Hulp bij opvoedingsproblemen

Effectieve ondersteuning, waardoor gezinnen weer in balans komen

Als ouders kun je te maken krijgen met opvoedingsproblemen. De opvoeding van kinderen gaat vaak met vallen en opstaan. Driftbuien, doordrammen, niet luisteren, brutaal zijn en spijbelen. Iedere ouder krijgt er wel mee te maken. Soms lukt het niet om dit lastige gedrag om te buigen. Sterk Huis helpt gezinnen een betere balans te vinden.

Wanneer spreken we over opvoedingsproblemen

Wat zou het toch fijn zijn als je gewoon een handleiding bij de geboorte van je kind krijgt. Helaas is dit niet het geval. Ervaar jij problemen met de opvoeding? Maak je niet gelijk zorgen. Iedere ouder zou wel wat hulp bij het opvoeden kunnen gebruiken en iedere ouder maakt moeilijke periodes in de opvoeding mee. Maar houdt de periode met lastig gedrag aan en lukt het niet om dit om te buigen? Dan spreken we van opvoedingsproblemen. Een opvoedingsprobleem is vaak het gevolg van gedragsproblemen, maar ook andersom. Opvoedingsproblemen zijn vervelend voor het hele gezin, maar kunnen ook de ontwikkeling van je kind remmen. Het is verstandig om hulp te zoeken bij opvoedingsproblemen.

Kenmerken van opvoedingsproblemen

 • Driftbuien
 • Heel druk gedrag
 • Onzeker en angstig gedrag
 • Agressief gedrag
 • Wisselende emoties
 • Spijbelen
 • Zwerfgedrag
 • Eten weigeren

Bovenstaande kenmerken van opvoedingsproblemen zijn in principe normale gedragingen in verschillende levensfases van opgroeiende kinderen. Het worden pas opvoedingsproblemen als dit soort gedrag leidt tot problemen in het functioneren van het kind en het langere tijd aanhoudt. Als ouder wil je graag dat dit gedrag ophoudt. Lukt het je niet om dit te laten veranderen, dan ervaar je controleverlies, machteloosheid, onzekerheid, bezorgdheid, maar het voelt ook frustrerend en je kan kwaad worden. Je weet als ouder niet meer goed hoe je moet reageren en hoeveel vrijheid je je kind moet geven.  Aan de andere kant kan jouw kind zich onder druk gezet voelen. Dit zorgt ervoor dat het gewenste gedrag nog langer uitblijft en de oplossing dus steeds verder weg raakt. Je komt in een neerwaartse spiraal terecht en de problemen blijven erger worden. Dan wordt het tijd om hulp in te schakelen.

Hoe ontstaan de problemen?

Opvoedingsproblemen kunnen geleidelijk aan ontstaan, maar dit kan ook plotseling gebeuren. Het kan gaan om zowel lichte, als om ernstige opvoedproblemen. Het gedrag van kinderen wordt beïnvloed door ouders, maar ook andere mensen in de omgeving en de omgeving zelf. Maar het kan ook zijn dat je opvoeden gewoon lastig vindt en onvoldoende opvoedingsvaardigheden hebt. Bovendien kunnen lastige thuissituaties opvoedproblemen veroorzaken. We noemen hier een aantal situaties die van invloed kunnen zijn:

 • Ouders staan er alleen voor.
 • Gezinnen zijn nu kleiner, waardoor ze minder kunnen ‘oefenen’ met opvoeden.
 • De ouder heeft het gevoel tekort te schieten.
 • Er kan een ontwikkelingsstoornis aanwezig zijn bij het kind (denk aan ADHD).
 • Ouders en kinderen botsen hebben botsende karakters.
 • Bepaalde vaste gewoontes in het gezin gaan knellen bij het kind.
 • Kinderen voelen zich in een rol geduwd. Er wordt meerdere keren gezegd dat ze onhandig, ondeugend of bijvoorbeeld behulpzaam moeten zijn.
 • De ouder reageert voornamelijk op negatief gedrag, maar op positief gedrag een stuk minder.
 • Ouders zijn gescheiden of uit elkaar.
 • Een kind heeft te maken met een nieuw samengesteld gezin.
 • Er zijn moeilijkheden op school.

Downloads en folders

Wanneer moet je hulp inschakelen?

Als kinderen langdurig lastig gedrag vertonen dan heeft dit een invloed op iedereen binnen het gezin. Maar ook de ontwikkeling van het kind zelf kan negatief beïnvloed worden. Lukt het niet om dit gedrag als ouders te keren, dan is het verstandig om hulp in te schakelen bij opvoedingsproblemen.

Sterk Huis staat voor je klaar

Sterk Huis helpt jou om de opvoedingsproblemen te verminderen. Door begeleiding te geven aan het gezin, maar ook aan het kind zelf kunnen wij samen aan de slag met een oplossing voor jullie problemen. Samen werken we aan een fijne en veilige toekomst voor het hele gezin.

Artikelen en verhalen over dit onderwerp

die ene jongere
Die ene jongere.

Stille waters, diepe gronden Ruim negentien jaar geleden zag hulpverlener Leonie van Oosterum (56) een stil meisje binnenkomen op de…

Baby handje
Jong moeder worden

Jonge (aanstaande) moeders hebben met dezelfde zaken te maken als andere moeders, toch zijn er voor jullie sommige dingen iets…

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis