Matching pleegzorg, hoe werkt dat eigenlijk?

Als je pleegouder wilt worden heb je een goede voorbereiding nodig. Pleegouder wordt je niet zomaar. Bij Sterk Huis volg je hiervoor een STAP-cursus. Na de voorbereiding volgt de matching. Jolanda is matcher bij Sterk Huis. Hoe gaat de matching bij pleegzorg eigenlijk in zijn werk?

Matching Pleegzorg

Het zorgvuldig matchen van pleegkinderen en pleegouders is heel belangrijk. Tijdens de STAP-cursus bepalen pleegouders hun aanbod. Zo wordt er bijvoorbeeld een keuze gemaakt tussen langdurende of weekend/vakantie pleegzorg. Als voorbereidingstraject is afgerond, kunnen de matchers van Sterk Huis gebruik maken van het aanbod van de pleegouders. De matchers krijgen een vraag voor een kind binnen en zoeken dan pleegouders die kunnen bieden wat het kind nodig heeft. Het matchen van een kind gebeurt volgens de matchings methodiek. Als er een match is, leggen de matchers dit voor aan ouders, gezins(voogd) en pleegouders. Als er redenen zijn vanuit ouders en/of voogd waardoor de veiligheid in het gedrang komt, dan zal de matching dit met de betrokken partijen bespreken en hierop anticiperen. Wanneer alle partijen akkoord zijn met een plaatsing worden er afspraken gemaakt over hoe de contacten eruit gaan zien en hoe er gecommuniceerd word. Deze afspraken worden op papier gezet.

‘Ontlasten in de zorg’

De matching is een heel belangrijk proces bij Pleegzorg. Jolanda, verantwoordelijk voor de matching bij Sterk Huis, heeft regelmatig matchingsgesprekken. “vandaag had ik bijvoorbeeld een mooi gesprek. Dit gesprek was tevens de eerste kennismaking tussen het weekendpleeggezin en ouders. Het gesprek liep goed, ook al vonden beide partijen het in het begin spannend. Ik denk dat het weekendgezin goed kan bieden wat de dochter van ouders nodig heeft. Dit pleeggezin kan deze ouders ontlasten in de volledige zorg voor hun kind. Zo kunnen ouders uitrusten en hun aandacht kunnen richten op hun andere kinderen. In zo’n eerste gesprek nemen we geen besluit en laten we iedereen er nog eens rustig over nadenken.”

Jolanda en Vivian, medewerkers matching Pleegzorg bij Sterk Huis

Online matching

Bij de matching hebben we een bestand met het aanbod van de pleegouders. Daarnaast maken we ook gebruik van een applicatie die pleegouders kunnen downloaden. Daar plaatsen we geregeld profielen van pleegkinderen. (altijd met toestemming). Ook hebben we een aantal keer per jaar een matchingsavond. Sinds vorig jaar matchen we ook via Facebook. Onze pagina heeft al een aantal goede matches opgeleverd. Benieuwd? Klik hier

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis