Onze scheiding is een strijd

Wat is het beste voor mijn kind(eren)?

Als je gaat scheiden, is het belangrijk dat je goede afspraken met elkaar maakt. Maar als ruzies en juridische gevechten de boventoon voeren, is dat moeilijk. Dit heeft vervelende gevolgen voor de kinderen. Zij staan ongevraagd tussen de ouders in. Laat de emoties niet hoog oplopen en de scheiding niet escaleren. Vraag op tijd om hulp en maak een goed plan, wat draait om je kind.

Sterk Huis helpt …

Ouders

Elke scheiding is anders. Sterk Huis biedt daarom altijd hulp op maat: wat hebben júllie nodig voor een betere toekomst? Daarbij stellen we je kind centraal. Onze hulp op maat gebeurt altijd na een diepgaande analyse van de situatie, de omgeving en factoren die een rol spelen. We bekijken de situatie en de gevolgen voor je kind én brengen in kaart wat jullie als ouders willen bereiken en welke hulp daarbij nodig is. Aan de hand van verschillende oefeningen doorbreken we conflictpatronen en maken we concrete afspraken.

Kinderen

Kinderen hebben een belangrijke positie en rol tijdens een scheiding. Bij Sterk Huis vinden er daarom kindgesprekken plaats. Deze gesprekken zijn speciaal ontwikkeld om kinderen het gevoel te geven dat er naar ze wordt geluisterd en dat hun gevoelens er toe doen.

Veel kinderen die een scheiding doormaken, komen in de knel tussen de ouders. Ook verstoppen ze vaak de eigen emoties, om papa en mama niet extra boos of verdrietig te maken. Dit kan grote gevolgen hebben, zoals faalangst, een slechte nachtrust en concentratie- en gedragsproblemen. Tijdens onze groepsbijeenkomsten (met leeftijdsgenoten) krijgen kinderen begeleiding van een hulpverlener. Je kind leert omgaan met de eigen gevoelens en wordt weerbaarder. Ook helpen we je kind om de scheiding een plek te geven en schuldgevoelens los te laten.

Artikelen over dit onderwerp