Klachten

Een klacht, laat het weten!

De medewerkers van Sterk Huis gaan bij de begeleiding en hulpverlening goed en zorgvuldig te werk. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze de begeleiding en de zorg. Toch kunnen er fouten worden gemaakt of dingen gebeuren waarmee u het niet eens bent. Dan is het mogelijk een klacht in te dienen. We vinden het belangrijk dat u dat inderdaad doet. Ons doel is, als het enigszins mogelijk is, het probleem op te lossen. Daarnaast kan de klacht bijdragen aan verbetering van de hulp en zorg.

Wie kan een klacht indienen?

Alle cliënten van Sterk Huis kunnen een klacht indienen; (pleeg)kinderen vanaf de leeftijd van 12 jaar, jongeren en volwassenen kunnen dit zelf doen. Daarnaast kunnen de ouders, stiefouders, pleegouders en anderen die een jeugdige cliënt als behorend tot hun gezin verzorgen en opvoeden een klacht indienen. Zij kunnen een klacht namens hun kind indienen of namens henzelf.

Als u een ex-cliënt bent kunt u een klacht indienen binnen een periode van 3 maanden na de beëindiging van de zorg.

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. 

De interne klachtenbehandeling

Vanuit de ervaring dat veel klachten voortkomen uit misverstanden heeft Sterk Huis de intentie om klachten zoveel mogelijk op te lossen door overleg tussen u, de beklaagde, diens leidinggevende. Bespreek uw klacht het liefst zo snel mogelijk met de betreffende medewerker. Als u dat niet wilt, of het lukt niet er samen uit te komen, dan kunt de klacht schriftelijk indienen bij de betreffende leidinggevende of bij de klachtenadministratie Sterk Huis.

Hoe dient u een klacht in voor interne behandeling?

U kunt het klachtenformulier online invullen, dit wordt automatisch naar de interne klachtenadministratie van Sterk Huis verstuurd, deze zorgt ervoor dat het bij de verantwoordelijke manager terecht komt. U krijgt een afschrift van de klacht per mail en later een ontvangstbevestiging. U kunt ook direct een mail sturen naar de klachtenadministratie via emailadres: klachtenadministratie@sterkhuis.nl

Indien u het klachtenformulier op papier wilt invullen en overhandigen of per post opsturen kunt u hier het klachtenformulier downloaden. Voor jongeren hebben wij een speciaal klachtenformulier. 

Naar de externe klachtencommissie

Als het niet lukt om intern samen het probleem op te lossen, kunt u daarna de klacht dan indienen bij de externe klachtencommissie van Sterk Huis. Deze commissie is onafhankelijk; dat wil zeggen dat de leden niet bij of voor Sterk Huis werken. De leden van de klachtencommissie zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen bij de behandeling van uw klacht bekend is geworden.

Hoe dient u een klacht in voor de externe klachtencommissie?

U kunt het klachtenformulier online invullen, het wordt dan automatisch naar de externe klachtencommissie verzonden. U zelf krijgt een afschrift van de klacht per mail en later een ontvangstbevestiging.

U kunt ook direct een mail sturen naar de externe klachtencommissie via emailadres externeklachtencommissie@sterkhuis.nl

Indien u het klachtenformulier op papier wilt invullen en per post opsturen kunt u klachtenformulier downloaden. Dit kunt u dan aan de interne klachtenadministratie versturen, en van daaruit zal het doorgestuurd worden naar de externe klachtencommissie.

Meer weten?

Meer lezen over hoe de interne en/of externe klachtenprocedure verloopt?