Mijn kind verblijft in een pleeggezin

Mijn kind woont (tijdelijk) niet meer thuis

Bij Sterk Huis begrijpen we jouw zorgen als ouder wanneer jouw kind(eren) (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Pleegouders zijn bereid om kinderen van een ander op te vangen. Niet iedereen kan zomaar pleegouder worden. Pleeggezinnen worden zorgvuldig geselecteerd, voorbereid en deskundig begeleid. Je kunt er dus op vertrouwen dat jouw kind(eren) op een warme en veilige plek wordt opgevangen.

Hoe kan Sterk Huis jou helpen?

Sterk Huis zoekt eerst binnen jouw familie of kennissenkring naar geschikte pleegouders. Zijn die er niet, dan gaan we op zoek naar pleegouders die zich bij Sterk Huis hebben ingeschreven. Uiteraard wordt er heel zorgvuldig gekeken naar de match tussen het gezin en jouw kind.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van jeugdhulp en jeugdbescherming.

Artikelen over dit onderwerp