Onze projecten

Pijler 1: Opvang en behandeling

Wij zien een opleiding en werk als cruciale voorwaarden voor een veilig en zelfstandig leven. Sterk Huis wilt haar cliënten de mogelijkheid bieden om tijdens een hulpverleningstraject zich voor te bereiden op een toekomst na hulpverlening. Dit doen we door te werken aan zelfvertrouwen, sociale en economische zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, een eigen netwerk opbouwen en eigen verantwoordelijk. Ook richten we ons op het opdoen van werkervaring en het vinden van een opleiding en werk.

Ervaringsverhalen

Inmiddels bij na 3 jaar geleden ben ik in contact gekomen bij toen nog Kompaan en de Bocht nu Sterk Huis. Wegens huiselijk geweld in mijn toen nog relatie van 8 jaar. 2015 durfde ik eindelijk stappen te ondernemen om bij hem weg te gaan. Via de politie en veilig thuis heb ik kennis gemaakt met Sterk Huis. Daar heb ik cursussen en therapie gevolgd, de lotgenoten groep was er daar 1 van. Dit is een groep vrouwen die allemaal iets mee hebben gemaakt in de vorm van geweld etc. Ik heb daar veel kunnen leren en me opnieuw ergens veilig kunnen voelen. Daarnaast heb ik verschillende andere cursussen gevolgd bij Sterk Huis.

Ik begon me steeds beter te voelen maar toch miste ik iets, gekeken en geïnformeerd om misschien vrijwilligerswerk te kunnen doen. Mijn gevoel zei dat ik in de winkel van Sterk huis wel zou willen werken. Dus ben ik op gesprek gegaan bij Bregje en Jennifer en heb ik voorgesteld dat ik wel bij de winkel wilde gaan werken, 2 dagdelen. Bregje gaf aan dat de koffiecorner ook nog een vrijwilliger nodig had, of dat misschien ook iets voor me zou zijn. In eerste instantie wilde ik daar niets van weten, ik had geen ervaring in de horeca. Ik heb gezegd dat ik er over na zou denken. Ik heb ene paar keer gewerkt in de winkel dat beviel goed, ik kon weer wennen aan mensen maar toch wilde ik de uitdaging aangaan om bij de koffiecorner te werken. Dit kon meteen.

Nu 10 maanden verder en ik werk er nog steeds met plezier. Ik heb mezelf bijna helemaal kunnen herpakken en zie na een hele lange weg licht aan het einde van een donkere tunnel. Ik voel me weer veilig, durf meer te vertrouwen op mezelf maar ook op anderen. Ik kan weer lachen en plezier maken. Ook heb ik een andere kant van mezelf ontdekt, me leren ontwikkelen en heb meer zelfvertrouwen. Ik krijg nu de kans bij Sterk huis om terug naar school te gaan en mijn opleiding verder af te maken, wat ik erg graag wil, mezelf ontwikkelen om andere mensen te kunnen helpen.

Op 30 april kwam ik in aanmerking met sterk huis, vanwege huiselijk geweld. Mijn ex is ook opgepakt met een wapen. Lager kon ik niet zinken. Ik ben de volgende dag naar mijn nicht toe gegaan met onze 2 kindjes . Toen hij vrij kwam voelde ik mij niet veilig. Geen stabiliteit voor de kinderen. Ik ben weer terug gegaan en de 1ste week was echt heel erg zwaar. Maar ik heb de knop omgezet en alle kansen gepakt die ik kon pakken voor de kids en mijzelf. Cursussen om mezelf te verdedigen. Lotgenotengroep om je emoties toe te laten en de cirkel te verbreken! Ik heb vandaag vrijwilligerswerk gedaan op een plek buiten sterk huis en het gaf mij echt een voldoening. Mijn einddoel is een opleiding in de zorg. Zonder Bregje haar stimulatie en alles voor je uitzoeken had ik dit niet gedaan. Ook al had ik het graag gewild. En natuurlijk ook door mijn enthousiasme. Sterk huis is echt een sterk huis. Ik zit er nu 2 maanden en ik voel mijzelf net een vlinder die haar vleugels uitslaat.

Successen bord

Vacatures

interne en externe werkervaringstrajecten

interview rianne
GZ Psycholoog

GZ Psycholoog 32-36 uur │ WO │Goirle │ Sterk Huis Wat ga je doen? Als GZ Psycholoog ben je verantwoordelijk…

Stoppen met prostitutie

RUPS biedt prostituees hulp en ondersteuning bij het stoppen met prostitutie. Het maakt voor deelname aan het uitstapprogramma niet uit of je vrijwillig in de prostitutie werkt of onder dwang in de prostitutie bent geraakt. Iedereen kan bij ons terecht, of je nu in een club werkt, via het internet of op een andere manier. En of je nu een verblijfsvergunning hebt of niet, man, vrouw of transgender bent, of drugsverslaafd bent of niet, iedereen is welkom. De enige voorwaarde is dat je wilt stoppen met prostitutie.

Wil je praten over je werk in de prostitutie of loop je rond met een bepaald probleem? Dan ben je bij prostitutie maatschappelijk werk aan het goede adres. We bieden een luisterend oor of denken graag met je mee over een oplossing. 

Voor wie is prostitutie maatschappelijk werk?

Iedereen kan bij ons terecht, of je nu in een club werkt, via het internet of op een andere manier. En of je nu een verblijfsvergunning hebt of niet, man, vrouw of transgender bent, of drugsverslaafd of niet, iedereen is welkom.

Kosteloos

De hulp die we je bieden via prostitutie maatschappelijk werk is gratis.

Wij zien jouw werk als een vak

Prostitutie, sekswerk, de ‘bisnis’, veel mensen vinden het een moeilijk onderwerp. Bij ons kun je er vrijuit over praten. Wij zien prostitutie (zolang je hier zelf voor kiest) als een vak. Het is niet ons doel om je uit de prostitutie te halen

En als je wel wilt stoppen met het werk in de prostitutie?

Misschien wil je wel stoppen met het werk in de prostitutie. Dan kunnen we je aanmelden voor RUPS (regionaal uitstapprogramma voor prostituees). Je krijgt dan een persoonlijk begeleider die jou alle hulp biedt die je nodig hebt om te stoppen. Lees op deze pagina meer over stoppen met prostitutie.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons

Wij hebben een beroepsgeheim. Wat je vertelt blijft tussen ons. Je kunt aanmelden onder je werknaam. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, wanneer jijzelf of iemand anders ernstig gevaar loopt, zijn we verplicht hier melding van te maken.

Uitstappen zoals het bij jou past

Wanneer je start met het uitstapprogramma krijg je een persoonlijk begeleider. Dat is iemand die jou gaat helpen bij het stoppen met prostitutie. Hij of zij geeft je advies en helpt je bij het regelen van praktische zaken en werkt daarbij samen met andere instanties. De begeleider van het uitstapprogramma voor prostituees kijkt samen met jou welke hulp je nodig hebt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Het zoeken van woonruimte;
  • Het regelen van je geldzaken;
  • Het zoeken naar een studie of baan;
  • Hulp bij het afkicken van een verslaving;
  • Terugkeren naar je eigen woonomgeving.

Met vallen en opstaan

Stoppen met prostitutie is niet makkelijk. Het gaat vaak met vallen en opstaan. De één heeft meer tijd of hulp nodig dan de ander. Dat is geen probleem. En ook nadat je gestopt bent, houden we nog een half jaar contact met je

Soms zijn er vragen rondom opgroeien en opvoeden, is er meer aan de hand dan gewoon druk gedrag of juist een wat stiller kind of wordt plagen pesten.

Als een kind net iets meer nodig heeft, kan een specialistisch pedagogisch medewerker van Aandacht voor Basiskracht ter plekke hulp bieden op school. Een specialistische hulpverlener van Sterk Huis ondersteunt in klas de leraar en het zorgteam. *De extra ogen in een klas*. Met als taken: het observeren van kinderen, adviseren aan zowel ouders en professional partners en kunnen een tijdelijke vorm van lichte ondersteuning geven. Uniek is dat de oplossing voor een probleem dat speelt bij een kind of thuis wordt gezocht in de eigen omgeving en niet in het verwijzen naar gespecialiseerde jeugdzorg.
Op dit moment draait Aandacht voor Basiskracht succesvol op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de groepen 1 en 2 van basisscholen in Goirle.

Klik op afbeelding om artikel in BD te lezen

Problemen in wijken eerder signaleren door het combineren van data en kennis.

De komende drie jaar gaan we met het project Smart Start een aanpak ontwikkelen waarbij data en kennis worden gebruikt om (risico’s op) complexe problemen bij kinderen en gezinnen vroegtijdig te signaleren. We doen dit door ervaring en kennis van professionals en inwoners te combineren met beschikbare data over de wijk en wetenschappelijk onderzoek. Op basis van de voorspellende data die dit oplevert, wordt passende ondersteuning op scholen, bij huisartsen en in kwetsbare wijken samengesteld.

Zo kan beter en gerichter worden ingezet op wat (preventief) nodig is voor een gezin. Door vroegtijdig te signaleren en in te spelen op de te verwachten problematiek kan leed bij kinderen en gezinnen worden verminderd of zelfs worden voorkomen. Zo zorgen we er met elkaar in onze regio voor dat kinderen goed, gezond en veilig kunnen opgroeien.

Smart Start is een samenwerking van Sterk Huis, CentERdata, Datascience Center Tilburg en de Regio Hart van Brabant

Klik op afbeelding voor grotere weergave

In 2016 is Kombi van start gegaan in de regio Hart van Brabant. Kombi is specialistische ambulante hulpverlening aan jongeren en hun ouders/netwerk.

Het zijn veelal jongeren met problemen op meerdere leefgebieden. Hierbij wordt intensief samengewerkt met het regulier voortgezet onderwijs. Het maken van een koppeling tussen school en thuis is een belangrijke succesfactor is voor het slagen van een traject.

De Kombi hulpverlener biedt ondersteuning op maat aan jongeren, gezinnen en school. Hiermee kunnen problemen verminderen en/of hanteerbaar worden en kan de jongere zijn schoolloopbaan vervolgen. Kombi richt zich op jongeren die vast (dreigen te) lopen op één of meerdere leefgebieden: thuis, school of werk, vrije tijd en relaties. Ook jongeren die zorg mijden of elders buiten beeld blijven komen in aanmerking. Zo kunnen er bijvoorbeeld met hen motivatiegesprekken worden gevoerd.

Wilt u meer weten of aanmelden?
Als toegangsmedewerker kunt u contact opnemen met Sterk Huis (klantenbureau) om een jongere/ouders aan te melden voor de Kombi. Zij maken de inschatting of deze vorm van hulpverlening passend is. Indien nodig plannen we vooraf aanmelding een oriënterend gesprek in met betrokkenen.

Niet de afkomst, maar de toekomst

Sommige jongeren hebben naast de opvoeding van hun ouder(s) of verzorger(s) net even een extra steuntje nodig. Bijvoorbeeld op school (werk), bij de vrijetijdsbesteding of in de omgang met gezinsleden of vrienden. Een gezinscoach kan hierbij ondersteunen.

De gezinscoach is een professional die in dienst is van Sterk Huis die jongeren begeleid met een culturele achtergrond. Hij of zij kijkt naar de positieve krachten van jongeren en ouders en bespreekt samen wat er veranderd moet worden thuis, op school en buitenshuis.

Het doel is om bij te dragen aan een goede toekomst van jongeren met een totale aanpak op de verschillende leefgebieden (gezin, onderwijs/werk en vrijetijdsbesteding). Daarnaast wordt er preventief gewerkt om te voorkomen dat jongeren bijvoorbeeld in aanraking komen met politie. Wanneer dit wel het geval is worden jongeren begeleid om te voorkomen dat hij/zij nogmaals in aanraking komt met politie.

samen sterker op scholen

Kinderen met escalerende gedragsproblemen worden vaak geschorst of verwijderd van school. De kans dat deze leerlingen een beroep op zware jeugdhulp en speciaal onderwijs doen, is dan ook groot. Plein 013, samenwerkingsverband van scholen voor (speciaal) basisonderwijs in Tilburg en omgeving en de betrokken gemeenten, hebben Sterk Huis gevraagd om een voorziening te realiseren van waaruit ondersteuning geboden kan worden aan deze leerlingen, gezinnen en leerkrachten. In september 2015 is KomPas van start gegaan.

Middels het snel en kortdurend inzetten van gedragscoaches vanuit KomPas wordt geprobeerd te voorkomen dat kinderen onnodig thuis komen te zitten. De gedragscoach biedt ondersteuning op maat aan leerlingen, gezinnen en leerkrachten. Hiermee kunnen gedragsproblemen verminderen en/of hanteerbaar worden en kan het kind indien mogelijk op de eigen vertrouwde school blijven.

De gedragscoaches investeren naast deze trajecten ook in het preventief werken door het geven van advies, consultatie en deskundigheidsbevordering aan leerkrachten en andere professionals op scholen in de regio, de zogenaamde focusscholen. Op deze manier heeft KomPas een versterkend effect op zorgstructuren van scholen.

Onze ervaring met KomPas vanuit Sterk Huis

September 2017 zijn wij in Goirle komen wonen. Ons gezin bestaat uit onze zoons T. van (9), en M. van (1) ikzelf en mijn vrouw. Een aantal maanden daarvoor hadden we de knoop doorgehakt om terug te gaan verhuizen naar Brabant, waar we allebei (maar mijn vrouw meer) onze ‘roots’ hebben. We woonden namelijk in Tricht aan de mooie rivier de Linge in de Betuwe. Ondanks het feit dat deze beslissing in vrij kort tijdsbestek is genomen, was er 2 jaar geleden al bijna sprake van en waren we dus enigszins goed voorbereid.

2 jaar geleden werd T.  hoogbegaafd gediagnosticeerd en moesten we omwille hiervan, maar zeker ook vanwege de bijhorende gedragsproblematiek een nieuwe school vinden. We dachten die niet in de Betuwe te kunnen vinden en verwachtten daarom toen al te moeten verhuizen. Tot onze verassing was er een oude Leonardo school en konden we blijven. Al was dat wat later bleek van relatief korte duur.

In 2017 was dat zover en moesten we plots snel schakelen vanwege het feit dat T.’s school ophield te bestaan. Het was een krimpschool met rond de 50 leerlingen aan het worden. Deze school ging weldra fuseren en het specifieke Leonardo onderwijs, dat ze gaven, zou stoppen.

Daarnaast hadden we in toenemende mate problemen met het gedrag van onze oudste zoon. We zijn bij verschillende hulpverleners en instanties geweest, maar kregen daar niet de juiste ondersteuning. We werden niet begrepen en op enig ogenblik werd zelfs geopperd om T. in de dagbehandeling te stoppen. We kregen steeds meer het gevoel dat we er alleen voor stonden.

Met de verhuizing, was onze veronderstelling, zou T. meer uitdaging in zijn nieuwe omgeving kunnen krijgen, meer sociale aansluiting en betere zorg als dat nog nodig zou zijn. En niet in de laatste plaats zouden wij als ouders ook weer meer in de ‘bewoonde’ wereld komen, dichter bij cultuur, familie en restaurants om ook weer op te kunnen laden van de toenemende inspanning die de zorg vereiste.

De verhuizing verliep soepel en de eerste 3-4 weken op school waren ongekend rustig verlopen. We waren opgetogen dat we deze beslissing hadden genomen. Echter, al snel bleek dat met het toenemende vertrouwen van T. in zijn nieuwe omgeving, hij steeds meer durfde te zeggen en te doen(!). Al vrij snel kregen wij bericht om op school te komen om dit te bespreken, de schoolleiding beweerde zijn dossier niet in de overdracht goed te hebben kunnen bestuderen en waren geschokt omtrent het getoonde gedrag.

We wilden T. zo graag op een ‘normale’ school laten en we waren zo angstig dat door zijn gedrag hij wellicht weer van school zou moeten wisselen dat we direct bij de gemeente aan de bel hebben getrokken. We kregen een ‘keukentafel’ gesprek, echter dit gaf volstrekt te weinig handvatten. Daarom ook de huisarts ingeschakeld, waardoor uiteindelijk het ETZ ziekenhuis adviseerde een kinderpsychiater te zoeken voor in eerste instantie andere medicatie. Dit was al een zoektocht op zich gezien de lange wachtlijsten.

Op school ging het desalniettemin in toenemende vaart achteruit. Te pas en te onpas konden we op school komen om uit leggen wat er aan de hand was en om aan te horen wat er helaas wederom was gepasseerd. Er kwam alleen geen verbetering. Op dat moment is besloten KomPas vanuit Sterk Huis te benaderen.

Gezien onze eerdere ervaringen waren we in eerste instantie sceptisch over de kansen die dit zou kunnen bieden, we hadden toch immers alles gedaan? Alle paden bewandeld? Wat als KomPas de kant van school zou kiezen, dan zijn we misschien zelfs slechter af.

Niets was gelukkig minder waar. Al na het eerste gesprek bleek men de casus op de juiste waarde te schatten, we merkten inzicht in de problematiek, eerdere ervaring opgedaan in klaarblijkelijk vergelijkbare situaties. Dit voelde als een warm bad, als ouders voelden we de ondersteuning en merkten we pas hoe erg we er zelf aan toe waren.

School stelde zich gelukkig ook zeer ontvankelijk op, voor de hulp en inzichten en waren zeer bereidwillig het anders te doen, beter te doen om zelf ook te leren. Ook zij wilden graag de zorg kunnen leveren en langzaam aan merkten we in het traject dat er stapjes in de juiste richting werden gemaakt, het ging langzaam beter op school met T.

Ook hij vond het prettig, want in plaats van met veel verschillende mensen, rollen en functies te maken te hebben was er nu de gedragscoach (Sterk Huis) als belangrijkste contact en die gaf hij stilaan het vertrouwen. Wat ons als ouders sterkte was het feit dat het perspectief van onze zoon werd verdedigd en uitgelegd, dat er een partij nu aan tafel was die kon uitleggen en daardoor verbinden. We kregen door deze aanpak steeds meer dezelfde kijk op de situatie en de communicatie werd daardoor zeer treffend. Afspraken werden proactief opgepakt en de regie werd genomen op het gehele proces, er was geen ontkomen aan op een positieve manier welteverstaan.

Om het totaalbeeld te completeren is de gedragscoach (Sterk Huis) ook met ons en de kinderpsychiater in gesprek gegaan. Het hele veld aan zorgverlening is zo op de kaart gezet en met elkaar verbonden. Deze aanpak heeft onze verwachting sterk overtroffen. We zijn allemaal van mening dat zonder de interventie van KomPas vanuit Sterk Huis de weg naar beneden was doorgezet en T. niet meer op zijn huidige school zou zitten met alle gevolgen van dien.

We zijn er nog lang niet, maar de basis is gelegd om met vertrouwen de uitdagingen in de toekomst aan te gaan. We weten nu beter waar we op moeten letten, de communicatie vroegtijdig te starten, maar ook de adviezen in de praktijk te brengen om de structuur daadwerkelijk thuis en op school te realiseren, nieuwe leerkrachten te wijzen op hun eigen impact, hoe controle te houden over de situatie.

Tenslotte, het beste compliment was dat onze zoon T. een vertrouwensband heeft weten op te bouwen. Hij was hierover zeer te spreken, dat hij nu beter begrepen en gesteund werd en dat ook zijn stem werd verkondigd tussen alle ‘spelers’.