Hulp bij gedragsproblemen kind

Sterk Huis helpt kinderen prettig opgroeien

Het is heel normaal als kinderen zich soms vervelend gedragen, maar gedragsproblemen bij een kind wil geen enkele ouder. Vraag jij jezelf af waarom je kind soms zo boos of verdrietig wordt? Of zorgen de gedragsproblemen van jouw kind voor vervelende situaties in het gezin of op school? Bij Sterk Huis kun je terecht met al je vragen over het gedrag van je kind.

Gedragsproblemen bij kinderen

We spreken over gedragsproblemen bij een kind als hij of zij enkele maanden agressief is of antisociaal gedrag vertoond en de omgeving daar last van heeft. Ongewenst gedrag is pas zorgwekkend als het nadelige gevolgen heeft voor het kind zelf en de omgeving. Bijvoorbeeld als het kind vaak de klas wordt uitgestuurd of zelfs geschorst. Of lukt het kind niet om vriendschappen te sluiten? Gedragsproblemen kunnen ervoor zorgen dat ouders het gevoel krijgen dat ze het allemaal niet meer aan kunnen. Ook kan de ontwikkeling van het kind negatief beïnvloed worden door gedragsproblemen.

Gedragsproblemen kunnen verschillend zijn. Sommige kinderen laten probleemgedrag zien als ze boos of gefrustreerd zijn. Andere kinderen worden juist ongevoelig of emotieloos. Ze zijn ook niet echt bezorgd om de gevoelens van anderen. Als ze iets doen wat niet mag, laten ze geen of weinig spijt of schuldgevoel zien.

Wanneer spreken we over een gedragsstoornis

Het kan voorkomen dat gedragsproblemen bij een kind zo ernstig zijn dat er sprake is van een gedragsstoornis. Een gedragsstoornis is aangeboren en niet te genezen. Hierbij kan je denken aan ADHD of een persoonlijkheidsstoornis. Gedragsproblemen bij kinderen zijn niet aangeboren, maar worden vaak veroorzaakt door omstandigheden.

Behandelingen vanuit Sterk Huis

Sterk Huis heeft meerdere mogelijkheden om kinderen met gedragsproblemen te helpen. Dit kan in de gezinssituatie zijn, maar ook op school. We leggen je hier een aantal verschillende mogelijkheden uit.

Dichtbij in de klas

Dichtbij in de klas is bedoeld voor kinderen van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisscholen en jongeren van middelbare scholen en het middelbaar beroepsonderwijs. Het doel van Dichtbij in de klas is om problemen op het gebied van gedrag, ontwikkeling en veiligheid van een kind of jongere vroeg en laagdrempelig te signaleren, zodat hieraan gewerkt kan worden, zowel thuis als op school. We komen naar de gezinnen toe, maar bieden ook individuele begeleiding aan. Samen zorgen we ervoor dat het kind op school kan blijven, tot zijn recht komt in de groep en dat er een goede werksfeer in de klas ontstaat. Zo krijgen kinderen en jongeren nieuwe kansen om zich goed te ontwikkelen in de groep, op school en op een mooie toekomst.

“Samen met een ambulant begeleider hebben we een plan opgesteld om thuis meer rust te krijgen. Door veel te kijken, luisteren en vragen heb ik geleerd om structuur aan te brengen en consequent te zijn.” - Rowenna

Behandelgroepen

Heeft je kind heftige driftbuien, een achterstand op school of moeite met contact maken? Een kind kan tegen allerlei ontwikkelings- en gedragsproblemen aanlopen. Of misschien loop jij als ouder tegen moeilijkheden in de opvoeding aan, wat de groei van je kind remt. Herken je dit en heb je hier vragen en zorgen over? Wees welkom op de dagbehandelingsgroep van Sterk Huis voor jonge kinderen, van 0 tot 7 jaar. Bij Sterk Huis onderzoeken we waar jouw kind tegenaan loopt en wat het thuis en op school nodig heeft om zich weer goed te ontwikkelen. Het is belangrijk dat je kind zich weer fijn voelt, positieve ervaringen opdoet en nieuwe dingen leert, zoals het luisteren naar anderen of uiten van gevoelens. Het doel is om je kind uiteindelijk weer goed en veilig te laten doorstromen naar een passende plek, zoals de peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf of school. We doen dit samen met jou als ouder(s). We willen jou of jullie meer (zelf)inzicht geven en vinden het belangrijk dat je kind thuis kan laten zien wat het geleerd heeft op de groep. Daarom koppelen we binnen de dagbehandeling ook een ambulant hulpverlener aan jullie gezin, die regelmatig bij jullie thuis langskomt. Misschien vragen we je ook om samen met je kind naar de groep te komen. Zo krijg jij als ouder ook volop hulp, tips en adviezen om je kind op de juiste manier te ondersteunen en begeleiden.

Jongerenhulpverlening

Wie ben je? Wat wil je? Het is fijn als je jezelf goed kent en weet wat je prettig vindt. Het is belangrijk dat je je goed kunt ontwikkelen. Vaak gaat dat met ups and downs en kom je er met je vrienden, je ouders of hulp van school wel uit. Maar dit geldt niet voor iedere jongere. Het kan voorkomen dat er weinig hulp is van andere mensen. Of het contact met de ouders/opvoeders of docenten is lastig. Als het niet lukt kan een jongerenhulpverlener van Sterk Huis met jou aan de slag gaan om jou verder te helpen. Daarbij wordt gekeken naar wat jij wil veranderen en wat jouw doel is.

De jongerenhulpverlening is gericht op jongeren van 14 jaar tot 18+ die hulp kunnen gebruiken bij onderwerpen als zelfstandig worden, omgaan met anderen en met lastige situaties, met je financiën, voor jezelf opkomen en/of het zoeken van werk, vrienden maken, vrijetijdsbesteding, je opleiding, seksualiteit en sociale media. Het uitgangspunt is dat de vragen van de jongere centraal staat. De hulpverlener benut de aanwezige, positieve krachten van de jeugdige en van het gezin. De behandeling is individueel gericht op de jongere, maar wel binnen het gezin. De behandeling is dan ook gericht op het herstel van de relaties binnen het gezin, waarbij we de snelheid van de jongere volgen. Daarnaast richt de behandeling zich op het bevorderen van veiligheid van de jongere in een gezin.

Sterk Huis biedt hulp

Samen met jou en je kind kijken wij naar jullie thuissituatie, om te onderzoeken wat er stroef loopt. Aan de hand van die inzichten stellen we samen een behandelplan op. Daarin schrijven we op waar de gedragsproblemen vandaan komen en welke hulp of behandeling nodig is. Daarna gaan we samen met jou aan de slag om de situatie beter te maken, voor jouzelf en je kind.

Type gedragsproblemen bij kinderen

 • Antisociaal gedrag
 • Opstandig gedrag
 • Hyperactief gedrag
 • Prikkelbaar/driftig gedrag
 • Agressief gedrag
 • Tegendraads gedrag
 • Woede uitbarstingen
 • Liegen, pesten en spijbelen
 • Crimineel gedrag; stelen en spullen kapot maken
 • Druk en impulsief gedrag
 • Andere ergeren en stoken
 • Faalangst en neerslachtigheid

Artikelen en verhalen over dit onderwerp

photo-1417577792096-106a2c4e353d
6x braver

Younes (16) gaat volgend jaar naar zijn examenjaar en maakt grote kans om te slagen. Maar hij was niet altijd…

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis