2017 was voor Sterk Huis een bijzonder jaar. Allereerst onze naamswijziging. Sterk Huis is sinds 1 januari 2018 de nieuwe naam van Kompaan en De Bocht. We hebben afgelopen jaren een vernieuwende integrale aanpak van jeugdzorg, vrouwenhulpverlening en complexe gezinsproblematiek ontwikkeld. In 2017 is het ons gelukt om dit concreet te maken met een krachtenbundeling onder één dak.

Een warm en veilig Sterk Huis waar je bij grote opvoedings- en ontwikkelingsvragen hulp kunt vinden of in tijden van crisis tot rust kunt komen. Een omgeving waar gebouwd kan worden aan een veilig en zelfstandig leven. Sterk Huis is veel meer dan een gebouw. Sterk Huis is ook een manier van denken en werken. Het is onze maatschappelijke opdracht om kinderen en gezinnen betere kansen op een goede toekomst te bieden. Vanuit onze kennis en vakmanschap in behandeling van complexe problemen en kwetsbare situaties, investeren we ook in het tijdig signaleren van risico’s en het voorkomen van grote problemen.

Scrol verder en lees de hoogtepunten van Sterk Huis in het jaar 2017.

Wij bieden

1.

Een deskundige aanpak om veiligheids- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen en gezinnen duurzaam op te lossen. Door het bieden van warme en veilige opvang; deskundige en innovatieve behandeling; een opleiding en werkervaring;

2.

Een aanpak die effectief inzet op voorkomen van grote problemen. Door risico’s zo vroeg mogelijk te herkennen, begeleiden en behandelen, altijd in samenwerking met toegangsteams, scholen, huisartsen en gemeenten.

Onze thema's

Ontwikkeling
& gedrag
leerachterstand, ADHD, autisme, sexting, jeugdzorg, loverboys, spijbelen
Opvoeding
& ouderschap
problemen in het gezin, ruzie thuis, tienermoeder, kind luistert niet
Huiselijk geweld
& kindermishandeling
vrouwen en mannen in nood, eergerelateerd geweld, verwaarlozing
Seksueel misbruik
schokkende gebeurtenis, verkrachting, PTSS, trauma
Problemen bij scheiden
vechtscheiding, complexe scheiding, ruzie, uit elkaar, wijzerscheiden
Leren & werk
geldproblemen, werkloosheid, gezinsbegeleiding, armoede
Pleegzorg & Gezinshuizen
kinderbescherming, pleegouders, gezinshuizen

Algemene cijfers

Unieke cliënten in

2017 2355 clienten
2016 2366 clienten

Plaatsen bij pleeggezinnen

483 Plaatsen

AMV-cliënten

183 Cliënten

Personeel

 • Vaste medewerkers
 • Vrijwilligers
 • Stagiaires

Ziekteverzuim: 6,2 %

1 cliëntenraad
1 jongerenraad
1 pleegouderraad

Zorgtrajecten

Verdeling financieringsvorm zorgtrajecten

 • AMV 5%
 • Jeugdwet 68%
 • VNG 3%
 • WMO 22%
 • ZVW 3%

(% en aantal zorgtrajecten)

Verdeling zorgvorm

 • Verblijf 22%
 • Ambulantt 42%
 • Pleegzorg 20%
 • Daghulp 3%
 • Onderzoek en behandeling 13%

(% en aantal zorgtrajecten)

belangrijke gebeurtenissen

Ons Sterk Huis staat

Sinds mei 2017 werken we op één hoofdlocatie in een nieuw, warm en veilig gebouw. Dit is een grote stap in de verbinding van opvang en behandeling, kennis en vaardigheden van de Jeugdzorg, de Vrouwenhulpverlening, en de behandeling en de opvang van jonge asielzoekers op één plek. Ons Sterk Huis hebben we alleen kunnen realiseren met grote betrokkenheid en steun van vrienden.

Psychotraumacentrum

In 2017 hebben de eerste stappen gezet in de start van een psychotraumacentrum voor beschadigde kinderen én gezinnen in Sterk Huis. Een centrum voor deskundige, gezinsgerichte traumabehandeling en -verwerking. Met als doel de ‘rugzak’ van kinderen en gezinnen leeg te maken, zodat er echt ruimte is om sterk te ontwikkelen op school, in vriendschappen en relaties, in stabiel gedrag en in werk.

Data-based preventief werken

In 2017 hebben we belangrijke stappen gezet in het uitrollen van de preventie aanpak van Sterk Huis. De kern van de Sterk Huis aanpak in de preventie is beschikbare data en kennis in de natuurlijke omgeving van kinderen en gezinnen te gebruiken en te verbinden om de (risico’s op) problemen te voorspellen en hierop te anticiperen en op basis van deze voorspellende kennis de basis op scholen, bij huisartsen en in wijken versterken. In deze aanpak werken we op scholen en bij huisartsen, want dit zijn natuurlijke plekken waar kinderen en hun ouders het meeste komen.

Werken aan de toekomst

Met het project Sterker voor de Toekomst kunnen we onze cliënten een werkervaringstraject bieden in onze eigen koffiecorner, winkeltje en bij de catering. Plekken waar onze cliënten werkervaring opdoen en weer kunnen gaan bouwen aan een kans op werk of een opleiding.

Werken aan basiskracht

De gemeente Goirle heeft sinds een aantal jaar gekozen om, vanuit hun lokale jeugdzorgbudget, te investeren in “werken aan Basiskracht”. Op alle peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en groepen 1 en 2 van alle basisscholen in Goirle is wekelijks specialistische Jeugdzorgkennis beschikbaar in een ‘gedragscoach’ vanuit Sterk Huis.

Steeds Sterker Academie

In 2017 hebben we de Steeds Sterker Academie verder uitgebouwd. De academie is een kenniscentrum waar we bouwen aan kennis over oorzaken, beschermende en risicofactoren van intergenerationele problematiek van onveiligheid en ontwikkelingsproblemen in gezinnen en wat werkt in het voorkomen en doorbreken daarvan

Kennis van armoede tot specialistische behandeling

Bij Sterk Huis verbinden we steeds beter onze expertise op gebied van veiligheid, opgroeien en ontwikkeling. We werken en kijken integraal met alle gezinsleden. Een samenhangende aanpak die aandacht heeft voor alle levensgebieden en alle vragen waarmee onze cliënt worstelt. Van trauma tot maatschappelijk functioneren.

hart

Wat je misschien nog niet weet

Waarom doen we wat we doen

Wij geloven dat een samenleving waar iedereen gezien wordt een betere samenleving is, waar kwetsbare mensen meer kans hebben op een stabiel, veilig, duurzaam, zelfredzaam en veerkrachtig leven en zich zo beter kunnen ontwikkelen.

Hoe doen we dat dan

Door gebruik te maken van specialistische kennis, heldere inzichten en slimme behandelmethoden. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium, zodat uitdagingen geen problemen worden. En als die problemen er toch zijn of steeds terugkeren, dan helpen we onze cliënten ze op te lossen en patronen te doorbreken.

Wat doen we eigenlijk

We helpen mensen sterkte en veerkracht te ontwikkelen, zodat ze beter opgewassen zijn tegen de uitdagingen van het leven. Zo hebben ze meer kans op een veilig en zelfredzaam bestaan én bouwen ze aan een betere toekomst.

Opening

Zon, applaus en een koninklijk randje

Een smetteloze roze loper, tientallen ballonnen en een stralende zon. Het was duidelijk: Sterk Huis opende donderdag 19 april 2018 officieel haar deuren. Op het programma stonden rondetafelgesprekken en de onthulling van de entree.
Maar dat was niet alles.

Zichtbaarheid

Op 31 december 2017
0
Facebook
1
Twitter
1
Linkedin

STERK magazine

Eind 2017 lanceerden wij ons vierde STERK magazine.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis