Sterk op scholen

Ouders, onderwijs en jeugdzorg werken samen op scholen aan de beste kansen voor kinderen. Onze hulpverleners komen naar peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basis- en voortgezet onderwijs en MBO als er behoefte is aan extra kennis over de ontwikkeling en het gedrag van kinderen en jongeren.

Wat doen we allemaal?

 

Dichtbij in de klas >

Voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basis- en voorgezet onderwijs, het middelbaar onderwijs en speciaal onderwijs

Aandacht voor basiskracht >

Voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisonderwijs en speciaal onderwijs

Interculturele gezinscoaching >

Middelbaaronderwijs

Wil je meer weten over Sterk op scholen? Lees het in onze folder

Dichtbij in de klas

Op school, het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal wil je voor elk kind het beste. Want elk kind moet zich goed kunnen ontwikkelen en zich prettig kunnen voelen in de groep.

Als kinderen in je klas of groep iets extra’s nodig hebben, bied je de steun die nodig is. Als je voor een kind meer tijd en/of andere kennis over de ontwikkeling nodig hebt, dan is de jeugdzorgprofessional van ‘Dichtbij in de klas’ een goede aanvulling op het team. Zo zorgen we er samen voor dat een kind op school kan blijven, de werksfeer in de klas prettig is en elk kind tot zijn recht komt.

Wil je meer weten over Dichtbij in de klas? Lees het in onze folder

Denk je wel eens over een kind in de klas:

“Kan deze leerling op school blijven als er vanuit jeugdzorg meer ondersteuning zou zijn?”
“Ik maak me zorgen. Wie weet veel van de ontwikkeling en van opvoeden en kan me ondersteunen?”
“Volgens mij zijn er problemen in het gezin. Hoe komt er passende zorg voor het kind en het gezin?”
“Hoe kan ik mijn zorgen bespreken met de ouders? Wie kan me daarbij helpen?”

Aandacht voor basiskracht

Soms heeft een kind in de klas net iets meer nodig dan andere kinderen. Dan kan een specialistisch pedagogisch medewerker van Aandacht voor Basiskracht ter plekke hulp bieden op school.

Een specialistische hulpverlener van Sterk Huis ondersteunt in klas de leraar en het zorgteam. *De extra ogen in een klas*. Met als taken: het observeren van kinderen, adviseren aan zowel ouders en professional partners en kunnen een tijdelijke vorm van lichte ondersteuning geven. Uniek is dat de oplossing voor een probleem dat speelt bij een kind of thuis wordt gezocht in de eigen omgeving en niet in het verwijzen naar gespecialiseerde jeugdzorg. Op dit moment draait Aandacht voor Basiskracht succesvol op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de groepen 1 en 2 van basisscholen in Goirle. Door deze samenwerking worden ontwikkelingskansen van kinderen vergroot. Door vroegtijdig in te spelen op problemen en deze te verminderen, kunnen kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen en opgroeien. Kinderen krijgen meer begeleiding en ondersteuning op maat, waar mogelijk in de eigen leefomgeving.

Wil je meer weten over Aandacht voor basiskracht? Lees het in onze folder

Klik op afbeelding om artikel in BD te lezen

Ervaring van een leraar

“Een jongetje bij de kinderopvang had moeite om het programma te volgen en legde moeilijk contact. Vanuit Aandacht voor Basiskracht is er gekeken naar wat hij nodig heeft. Zijn gedrag is in kaart gebracht, waarna er coaching plaatsvond van collega’s op de locatie, waarbij er samen werd gewerkt met ouders. Het resultaat was dat zijn opvallende gedrag verminderde en dat hij hierdoor toch de stap heeft kunnen maken naar de peutergroep. De pedagogisch medewerkers op de locatie voelden zich gesterkt in hun aanpak en vaardiger.”

Interculturele gezinscoaching

Sommige jongeren hebben naast de opvoeding van hun ouders net even een extra steuntje nodig. Als er veel problemen zijn op school, op de sportclub of met de politie kan extra ondersteuning ervoor zorgen dat het niet gaat escaleren.

De interculturele gezinscoach is een professional die jongeren begeleidt met een culturele achtergrond. De coach gaat voor kansen op een betere toekomst. Er wordt gekeken naar de positieve krachten van jongeren en ouders. En samen wordt er gekeken wat er veranderd kan worden op school, thuis of buitenshuis. We proberen te voorkomen dat jongeren (weer) in aanraking komen met de politie.

Wil je meer weten over interculturele gezinscoaching? Lees het in onze folder

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis