Mijn kind verblijft in een pleeggezin

Mijn kind woont (tijdelijk) niet meer thuis

Ouder zijn is niet altijd even makkelijk. Soms brengt het gezinsleven zoveel uitdaging met zich mee dat je er zelf niet meer uitkomt. Jij en je gezin hebben dan recht op hulp, mogelijk in de vorm van pleegzorg. Je kind woont dan (tijdelijk) in een pleeggezin.

Niet iedereen kan zomaar pleegouder worden, daar gaan een zorgvuldige screening, selectieprocedure en voorbereidingsfase aan vooraf. Wij willen er namelijk zeker van zijn dat je kind goed terechtkomt en alle warmte en veiligheid krijgt die het nodig heeft. Pleegouders krijgen daarom ook begeleiding van een pleegzorgwerker, die het welzijn en de ontwikkeling van je kind nauwlettend mee in de gaten houdt.

Sterk Huis helpt jullie verder.

Bij pleegzorg gaat je kind (tijdelijk) in een ander gezin wonen. De pleegouders hoeven geen vreemden te zijn. Familieleden of kennissen mogen ook voor je kind zorgen, als blijkt dat ze geschikt zijn als pleegouder. Als niemand in je omgeving de pleegzorg kan oppakken, zoeken wij een pleegouder uit ons pleegzorgbestand. Uiteraard gaan we daarbij zorgvuldig te werk: hoe beter de match, hoe beter je kind zich voelt en ontwikkelt binnen het pleeggezin.

Artikelen over pleegzorg

Download folders

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis