Hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Sterk Huis helpt geweld te stoppen
huiselijkgeweld_kindermishandeling

Word jij mishandeld door je vader of moeder, geslagen door je partner of ben je zelf juist de pleger? Dan staan wij voor jou klaar. Sterk Huis helpt om het geweld te stoppen.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

In Nederland zijn er jaarlijks meer dan 219.000 slachtoffers van huiselijk geweld. Er is sprake van huiselijk geweld wanneer bij iemand thuis veel geweld voorkomt. Lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, kindermishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing en stalking vallen onder huiselijk geweld.

Van probleem naar oplossing

Bij Sterk Huis staan we klaar voor kinderen en volwassenen die te maken hebben met agressie of geweld. Samen met hen kijken we hoe we het geweld kunnen stoppen. We gaan op zoek naar de juiste oplossing en werken zo een prettige, veilige toekomst.

Meer weten?

Klik op het onderwerp of scroll naar beneden.

Heb jij te maken met een van deze situaties?
Sterk Huis helpt jou graag verder!

Vormen van huiselijk geweld

Kindermishandeling

Jaarlijks zijn meer dan 119.000 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. Alle vormen van geweld waarbij het kind slachtoffer is vallen onder kindermishandeling.

Lichamelijke mishandeling
Als een volwassene een kind slaat of seksueel misbruikt.

Emotionele of geestelijke mishandeling
Als een kind wordt uitgescholden, gekleineerd of vernederd

Lichamelijke verwaarlozing
Als een kind geen eten krijgt, geen fatsoenlijk bed of warme kleding heeft

Emotionele of geestelijke verwaarlozing
Als een kind geen liefde, warmte of geborgenheid krijgt van ouders.

De Rijksoverheid heeft veel aandacht voor de aanpak van kindermishandeling. De overheid is verplicht om de rechten van het kind centraal te zetten. Meer informatie hierover vind je hier .

Partnergeweld

Iedere vorm van geweld tussen twee personen die een (ex) relatie hebben is partnergeweld. Hierbij gaat het om lichamelijke-, psychische-, seksuele mishandeling, stalking, bedreiging en/of uitbuiting. Bij partnergeweld is er sprake van een afhankelijkheidsrelatie. Er is een machtsverhouding tussen de dader en het slachtoffer. Daarnaast kunnen kinderen getuigen zijn van het geweld tussen ouders, waardoor zij ook slachtoffer zijn van het geweld. Vrouwen kunnen worden mishandeld, maar mannen ook. Hier lees je meer over mannenmishandeling.

Ouderenmishandeling

Oudermishandeling is een steeds groter probleem in Nederland. Eén op de twintig ouderen wordt mishandeld. Meestal komt het voor in gezinnen of families. Vooral verwaarlozing, bedreiging en afpersing komt veel voor bij ouderenmishandeling. Ook kan het voorkomen dat een oudere wordt mishandeld door een hulpverlener.

Eergerelateerd geweld

In sommige culturen heb je te maken met ‘eer’. Als een zoon homo blijkt te zijn of een dochter seks voor het huwelijk heeft, kan de eer worden aangetast. Vaak worden zij dan mishandeld, bedreigd of zelfs verstoten. Hier lees je meer over eergerelateerd geweld.

Wat zijn de gevolgen?

Gevolgen huiselijk geweld

De gevolgen van huiselijk geweld kunnen ontzettend ingrijpend zijn. Het kan leiden tot lichamelijke gevolgen zoals verwondingen, littekens of zelfs blijvende handicaps. De psychische gevolgen van huiselijk geweld zijn echter veel groter. Het kan traumatische klachten opleveren. Slachtoffers krijgen last van depressies, angstproblemen of trauma’s.

Gevolgen kindermishandeling

Kindermishandeling kan grote gevolgen hebben. Kinderen kunnen slechter gaan presteren op school, eenzaam worden of zelf geweld gaan gebruiken tegen andere kinderen. Op de langere termijn zijn de gevolgen ook zichtbaar. Ook kunnen er psychische problemen ontstaan, zoals trauma’s of stoornissen.

Gevolgen voor het hele gezin

Huiselijk geweld kan gevolgen hebben voor het hele gezin. Kinderen die getuigen zijn van geweld lijden daar net zo erg onder als wanneer zij zelf mishandeld worden. Naar schatting zijn 25.000 kinderen getuige van geweld. Opgroeien in een gezin waar veel geweld is, kan veel hebben. Kinderen leven voortdurend in angst en groeien op met gewelddadig gedrag als standaard. Hierdoor lopen zij meer risico op crimineel of gewelddadig gedrag.

Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

> Lichamelijk letsel
Blauwe plekken, kneuzingen of breuken, brandwonden of snij-, bijt-, of hoofdwonden

> Psychische signalen
Depressie, vermoeidheid, angst, hyperventileren, flauwvallen of stress

> Gedragssignalen
Onderdanige houding, onzekerheid, schrikachtig, verslavingen, uitstelgedrag, schuldgevoelens, veel verschillende emoties, afspraken steeds afzeggen of eenzaamheid

> Signalen bij kinderen
Heel druk of heel rustig in de klas, weinig vriendjes, gedragsproblemen, vertonen van raar gedrag of geweld naar anderen.

Melden huiselijk geweld en kindermishandeling

Maak altijd een melding bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dit kan bij Veilig Thuis.

Downloads en folders

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis