Veiligheid voorop: een succeservaring

Wat doen we als er in een gezin sprake is huiselijk geweld en kindermishandeling? Wat is er nodig om te komen tot een veilige leefsituatie? Bij Sterk Huis werken we met een team dat getraind is in het maken van veiligheidsplannen volgens de benaderingswijze Signs of Safety. Zij gaan samen met het ouders, kinderen, hun netwerk en professionals aan de slag om gezamenlijk tot een goed plan te komen waarbij alle gezinsleden weer veilig zijn en zich veilig voelen. Renée de Bont, ambulant hulpverlener binnen Sterk Huis, deelt een van haar vele succeservaringen met het werken volgens Veiligheid voorop.

Structurele onveiligheid

Als ambulant hulpverlener begeleidde Renée een gezin met een jonge baby. Vader had te maken met verslavingsproblematiek en er was sprake van huiselijk geweld in het gezin. “Het was een zeer intensief traject,” vertelt Renée. “In het begin vonden wekelijks gesprekken plaats met beide ouders. Bovendien was Veilig Thuis betrokken, omdat er sprake was van grote structurele onveiligheid.”

Veiligheid: Gewoon doen!

Onlangs volgde Renée de basistraining ‘Veiligheid: Gewoon doen!’ bij Sterk Huis. Hierin is zij getraind op vier vaardigheden verbonden aan de Meldcode: het aangaan van partnerschap in het werken naar veiligheid, het concretiseren van je zorgen, het aangaan van het gesprek en het wegen van de onveiligheid. De training heeft Renée geholpen om veiligheid te creëren in het gezin dat ze begeleidde. “Tijdens alle gesprekken met ouders heb ik continu de veiligheid centraal gezet. Verder heb ik bij het opstellen van het veiligheidsplan zowel ouders als hun netwerk de ruimte gegeven om aan te geven wat voor hen belangrijk was. Dat was succesvol.”

Een veilige toekomst

Dankzij Veiligheid voorop is er nu geen sprake meer van onveiligheid in het gezin. Bovendien hebben ouders stappen gezet om te werken aan een veilige toekomst voor zowel henzelf als hun kind. “Vader heeft zich inmiddels aangemeld voor een kliniek, waarmee hij de eerste stap heeft gezet om te werken aan zijn verslaving”, vertelt Renée. “Moeder staat open voor hulpverlening en wil zichzelf sterker maken zowel als persoon als in haar relatie.”

Samenwerking

Een succesfactor voor het creëren van veiligheid in een gezin is volgens Renée een nauwe samenwerking tussen betrokken hulpverleners. “Hulpverlening zat goed op één lijn en kon goed samenwerken met ouders. Wanneer sprake was van onveiligheid, heb ik continu samenwerking met partners opgezocht en duidelijk kaders aangegeven. Dankzij een goede samenwerking onderling is de situatie nu stabiel. Zo gaat het kind een veilige, fijne toekomst tegemoet.”

Meer weten?

Wil je meer weten over Veiligheid voorop of de basistraining ‘Veiligheid: Gewoon doen!’? Lees dan dit artikel of neem contact op met annemarieraes@sterkhuis.nl

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis