Klachten

Een klacht, laat het weten!

De medewerkers van Sterk Huis gaan zorgvuldig te werk bij de begeleiding en hulpverlening. Cliënttevredenheid staat namelijk voorop. Toch kan er iets fout gaan of iets gebeuren waarmee je het niet eens bent. Dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Doe dit vooral, want wij willen het probleem graag oplossen en (waar nodig) onze hulp en zorg verbeteren.

Wie kan een klacht indienen?

Alle cliënten van Sterk Huis kunnen een klacht indienen. Dit kan namens jezelf (toegestaan voor pleegkinderen vanaf 12 jaar, jongeren en volwassenen), maar ook namens een jeugdige cliënt die tot jouw gezin behoort. Ben je een ex-cliënt van Sterk Huis, dan moet je de klacht uiterlijk drie maanden na beëindiging van de zorg/hulpverlening indienen.

Wij nemen geen anonieme klachten in behandeling.

De interne klachtenbehandeling

Veel klachten komen voort uit misverstanden. Daarom streven we ernaar zoveel mogelijk klachten intern op te lossen door in gesprek te gaan met elkaar. Bespreek je klacht het liefst zo snel mogelijk met de betreffende medewerker. Als je dat niet wilt of als het niet goed voelt, mag je je klacht ook schriftelijk indienen bij de betreffende leidinggevende of bij de klachtenadministratie van Sterk Huis:

Externe klachtencommissie

Je kan ook rechtstreeks bij de externe klachtencommissie van Sterk Huis een klacht indienen. Deze commissie is onafhankelijk: de leden werken niet bij Sterk Huis en hebben een geheimhoudingsplicht.

  • Vul het online klachtenformulier in óf mail naar externeklachtencommissie@sterkhuis.nl
  •  Ook is het mogelijk om het klachtenformulier te downloaden en per post te versturen naar: Secretariaat Klachtencommissie – Postbus 10139 (het formulier wordt dan doorgezet naar de externe klachtencommissie)

Vertrouwenspersonen
voor cliënten van Sterk Huis

Het is natuurlijk het streven van elke zorg- en welzijnsorganisatie dat zij op een goede manier de zorg verleent die de cliënt nodig heeft. Maar soms kun jij dat als cliënt heel anders ervaren. Je bent niet tevreden over de zorg die je van de organisatie krijgt. Je hebt het idee dat er niet voldoende naar je wordt geluisterd of je voelt je niet prettig bij de manier waarop er met jou wordt omgegaan.

Het beste is om er dan met jouw zorgverlener over te praten. Maar soms is dit niet voldoende en komen jullie er samen niet uit. Dan kun je er een derde onafhankelijke partij bij betrekken om te bekijken of je dan wel met je zorgverlener tot een oplossing kunt komen. Een vertrouwenspersoon van Jeugdstem kan je hierbij helpen.

Voor cliënten van de jeugdzorg
Patty van der Linden
06 48 43 93 97
pvdlinden@zorgbelang-brabant.nl

Thomas Nouwens
06 57 27 69 11
tnouwens@zorgbelang-brabant.nl

Ouders van cliënten kunnen terecht bij Jeugdstem

Voor cliënten van de hulpverlening aan vrouwen en mannen
Patty van der Linden
06 48 43 93 97
pvdlinden@zorgbelang-brabant.nl
> Meer informatie over Patty

Meer weten?

Meer lezen over hoe de interne en/of externe klachtenprocedure verloopt?

 

Klachten

Klachtenregeling voor jongeren

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis