Stop Femicide; voorkom vrouwenmoord

Sterk Huis biedt hulp

Femicide is een probleem, dat steeds groter wordt. Vrouwen die gedood worden omdat ze vrouw zijn. Het komt vaker voor in Nederland dan je denkt. In de meeste gevallen is de partner of ex partner de pleger. Help mee femicide te stoppen en gendergerelateerd geweld te voorkomen.

Wat is femicide?

Geweld tegen vrouwen komt vaak voor en uit zich in fysiek, seksueel, emotioneel of economisch geweld. De meest extreme vorm van geweld tegen vrouwen is femicide of wel vrouwenmoord. Vrouwen die gedood worden omdat ze vrouw zijn. Iedere acht dagen wordt er een vrouw slachtoffer van femicide. Jaarlijks hebben we het over 40 tot 50 vrouwen die vermoord worden. In de meeste gevallen gaat hier intiem terreur aan vooraf.

Meerdere onderzoeken bevestigen dat het motief van partnerdoding vaak om angst draait. Angst dat de vrouw de pleger gaat verlaten. Hierdoor gaat de pleger het slachtoffer als ‘eigendom’ zien. Er kan ook sprake zijn van persoonlijkheidsproblematiek, bezitsdrang en controledrift, jaloezie als uiting van bezitsdrang, gebruik van drank en drugs, maar ook stressfactoren zoals werkloosheid waardoor financiële stress kan ontstaan.

Huiselijk geweld

Soms is er geen relatie tussen de vrouw die vermoord is en de pleger. In dat geval gaat er vaak seksueel geweld aan vooraf. In meer dan de helft van de gevallen is de pleger een partner of ex partner. Femicide kan het gevolg zijn van langdurig structureel geweld. Helaas worden nog altijd signalen van de meest agressieve en ernstige vorm van huiselijk geweld niet goed herkend en opgevolgd. Met soms een dodelijke afloop als gevolg.

Vrouwen worden veelal in hun eigen woning met een steekwapen, door mishandeling of door wurging omgebracht. De reden voor femicide is lastig vast te stellen. Uit onderzoek blijkt wel dat er vaak een relatiebreuk of een scheiding aan vooraf gaat. De pleger kan handelen uit jaloezie, wraak of dat zijn ego is geschaad. Ze kunnen niet accepteren dat de relatie over is of dat er een andere man in het spel is. Maar er zijn ook plegers die te maken hebben met een psychische probleem.

Welke rode vlaggen kun je herkennen?

 • Stalking
 • Bedreiging met de dood (richting de vrouw of de kinderen)
 • Dreiging zelfdoding
 • Wapenbezit of gebruik van wapens
 • Recent gewelddadig gedrag
 • Geweld tijdens zwangerschap
 • Gedwongen seks
 • Onthouden van zorg die acuut de gezondheid bedreigt
 • Poging verwurging, verstikking of verdrinking
 • Extreme angst bij het slachtoffer dat haar leven of dat van de kinderen in gevaar is
 • Het slachtoffer durft niet te spreken in de buurt van de partner en/of toont angst voor de partner
 • Toenemende escalatie van ernst en/of frequentie van geweld

Wat kan je als slachtoffer doen voordat het te laat is?

Herken jij een aantal rode vlaggen en heb je het gevoel dat dit wel eens verkeerd zou kunnen aflopen? Bij acuut gevaar raden we je aan om 112 te bellen. Is er geen acuut gevaar, maar heb je toch redenen om te denken dat je mogelijk gevaar loopt in de toekomst? Je kan anoniem chatten met ons of bellen voor advies of hulp.

Wereldwijd probleem

Niet alleen in Nederland komt femicide voor, het is wereldwijd een probleem. In Nederland wordt er om de acht dagen een vrouw vermoord, maar wereldwijd gaat het om vijf per uur. In landen als Italië, Spanje en Frankrijk ligt het aantal gevallen van femicide per hoofd van de bevolking lager. In deze landen is er veel meer aandacht voor het probleem. Mensen gaan massaal de straat op als er een vouw is vermoord. In Nederland wordt dit niet vaak gedaan.

Vrouwenmoord in Nederland

Iedere 8 dagen wordt er een vrouw vermoord in Nederland. Uit cijfers blijkt dat tussen 2017 en 2021 in meer dan 60 procent van de gevallen dit wordt gedaan door een (ex) partner. Bij ongeveer 20 procent ging het om iemand anders uit de familie die de pleger was. Bij een moord op mannen is de pleger meestal een kennis, een vriend, criminelen of een onbekende. Deze vergelijking zegt genoeg over het dodelijke geweld tegen vrouwen.

CAMPAGNE GEWELD TEGEN VROUWEN

Wat kan je als omstander doen?

Als buitenstaander is het lastig om eventuele femicide te herkennen. Het gebeurt namelijk achter gesloten deuren. En een keer ruzie kan natuurlijk in elke goede relatie voorkomen. Heb je sterk het vermoeden dat iemand in je omgeving in de problemen zit? Probeer erover te praten met haar. Laat weten dat ze bij jou terecht kan. Probeer bespreekbaar te maken wat er thuis speelt en dat hier een melding van gemaakt kan worden bij Veilig Thuis. Kun je er niet over praten met het vermoedelijke slachtoffer? Ook bij twijfels kun jij zelf contact opnemen met Veilig Thuis, eventueel anoniem. Zij bespreken met jou de situatie en geven een passend advies.

Factsheet intieme terreur

Signalen van ernstige vormen van geweld worden nog altijd niet goed herkend en opgevolgd. Dit heeft soms een fatale afloop. Daarom is er, mede door Sterk Huis, een factsheet intieme terreur ontwikkeld voor intiem terreur. Dit is een belangrijke en duidelijke factsheet voor professionals in de zorg en veiligheid, maar ook voor het onderwijs, sportverenigingen, etc. Deze factsheet wordt gebruikt om intiem terreur toe te lichten, maar ook om duidelijke handvatten te geven. Wat moet je weten over intiem terreur, wat moet je juist wel en wat moet je juist niet doen?

Artikelen en verhalen

Sterk Huis biedt hulp bij gendergerelateerd geweld

Sterk Huis biedt hulp bij geweld tegen vrouwen, maar ook bij geestelijke mishandeling. We staan klaar voor vrouwen die te maken hebben gehad met een agressieve (ex) partner of een partner die jou bijvoorbeeld kleineert. Samen met jou kijken we naar hoe we het geweld kunnen stoppen en werken we aan een veilige toekomst.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis