Onze projecten

Pijler 2:
Eerder signaleren en voorkomen

Wij zien een opleiding en werk als cruciale voorwaarden voor een veilig en zelfstandig leven. Sterk Huis wilt haar cliënten de mogelijkheid bieden om tijdens een hulpverleningstraject zich voor te bereiden op een toekomst na hulpverlening. Dit doen we door te werken aan zelfvertrouwen, sociale en economische zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, een eigen netwerk opbouwen en eigen verantwoordelijkheid. Ook richten we ons op het opdoen van werkervaring en het vinden van een opleiding en werk.

Sterk Huis biedt cliënten de kans om tijdens een traject een werkervaringstraject te volgen. Het project Sterker voor de Toekomst kan starten dankzij een donatie van € 130.000 van de Rabobank Foundation. Met het project verkleint de organisatie voor cliënten de afstand tot de arbeidsmarkt.

Successen bord

Problemen in wijken eerder signaleren door het combineren van data en kennis.

De komende drie jaar gaan we met het project Smart Start een aanpak ontwikkelen waarbij data en kennis worden gebruikt om (risico’s op) complexe problemen bij kinderen en gezinnen vroegtijdig te signaleren. We doen dit door ervaring en kennis van professionals en inwoners te combineren met beschikbare data over de wijk en wetenschappelijk onderzoek. Op basis van de voorspellende data die dit oplevert, wordt passende ondersteuning op scholen, bij huisartsen en in kwetsbare wijken samengesteld.

Zo kan beter en gerichter worden ingezet op wat (preventief) nodig is voor een gezin. Door vroegtijdig te signaleren en in te spelen op de te verwachten problematiek kan leed bij kinderen en gezinnen worden verminderd of zelfs worden voorkomen. Zo zorgen we er met elkaar in onze regio voor dat kinderen goed, gezond en veilig kunnen opgroeien.

Kijk op de website van Smart Start voor meer informatie en het laatste nieuws.

Smart Start is een samenwerking van Sterk Huis, CentERdata, Datascience Center Tilburg en de Regio Hart van Brabant

Klik op afbeelding voor grotere weergave

Game voor jeugd in de opvang

Stel, je hebt als jongere te maken met een onveilige thuissituatie. Op een dag (of nacht) word je uit je vertrouwde omgeving weggerukt en kom je in een instelling terecht. Waar je niets of niemand kent. Via beveiligers, toegangspasjes, schuifdeuren en liften beland je in een kamer. Terwijl je moeder in een andere ruimte met een hulpverlener jullie verhaal en het papierwerk doorneemt, valt voor jou de stilte. Je vraagt je af: waar ben ik, hoe lang blijf ik hier, wanneer ga ik terug naar school, wanneer zie ik mijn vrienden weer?

Serious game

Sterk Huis ontwikkelt serious game ‘The Gate’: voor en door jongeren van de opvang.

In Tilburg krijgt één op de negen kinderen onder de 18 jaar te maken met jeugdzorg. Veel jongeren die onverwacht in een instelling terechtkomen, weten niet goed wat hen overkomt, maar zitten ook niet meteen op een gesprek met een (vreemde) hulpverlener te wachten. Toch is het belangrijk dat jongeren op een warme manier worden opgevangen, met uitleg over de (nog) onbekende plek en wat hen te wachten staat, op een manier die past bij hun belevingswereld. Speciaal voor hen hebben we, samen met de kinderen, The Gate ontwikkeld, een serious game waarmee ze spelenderwijs kennismaken met de groepen van Sterk Huis.”

Met deze game willen we bereiken dat jongeren:

  • Een warm welkom ervaren wanneer zij op een groep terecht komen
  • Een stem in de organisatie krijgen, door middel van de aangeboden workshops die bij het onboardingspakket horen
  • Kennis maken met de methodiek Veerkracht

Deze game is voor jongeren tussen de 10 en 15 jaar die op een groep verblijven omdat ze tijdelijk niet thuis kunnen wonen. The Gate is een blijvende tool die in wordt gezet tijdens de start van een kind op de behandelgroepen en de opvang. Voor kinderen in de opvang is dit het startpunt voor het inzetten van de methodiek Veerkracht waardoor het kind in de opvang een eigen traject krijgt. Dit is een belangrijk onderdeel (interventie) van het hulpverleningstraject, passend in de huidige leefwereld van het kind.
Zo zijn de huisregels erin verwerkt en maak je kennis met de verschillende hulpverleners; mentor, ambulant hulpverlener etc. Daarnaast komen de jongeren allemaal virtuele lotgenoten tegen en horen ze hun verhalen zodat vragen al door hun leeftijdsgenoten worden beantwoord. Dit kan een goed begin van de hulpverlening betekenen, we weten immers allemaal dat de eerste indruk telt! Er zitten verschillende ‘quests’ in verwerkt en deze volbreng je tijdens het spelen van de game. Een deel van de quests zijn gebaseerd op de Veerkracht methodiek (naar een idee van de jongeren).

Na vele bugtests en het vinden van zoveel mogelijk ‘glitches’ door de kinderen en de jongeren is The Gate dan eindelijk ready to go! Zij zijn super enthousiast over de ‘look & feel’ van The Gate. We hebben ervoor gezorgd dat de game makkelijk en subtiel is aan te passen aan de identiteit van andere afdelingen én organisaties, zodat het spel toegankelijk wordt voor zoveel mogelijke kinderen die in dezelfde situatie zitten. We willen dat er zoveel mogelijk jongeren in Nederland gebruik van kunnen maken. Dus wij zijn erg benieuwd: wie speelt het spel met ons mee?

Door middel van de steun van Stichting Kinderpostzegels, het Innovatienetwerk Jeugd, Bergmansfonds, Stichting ZorgSaam voor de Jeugd en Tivolifonds hebben we deze game kunnen realiseren. Dat is echt te gek en we zijn hier ontzettend blij mee. Maar zonder input van alle jongeren, kinderen en collega’s hadden we er niet zo’n mooie en betekenisvolle game van kunnen maken.

Door een gulle gift van Stichting Kinderpostzegels kunnen we andere organisaties ook The Gate aanbieden. Mocht jij of jouw organisatie hierin geïnteresseerd zijn, stuur dan een mailtje naar  projectcoördinator: sabinedonders@sterkhuis.nl

The gate tijger

Lancering van de trailer

Vragen en Antwoorden

Wat gebeurt er met de data van de game? Hoe is deze beschermd? Wat krijgen medewerkers te zien? Zien andere jongeren jouw spel ook?

Maarten (Gamedesigner):
We zijn nog vrij om daarin keuzes te maken. Nu is het idee dat het spel op laptops gespeeld wordt. Dan zet een medewerker de game klaar voor de jongere dan kan de jongere direct spelen en zitten we niet met gegevens opslaan.
We kunnen ook kiezen voor wel opslaan als de game op mobiel wordt uitgebracht. Dan kunnen we anders personaliseren. Technisch gezien is dat wat complexer en moet er een ‘backend systeem’ zijn met loginsystemen, waarbij medewerkers accounts krijgen waarbij ze een spel voor een jongere kunnen aanmaken.

(met de juiste instellingen zodat de gezinssamenstelling van de jongere overeenkomt met die in de game),

Renée: Het is belangrijk dat de privacy van een jongere gewaarborgd wordt en de jongere zelf controle houdt over hetgeen wat hij doet in de game en wie daar inzage in heeft.

Hoe lang duurt het spelen van dit spel? Als je niet kunt opslaan moet je dan in één keer het spel uitspelen?

Maarten: Ook dat staat nog open. Maar als gamedesigner verwacht ik dat je een dik uur kunt spelen. We moeten wat gaan verzinnen als je niet een heel uur achter elkaar wilt spelen en tussendoor even een pauze wilt nemen of op een later moment verder wil spelen. We hebben natuurlijk een prachtig game concept liggen, dus wat dat betreft kunnen we het zo gek maken als we willen. Ik zou dan ook graag met allerlei organisaties in overleg gaan over wat volgens hen het beste werkt.

Renée: Hoe uitgebreider de game wordt, hoe langer het spel duurt. Dat is het simpele antwoord.

Kunnen meerdere jongeren tegelijkertijd spelen? En wordt je proces onthouden zodat je later verder kunt met je eigen spel? Hoeveel laptops heb je nodig voor het spel?

Maarten: Het is geen multi-player game, dus je speelt het spel alleen zodat je je op dat moment ook even rustig kan terugtrekken en in de gamewereld kan stappen.

We streven er naar dat de game onthoudt wat je hebt gedaan zodat je later verder kunt spelen.

Het spel installeer je op een willekeurige laptop en dit heeft geen limiet. Heb je meerdere laptops dan kun je de game op alle laptops installeren en kunnen jongeren tegelijkertijd hun spel spelen.

Renée checkt bij jongeren: klopt het dat op het moment van binnenkomst je wel behoefte hebt om jezelf even terug te trekken?

Chris: “Dat is zeker waar, op het moment dat je voor het eerst binnenkomt dan ken je helemaal niemand. Je zit daar in je eentje, je denkt niemand begrijpt me, je zit in de put, waarom gebeurt mij dit? Dan heb je echt geen zin om met andere mensen te praten. Maar zodra je dan jezelf kunt terugtrekken om de game te spelen en in je eigen game wereld zit, begin je langzaam maar zeker toch wel weer begrip te tonen voor andere mensen waardoor je denkt “Hé ik sta er dus niet alleen voor.” En je dus ook kunt gaan denken om contact te maken met de andere mensen daar.”

Renée: In de game ontmoeten jongeren dus andere characters en die zijn gebaseerd op jongeren die hetzelfde hebben meegemaakt. Door hun verhaal krijgt de speler dus al meer duidelijkheid over de plek en over hun ervaring.

Is het ook toe te passen voor andere groepen/andere vormen van hulpverlening dan de crisisopvang?

Sabine: Het is echt ons streven om de game zo breed mogelijk aan te kunnen bieden. We hebben een blauwdruk gemaakt waarbij de game makkelijk aan te passen is zodat deze ook bij andere groepen past en ook voor andere organisaties geschikt kan zijn. Er zijn veel herkenbare locaties; iedereen heeft een kamer of een unit, er is een kantoor, een gezamenlijke keuken en een tuin. Ook zijn er veel herkenbare elementen: zoals het opgesloten gevoel ‘het is hier net een gevangenis’. Ook het gevoel dat je bekeken wordt is natuurlijk niet uniek voor een crisisopvang, dat horen we ook terug vanuit bijvoorbeeld de behandelgroepen.

Maarten: Nu is de game ontworpen vanuit Sterk huis, dat is het voorbeeld. Maar als de game straks doorontwikkeld wordt, dan kunnen we natuurlijk met andere partijen ook praten: Wat zou voor jullie goed uitkomen? En kunnen we het op zo’n manier inrichten dat het goed bij jullie past? Het staat allemaal nog open en we willen natuurlijk dat zoveel mogelijk jongeren iets aan onze game hebben!

Vraag aan de tekenaar van de game: Ik heb Maarten en de jongeren gevraagd hoe ze het vonden om met ons te werken, maar ik ben ook wel benieuwd hoe jij de samenwerking hebt ervaren?

Erik: Ik vind het een heel mooi project om aan mee te werken. Ik kon hier veel creativiteit in kwijt en leuk om samen met de jongeren en Maarten te brainstormen over het uiterlijk van de game.

Sommige kinderen en jongeren groeien in Nederland op in moeilijke of onveilige situaties. Dan is hulp nodig om de nare ervaringen uit je jeugd te verwerken en verder te kunnen met je leven.

Sterk Huis is er voor deze kinderen en jongeren, maar gelukkig krijgen ook wij hulp om jeugd kansen te geven voor hun toekomst. Vrijwilligers en bedrijven zetten zich bijvoorbeeld in voor het maatjesproject van Sterk Huis.

Wat is het maatjesproject?

Als maatje ga jij leuke activiteiten doen samen met een kind of jongere. Samen lachen, samen plezier hebben. Warmte, aandacht, tijd en begrip zijn hierbij belangrijk. Samen bouw je aan de toekomst. Word jij een maatje, dan word je zorgvuldig voorbereid en begeleid door hulpverleners van Sterk Huis. We vinden het fijn als je als maatje minimaal één keer per maand met je maatje iets wil doen. Jouw bijdrage als maatje is heel waardevol!

“Ik ben blij dat ik zonder achtergrond in de hulpverlening toch iets kan betekenen voor iemand. Mijn maatje ziet me niet als zorgverlener, maar als een vertrouwenspersoon die handvaten kan bieden voor een stabielere toekomst. Kleine moeite, heel groot gebaar!”
– Maatje

Maatjes steunen

Wil jij dit project ook steunen als vrijwilliger of als sponsor?
Bel 06 82 99 00 73 of stuur een e-mail naar maatjes@sterkhuis.nl

In Tilburg hoort elk kind erbij. We zijn er voor hen als ze zorg nodig hebben én in het gewone dagelijkse leven. Want alle kinderen hebben het recht om gezond en gelukkig op te groeien, waar hun wiegje ook heeft gestaan. We gunnen elk kind een goede start en toekomst: een veilig thuis, een positieve en gezonde leefomgeving, goed onderwijs, kunnen sporten en meedoen aan activiteiten.

We gunnen hen dat ze altijd iemand hebben om op terug te vallen, ook als dat thuis niet lukt. En dat ze weten dat hun mening gehoord wordt en ertoe doet.

Kansen voor kinderen beginnen met gezien en gehoord worden. Echt praten met kinderen en ouders samen; over alles wat een kind ontwikkelkansen biedt. De Kansencirkel helpt zo’n gesprek te voeren. Mooi te zien hoe ouders, kinderen en scholen dit samen doen.

Soof en Heidi nemen je graag mee omdat we dit alle kinderen gunnen ….

Samen Opgroeien Tilburg

Samen Opgroeien Tilburg koppelt ouders die wel wat steun kunnen gebruiken van een steunouder of een gezinsvrijwilliger. Geen hulpverlener, maar iemand die één keer per week (of om de week) langskomt om je te helpen. Dit kan van alles zijn, zolang het maar bij jullie past én het je helpt weer plezier in het leven met je kinderen te krijgen. Je kinderen krijgen wat extra aandacht en jij, als ouder, hebt even je handen vrij. Hierdoor worden de problemen niet erger en kunnen jouw kinderen positief opgroeien in het eigen gezin.

Opgroeien gaat niet vanzelf en opvoeden doe je samen, dát is de gedachte achter Samen Opgroeien Tilburg.

Zijn jouw problemen ingewikkelder en is er meer nodig? Misschien ontdekken jullie samen dat tijdelijk wat extra hulp nodig is. Dan kan jouw vrijwilliger ondersteuning vragen van een professionele hulpverlener. Kun jij als ouder een steuntje in je rug gebruiken? Bijvoorbeeld bij de opvoeding, het op orde maken van je huis, papierwerk of het vinden van een baan? Samen Opgroeien Tilburg is er voor je. Ook voor een luisterend oor of om samen iets leuks te doen met jou en de kinderen.

"Toen ik door corona mijn baan verloor, stapelden de problemen zich op. Ik had geen grip meer op mijn financiën en kreeg regelmatig moeilijke brieven van instanties. Door alle stress kon ik mijn twee zoontjes geen goede aandacht geven. Samen met de vrijwilliger van Samen Opgroeien Tilburg heb ik het papierwerk doorgenomen. Ze heeft me de moeilijke brieven uitgelegd, waardoor ik meer rust kreeg. Ook nam ze mijn zoontjes af en toe mee naar de speeltuin, zodat ik even kon uitrusten. Ik heb alles nu meer op de rit, zit beter in mijn vel en heb weer energie voor de opvoeding."
- Emma (37), alleenstaande moeder

Kun jij ondersteuning gebruiken van Samen Opgroeien Tilburg? Of ken je iemand die dit kan gebruiken? Neem contact op met ons:

noortjebijvelt@samenopgroeientilburg.nl 
robertvanbaast@samenopgroeientilburg.nl

Noortje 06 231 231 76
Robert 06 517 259 52

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis