Klachten

Een klacht, laat het weten!

De medewerkers van Sterk Huis gaan zorgvuldig te werk bij de begeleiding en hulpverlening. Cliënttevredenheid staat namelijk voorop. Toch kan er iets fout gaan of iets gebeuren waarmee je het niet eens bent. Dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Doe dit vooral, want wij willen het probleem graag oplossen en (waar nodig) onze hulp en zorg verbeteren.

Wie kan een klacht indienen?

Alle cliënten van Sterk Huis kunnen een klacht indienen. Dit kan namens jezelf (toegestaan voor pleegkinderen vanaf 12 jaar, jongeren en volwassenen), maar ook namens een jeugdige cliënt die tot jouw gezin behoort. Ben je een ex-cliënt van Sterk Huis, dan moet je de klacht uiterlijk drie maanden na beëindiging van de zorg/hulpverlening indienen.

Wij nemen geen anonieme klachten in behandeling.

De interne klachtenbehandeling

Veel klachten komen voort uit misverstanden. Daarom streven we ernaar zoveel mogelijk klachten intern op te lossen door in gesprek te gaan met elkaar. Bespreek je klacht het liefst zo snel mogelijk met de betreffende medewerker. Als je dat niet wilt of als het niet goed voelt, mag je je klacht ook schriftelijk indienen bij de betreffende leidinggevende of bij de klachtenadministratie van Sterk Huis:

Externe klachtencommissie

Je kan ook rechtstreeks bij de externe klachtencommissie van Sterk Huis een klacht indienen. Deze commissie is onafhankelijk: de leden werken niet bij Sterk Huis en hebben een geheimhoudingsplicht.

  • Vul het online klachtenformulier in óf mail naar externeklachtencommissie@sterkhuis.nl
  •  Ook is het mogelijk om het klachtenformulier te downloaden en per post te versturen naar: Secretariaat Klachtencommissie – Postbus 10139 (het formulier wordt dan doorgezet naar de externe klachtencommissie)

Meer weten?

Meer lezen over hoe de interne en/of externe klachtenprocedure verloopt? Lees dan onze Algemene Klachtenregeling en onze Klachtenregeling voor jongeren.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis