Jong moeder worden

Jonge (aanstaande) moeders hebben met dezelfde zaken te maken als andere moeders, toch zijn er voor jullie sommige dingen iets anders. Jong moeder zijn heeft leuke, maar ook moeilijke kanten. Je leven veranderd drastisch en je zult soms terugverlangen naar de vrijheid en onbezorgdheid van vroeger. Je krijgt er ineens allerlei extra verplichtingen bij en het is belangrijk om jezelf hier goed op voor te bereiden.

Gezag

Als je achttien of ouder bent, krijg je automatisch ouderlijk gezag. Als je minderjarig bent werkt dit anders. Bij zestien- en zeventienjarige kan er een uitzondering gemaakt worden als je dit aanvraagt bij de kinderrechter. Onder de zestien wordt er een voogd voor het kind benoemd, dit kan een familielid, vriend, kennis of medewerker van een voogdijinstelling zijn. Een voogd is de wettelijke vertegenwoordiger van het in kind en beheerd zijn of haar vermogen. De vader kan het kind erkennen voor officieel vaderschap.

School of werk

Je bent leerplichtig tot het schooljaar waarin je zestien wordt, hierna ben je gedeeltelijk leerplichtig tot je een startkwalificatie hebt. Met de komst van een kindje zal school als minder belangrijk voelen, toch is het goed met een contactpersoon van school in gesprek te gaan over de mogelijkheden om toch je school af te ronden.

Als je al een baan hebt, is het belangrijk goede afspraken te maken met je werkgever. Je hebt recht op 16 weken betaald verlof, dit moet je zelf aanvragen bij je werkgever. Tijdens deze periode kun je niet ontslagen worden. Een inkomen is van groot belang want een kind kost geld. Het kind is afhankelijk van jou voor eten, kleren, een woonplek en opvang. Je moet aan deze verplichtingen voldoen, desnoods met een bijslag of uitkering.

Opvoeding en relatie

Het vraagt ook veel van je partner als jullie jong ouders worden. Een kind komt zonder handleiding en dus kunnen jij en je partner verschillende ideeën hebben over de opvoeding en normen en waarden. Het is belangrijk hier samen veel en goed over te praten om zo uit te vinden wat bij het kind, en jullie als ouders past.

Het kan ook voorkomen dat de vader denkt het niet aan te kunnen en de relatie beëindigt, het is goed om te weten dat de vader van het kind de plicht heeft bij te dragen in de kosten van de verzorging en opvoeding van het kind tot 18 jaar, daarnaast is hij verantwoordelijk voor de kosten van levensonderhoud en studie tot het kind 21 jaar is.

Begrip

Het is fijn als je ouders of familie hebt die hulp kunnen bieden, het is wel belangrijk aan te geven waar je hulp bij wilt. Ze moeten vooral steun bieden, niet bepalen hoe jij je kind opvoedt.

Daarnaast zal je jezelf soms onbegrepen voelen, simpelweg omdat je niemand kent in eenzelfde situatie. Sterk Huis staat klaar voor jou en je kindje. Wij begeleiden jonge moeders naar een veilig en zelfstandig bestaan. Zo kunnen we je helpen met opvoedvaardigheden of het versterken van je zelfvertrouwen en weerbaarheid.

Klik hier voor meer informatie.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis