden vaak eenzaam of gaan zelf geweld gebruiken tegen andere kinderen. Op de langere termijn zijn de gevolgen ook zichtbaar. Er kunnen psychische problemen ontstaan zoals trauma’s of stoornissen. Een op de drie slachtoffers van kindermishandeling mishandeld later ook zijn/haar eigen kinderen.

Gevolgen voor het hele gezin

Huiselijk geweld heeft altijd gevolgen voor het hele gezin. Kinderen die getuigen zijn van geweld lijden daar net zo onder als ze zelf mishandeld worden. Naar schatting zijn er 25.000 kinderen getuige van geweld. Opgroeien in een gezin waar veel geweld is heeft veel gevolgen. Kinderen leven voortdurend in angst en groeien op met gewelddadig gedrag als standaard. Hierdoor hebben kinderen meer risico op crimineel of gewelddadig gedrag. Ook kan het voorkomen dat kinderen die getuige zijn van geweld later zijn eigen kinderen mishandeld.

Signalen huiselijk geweld en kindermishandeling

> Lichamelijk letsel
Blauwe plekken, kneuzingen of breuken, brandwonden of snij-, bijt-, of hoofdwonden

> Psychische signalen
Depressie, vermoeidheid, angst, hyperventileren, flauwvallen of stress

> Gedragssignalen
Onderdanige houding, onzekerheid, schrikachtig, verslavingen, uitstelgedrag, schuldgevoelens, veel verschillende emoties, afspraken steeds afzeggen of eenzaamheid

> Signalen bij kinderen
Heel druk of heel rustig in de klas, weinig vriendjes, gedragsproblemen, vertonen van raar gedrag of geweld naar anderen.

Melden huiselijk geweld en kindermishandeling

Maak altijd een melding bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dit kan bij Veilig Thuis. Ben jij een slachtoffer? Zoek dan hulp! Wij helpen je het geweld te stoppen.

Neem contact met ons op

Voor hulp, advies en aanmeldingen zijn wij bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Ook via Whatsapp

Laat je gegevens achter

Artikelen over dit thema