Onderzoek resultaten van invoering van de Wet verbetering positie pleegouders

Hoe ervaart u uw positie als pleegouder ten opzichte van (gezins)voogd, pleegzorgwerkers en biologische ouders? Wordt u betrokken bij het opstellen van het hulpverleningsplan? Heeft u de mogelijkheid om in te stemmen met dit plan? Wordt u goed geïnformeerd over de achtergrond van uw pleegkind(eren)?

In opdracht van het Ministerie van VWS voert onderzoeksbureau Significant de evaluatie uit van de wet ter versterking van de positie van pleegouders die in 2013 van kracht werd. Om de ervaringen van zoveel mogelijk pleegouders in de evaluatie mee te nemen heeft Significant een enquête online gezet. Sterk Huis en onze Pleegouderraad onderschrijven het belang van het onderzoek en willen u dan ook vragen  uw ervaring te delen door uiterlijk 24 december de volgende enquête in te vullen: Enquête positie pleegouders.

De gegevens die Significant in het kader van het onderzoek verzamelt worden strikt vertrouwelijk behandeld. Alleen medewerkers van het onderzoek hebben toegang tot de onderzoeksgegevens.
Resultaten van het onderzoek worden anoniem verwerkt. Rapporten over het onderzoek zullen nooit terug te voeren zijn naar individuele personen.
We hopen op uw hulp zodat de resultaten van het onderzoek een zo betrouwbaar mogelijk beeld geven van wat de wet pleegouders heeft gebracht, en waar nog knelpunten liggen.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis