Onze projecten

Pijler 1:
Opvang en behandeling

Pijler 2:
Eerder signaleren en voorkomen

Wij zien een opleiding en werk als cruciale voorwaarden voor een veilig en zelfstandig leven. Sterk Huis wilt haar cliënten de mogelijkheid bieden om tijdens een hulpverleningstraject zich voor te bereiden op een toekomst na hulpverlening. Dit doen we door te werken aan zelfvertrouwen, sociale en economische zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, een eigen netwerk opbouwen en eigen verantwoordelijkheid. Ook richten we ons op het opdoen van werkervaring en het vinden van een opleiding en werk.

Sterk Huis biedt cliënten de kans om tijdens een traject een werkervaringstraject te volgen. Het project Sterker voor de Toekomst kan starten dankzij een donatie van € 130.000 van de Rabobank Foundation. Met het project verkleint de organisatie voor cliënten de afstand tot de arbeidsmarkt.

Successen bord

Problemen in wijken eerder signaleren door het combineren van data en kennis.

De komende drie jaar gaan we met het project Smart Start een aanpak ontwikkelen waarbij data en kennis worden gebruikt om (risico’s op) complexe problemen bij kinderen en gezinnen vroegtijdig te signaleren. We doen dit door ervaring en kennis van professionals en inwoners te combineren met beschikbare data over de wijk en wetenschappelijk onderzoek. Op basis van de voorspellende data die dit oplevert, wordt passende ondersteuning op scholen, bij huisartsen en in kwetsbare wijken samengesteld.

Zo kan beter en gerichter worden ingezet op wat (preventief) nodig is voor een gezin. Door vroegtijdig te signaleren en in te spelen op de te verwachten problematiek kan leed bij kinderen en gezinnen worden verminderd of zelfs worden voorkomen. Zo zorgen we er met elkaar in onze regio voor dat kinderen goed, gezond en veilig kunnen opgroeien.

Kijk op de website van Smart Start voor meer informatie en het laatste nieuws.

Smart Start is een samenwerking van Sterk Huis, CentERdata, Datascience Center Tilburg en de Regio Hart van Brabant

Klik op afbeelding voor grotere weergave

Game voor jeugd in de opvang

Stel je voor dat het thuis niet veilig is en je met je moeder of vader bij Sterk Huis terecht komt. Je komt dan op een onbekende plek met allemaal vreemde mensen met grote problemen. Voor je veiligheid mag je misschien niet naar buiten of kun je niet naar school. Je ziet je vrienden niet en je leven ligt compleet overhoop.

Kinderen en jongeren die onverwachts in een instelling komen, hebben veel onzekerheden, angsten, boosheid en vragen. Daarom willen wij samen met jongeren een game ontwikkelen waardoor ze zich sneller thuis en veilig gaan voelen bij Sterk Huis. In de game wordt het duidelijk wat Sterk Huis is: Wat is er te doen? Wat gaat er gebeuren? Wie kom je tegen en wat doen zij? De game is zeker ook bedoeld om een warm welkom te geven en om te laten weten dat je niet de enige bent die deze ellende meemaakt.

Serious game

Samen met jongeren maken we een serious game waarmee kennis wordt overgedragen en betrokkenheid wordt gestimuleerd. De game wordt geschikt voor jeugd vanaf 10 jaar.

Als jongeren uit hun vertrouwde omgeving worden gerukt en er ineens allemaal onbekende mensen zich met hen bemoeien, kan het veiliger voelen om een spel te spelen dan praten met een vreemde hulpverlener. Een spel past in de belevingswereld van jongeren en verlaagt de drempel om meer te weten te komen over de (nog) onbekende plek.

De game is gebaseerd op de methodiek Veerkracht die landelijk wordt gebruikt daarin zijn contacten met je netwerk heel belangrijk.

Voor en door jongeren

We vinden het heel belangrijk dat deze game voor en door jongeren wordt gemaakt. Want jongeren leren veel van hun leeftijdsgenoten en vrienden zijn super belangrijk. In creatieve workshops met SNENS hebben we input van jongeren gevraagd. Een gamedesigner is met de informatie uit de workshops aan de slag gegaan en heeft een trailer van de game gemaakt.

Help je mee?

De eerste fase van de ontwikkeling van The Gate is mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van Kinderpostzegels en het Innovatiefonds Jeugd. De eerste fase is afgerond met een demo van de game om een beeld te krijgen hoe The Gate eruit gaat zien. Om deze demo tot een speelbaar spel te kunnen maken, zijn we op zoek naar fondsen en bedrijven die de ontwikkeling van de game willen steunen. De jongeren hebben ook een crowdfundingactie bedacht zodat iedereen dit project kan steunen. Help je mee ons doel te halen? Doneer dan hier!
The Gate willen we zo ontwikkelen dat het ook voor jeugd in andere hulporganisaties bruikbaar is om je plek te vinden en je thuis te voelen in de instelling.

Lees meer in dit artikel in STERK magazine #6

Meer informatie: Sabine Donders sabinedonders@sterkhuis.nl

Lancering van de trailer

Vragen en Antwoorden

Wat gebeurt er met de data van de game? Hoe is deze beschermd? Wat krijgen medewerkers te zien? Zien andere jongeren jouw spel ook?

Maarten (Gamedesigner):
We zijn nog vrij om daarin keuzes te maken. Nu is het idee dat het spel op laptops gespeeld wordt. Dan zet een medewerker de game klaar voor de jongere dan kan de jongere direct spelen en zitten we niet met gegevens opslaan.
We kunnen ook kiezen voor wel opslaan als de game op mobiel wordt uitgebracht. Dan kunnen we anders personaliseren. Technisch gezien is dat wat complexer en moet er een ‘backend systeem’ zijn met loginsystemen, waarbij medewerkers accounts krijgen waarbij ze een spel voor een jongere kunnen aanmaken.

(met de juiste instellingen zodat de gezinssamenstelling van de jongere overeenkomt met die in de game),

Renée: Het is belangrijk dat de privacy van een jongere gewaarborgd wordt en de jongere zelf controle houdt over hetgeen wat hij doet in de game en wie daar inzage in heeft.

Hoe lang duurt het spelen van dit spel? Als je niet kunt opslaan moet je dan in één keer het spel uitspelen?

Maarten: Ook dat staat nog open. Maar als gamedesigner verwacht ik dat je een dik uur kunt spelen. We moeten wat gaan verzinnen als je niet een heel uur achter elkaar wilt spelen en tussendoor even een pauze wilt nemen of op een later moment verder wil spelen. We hebben natuurlijk een prachtig game concept liggen, dus wat dat betreft kunnen we het zo gek maken als we willen. Ik zou dan ook graag met allerlei organisaties in overleg gaan over wat volgens hen het beste werkt.

Renée: Hoe uitgebreider de game wordt, hoe langer het spel duurt. Dat is het simpele antwoord.

Kunnen meerdere jongeren tegelijkertijd spelen? En wordt je proces onthouden zodat je later verder kunt met je eigen spel? Hoeveel laptops heb je nodig voor het spel?

Maarten: Het is geen multi-player game, dus je speelt het spel alleen zodat je je op dat moment ook even rustig kan terugtrekken en in de gamewereld kan stappen.

We streven er naar dat de game onthoudt wat je hebt gedaan zodat je later verder kunt spelen.

Het spel installeer je op een willekeurige laptop en dit heeft geen limiet. Heb je meerdere laptops dan kun je de game op alle laptops installeren en kunnen jongeren tegelijkertijd hun spel spelen.

Renée checkt bij jongeren: klopt het dat op het moment van binnenkomst je wel behoefte hebt om jezelf even terug te trekken?

Chris: “Dat is zeker waar, op het moment dat je voor het eerst binnenkomt dan ken je helemaal niemand. Je zit daar in je eentje, je denkt niemand begrijpt me, je zit in de put, waarom gebeurt mij dit? Dan heb je echt geen zin om met andere mensen te praten. Maar zodra je dan jezelf kunt terugtrekken om de game te spelen en in je eigen game wereld zit, begin je langzaam maar zeker toch wel weer begrip te tonen voor andere mensen waardoor je denkt “Hé ik sta er dus niet alleen voor.” En je dus ook kunt gaan denken om contact te maken met de andere mensen daar.”

Renée: In de game ontmoeten jongeren dus andere characters en die zijn gebaseerd op jongeren die hetzelfde hebben meegemaakt. Door hun verhaal krijgt de speler dus al meer duidelijkheid over de plek en over hun ervaring.

Is het ook toe te passen voor andere groepen/andere vormen van hulpverlening dan de crisisopvang?

Sabine: Het is echt ons streven om de game zo breed mogelijk aan te kunnen bieden. We hebben een blauwdruk gemaakt waarbij de game makkelijk aan te passen is zodat deze ook bij andere groepen past en ook voor andere organisaties geschikt kan zijn. Er zijn veel herkenbare locaties; iedereen heeft een kamer of een unit, er is een kantoor, een gezamenlijke keuken en een tuin. Ook zijn er veel herkenbare elementen: zoals het opgesloten gevoel ‘het is hier net een gevangenis’. Ook het gevoel dat je bekeken wordt is natuurlijk niet uniek voor een crisisopvang, dat horen we ook terug vanuit bijvoorbeeld de behandelgroepen.

Maarten: Nu is de game ontworpen vanuit Sterk huis, dat is het voorbeeld. Maar als de game straks doorontwikkeld wordt, dan kunnen we natuurlijk met andere partijen ook praten: Wat zou voor jullie goed uitkomen? En kunnen we het op zo’n manier inrichten dat het goed bij jullie past? Het staat allemaal nog open en we willen natuurlijk dat zoveel mogelijk jongeren iets aan onze game hebben!

Vraag aan de tekenaar van de game: Ik heb Maarten en de jongeren gevraagd hoe ze het vonden om met ons te werken, maar ik ben ook wel benieuwd hoe jij de samenwerking hebt ervaren?

Erik: Ik vind het een heel mooi project om aan mee te werken. Ik kon hier veel creativiteit in kwijt en leuk om samen met de jongeren en Maarten te brainstormen over het uiterlijk van de game.

Sabine: Fase 1 hebben we op dit moment afgerond, het game concept met de visuele onderdelen liggen er en de trailer is gemaakt. Nu zijn we bezig met financiering voor doorontwikkeling en dat is de volgende stap in dit project. We schatten dat we daar ongeveer 4 maanden voor nodig hebben als het allemaal vlot kan verlopen. Waarbij we hopen dat andere instellingen ook bij ons aankloppen om de game ook voor hen beschikbaar te maken. Daarna schatten we 6 tot 10 maanden in om de game ook daadwerkelijk tot een speelbaar spel te gaan maken. En zien we jullie volgend jaar oktober graag terug om jullie het spel te laten spelen. Dat is ons streven, maar we vinden het vooral belangrijk dat het goed gebeurt en dat we jongeren blijven betrekken.

De trailer staat online en geeft ons het startschot om de game bekend te maken, subsidies aan te vragen, fondsen te benaderen en draagkracht bij andere organisaties te vinden die mee willen doen. Dat is onze volgende stap. Volgende week komt ook de aftermovie van deze aftrap online, die kun je delen, laten zien aan je netwerk, promoten en zo hopen we dat iedereen ons weet te vinden.

Sommige kinderen en jongeren groeien in Nederland op in moeilijke of onveilige situaties. Dan is hulp nodig om de nare ervaringen uit je jeugd te verwerken en verder te kunnen met je leven.

Sterk Huis is er voor deze kinderen en jongeren, maar gelukkig krijgen ook wij hulp om jeugd kansen te geven voor hun toekomst. Vrijwilligers en bedrijven zetten zich bijvoorbeeld in voor het maatjesproject van Sterk Huis.

Wat is het maatjesproject?

Als maatje ga jij leuke activiteiten doen samen met een kind of jongere. Samen lachen, samen plezier hebben. Warmte, aandacht, tijd en begrip zijn hierbij belangrijk. Samen bouw je aan de toekomst. Word jij een maatje, dan word je zorgvuldig voorbereid en begeleid door hulpverleners van Sterk Huis. We vinden het fijn als je als maatje minimaal één keer per maand met je maatje iets wil doen. Jouw bijdrage als maatje is heel waardevol!

“Ik ben blij dat ik zonder achtergrond in de hulpverlening toch iets kan betekenen voor iemand. Mijn maatje ziet me niet als zorgverlener, maar als een vertrouwenspersoon die handvaten kan bieden voor een stabielere toekomst. Kleine moeite, heel groot gebaar!”
– Maatje

Maatjes steunen

Wil jij dit project ook steunen als vrijwilliger of als sponsor?
Bel 06 82 99 00 73 of stuur een e-mail naar maatjes@sterkhuis.nl

In Tilburg hoort elk kind erbij. We zijn er voor hen als ze zorg nodig hebben én in het gewone dagelijkse leven. Want alle kinderen hebben het recht om gezond en gelukkig op te groeien, waar hun wiegje ook heeft gestaan. We gunnen elk kind een goede start en toekomst: een veilig thuis, een positieve en gezonde leefomgeving, goed onderwijs, kunnen sporten en meedoen aan activiteiten.

We gunnen hen dat ze altijd iemand hebben om op terug te vallen, ook als dat thuis niet lukt. En dat ze weten dat hun mening gehoord wordt en ertoe doet.

Kansen voor kinderen beginnen met gezien en gehoord worden. Echt praten met kinderen en ouders samen; over alles wat een kind ontwikkelkansen biedt. De Kansencirkel helpt zo’n gesprek te voeren. Mooi te zien hoe ouders, kinderen en scholen dit samen doen.

Soof en Heidi nemen je graag mee omdat we dit alle kinderen gunnen ….