Team Veilig Verder

Wij helpen je verder

Onze boodschap

Heb jij te maken (gehad) met dreiging, stalking of huiselijk geweld? Deze problemen gaan vaak samen gaan met een gevoel van eenzaamheid, angst en machteloosheid. Team veilig verder snapt dat de gevolgen van geweld invloed hebben op heel je leven. Elke situatie is anders. Wij kijken samen met jou wat jij nodig hebt om een verandering tot stand te kunnen brengen. Zodat je weer je eigen keuzes kan maken.

"Hulp vragen is een eerste stap naar veiligheid. Er zijn altijd mogelijkheden tot een verandering van je situatie. Wij helpen je bij de stap vooruit."

Ons werk

We kijken samen met jou wat er nodig is om de onveilige situatie te stoppen. Hoe je een eigen veilig leven kan opbouwen. We maken oude patronen zichtbaar. Hierin zijn we vasthoudend en gaan weerstand niet uit de weg. We zijn confronterend waar nodig, direct en duidelijk, maar ook ondersteunend en verwarmend. We gaan ook in gesprek met jouw (ex)partner om het geweld te stoppen. De spiraal van geweld willen we doorbreken. Dit kan alleen als we in gesprek gaan met diegene die het geweld pleegt. Soms helpen we ook met de financiën, een opleiding of werk of het contact met je omgeving. We weten door ervaring hoe je patronen kan doorbreken. Hiervoor heb je mensen om je heen nodig om tot een onafhankelijk, veilig en zelfredzaam leven te komen.

Wat maakt ons uniek?

We weten door ervaring wat de valkuilen zijn en bieden training om andere keuzes te leren maken

We werken systeem gericht en op de verschillende leefgebieden

We maken gebruik van de methode krachtwerk en de methode Critical Time Intervention.

We zoeken actief de samenwerking met andere instanties op om veiligheid te vergroten

We maken gebruik van AWARE

Voor hulp, advies en aanmeldingen is ons Klantenbureau bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Ook via de Chat

Gebruik het chatvenster
rechtsonder

Download de folder

Ervaringsverhalen

Patricia had haar droomman gevonden. Ze verhuisde naar de Randstad en trouwde niet veel later. Samen met haar man adopteerde ze twee meisjes uit China. Ze leek een ideaal gezin te hebben. Patricia bleek echter met een dominante en agressieve man te zijn getrouwd: “Hij zei tegen me dat ik dom en lelijk was.”

“Mijn man liet me geloven dat ik moeilijk was om mee samen te leven. Ik kon weinig goed doen. Hij schoot uit zijn slof als het er thuis niet netjes uitzag. Als één van de kinderen een glas water omstootte tijdens het eten, maakten ze zich snel uit de voeten. Ze wisten dat hij zou gaan schreeuwen.” Wanneer de kinderen in bed lagen, reageerde Patricia’s man zich fysiek op haar af. “Ik was ervan overtuigd dat de kinderen daar niets van meekregen. Ik vertelde het niemand. Het was toch mijn eigen schuld dat ik klappen kreeg? Ik deed toch ook niets goed? Ik was toch ook lastig? Dat vertelde mijn moeder me vroeger ook altijd.”

Geen Confrontaties

Met een verhuizing naar Noord-Brabant keerde Patricia terug naar haar roots. Haar echtgenoot voelde zich er niet thuis. Het geweld nam toe. “Ik probeerde confrontaties uit de weg te gaan door hem altijd gelijk te geven. Door hem niet aan te kijken. Door mezelf klein te maken en weg te cijferen. Diep in mijn hart wist ik al een lange tijd dat het zo niet meer verder kon. Pas na twintig jaar huwelijk durfde ik een scheiding aan te vragen en op eigen benen te gaan staan. Ik had nog nooit eerder een rekening betaald of zelf huursubsidie aangevraagd.”

Voorgevoelens

Patricia was ervan overtuigd dat het beter zou gaan. Ze ontmoette een nieuwe liefde: een man met vier kinderen. Ze woonden al snel samen. “We waren gelukkig. En toch had ik het gevoel dat er iets niet goed was. Zijn verhalen over een vorig huwelijk klopten niet.” Patricia’s voorgevoel bleek juist. Op een dag stond er een deurwaarder op de stoep. Haar vriend bleek een enorme belastingschuld te hebben. Een gesprek over de ontstane situatie liep volledig uit de hand. “Hij duwde me van de trap. Ik vluchtte met mijn kinderen naar mijn zus. Ik had allerlei verwondingen en moest geopereerd worden aan mijn knie. Onbewust had ik dus opnieuw voor een foute man gekozen. Op dat moment besefte ik dat ik hulp nodig had. Ik wilde niet meer in een gewelddadige relatie terechtkomen. Niet voor mij en niet voor mijn kinderen.”

Met alle geweld een relatie

Patricia deed aangifte bij de politie. Haar ex-vriend werd door agenten uit huis gehaald. Patricia en haar kinderen konden weer terug. Haar broers en zussen hielpen haar. “Ze luisterden naar onze verhalen. En ik ging aan de slag bij Sterk Huis. De titel van mijn eerste cursus is me altijd bijgebleven: ‘Met alle geweld een relatie’. Een training voor vrouwen die te maken hebben gehad met geweld. Daar leerde ik wat mijn rol was in de relaties die ik aanging met mannen. Dat ik mezelf klein maakte. Mezelf wegcijferde. Dat ik in de slachtofferrol kroop. De cursus was enorm confronterend, maar heel goed voor me. Ik leerde hoe ik mijn grenzen kon herkennen en aangeven. Hoe ik mijn schaamte- en schuldgevoel kon ombuigen naar positieve gedachten. Zo ontdekte ik dat het heel sterk van me was om bij mijn tweede relatie meteen te vertrekken toen er geweld in het spel was. Op eigen kracht.”

‘Au’

Tijdens de cursus en de vervolgcursussen ontdekte Patricia dat haar kinderen meer van het fysieke geweld hadden meegekregen dan ze zich destijds besefte. “Mijn kinderen waren soms bang voor hun vader. Ze speelden heel stilletjes met hun speelgoed, om maar niets fout te doen. Anders ging hij schreeuwen. Ik dacht dat ze weinig hadden gemerkt van het fysieke geweld tegen mij.” Toen Patricia tekeningen van haar oudste dochter zag, wist ze dat ze het mis had. “Onder begeleiding van Sterk Huis tekende ze mij. Met het woord ‘au’ ernaast. Wat voelde ik me schuldig.” Ook de dochters van Patricia leerden hoe ze hun gevoelens konden uiten. “Zo beeldde mijn oudste dochter met klei uit wat boosheid voor haar
betekende. Dat maakte veel bij haar los. Thuis gooide ze met spullen. De cursusleider had mij van tevoren geleerd hoe ik op haar emoties kon reageren. Zo wist ik dat ik haar gevoel kon benoemen, waarmee ik erkende dat haar boosheid er mocht zijn. Van die momenten heb ik zoveel geleerd. Daardoor is de band met mijn kinderen nog sterker geworden.”

Zonnetjes

De kinderen van Patricia kunnen hun emoties nu beter uiten. “En moet je zien waar we nu staan: mijn dochters doen het veel beter op school sinds er rust is in huis.” Ook Patricia voelt zich steeds sterker. Dankzij de steun van haar broers en zussen. En de handvatten die ze meekreeg tijdens de cursussen. We zijn echt op de goede weg.

Chantal droomde van een sprookjeshuwelijk, maar was jarenlang getrouwd met een egoïst. “Mijn ex trok altijd zijn eigen plan, we zagen elkaar nauwelijks. Toen we kinderen kregen, vond ik dat steeds moeilijker. Alles moest precies verlopen zoals hij dat wilde. Als hij de grip verloor, was hij gewelddadig naar ons allemaal.”

Toch bleef Chantal bij hem. “In mijn hart wist ik dat deze relatie niet goed voor me was. Ik cijferde mezelf helemaal weg. Maar ik hield nog steeds van hem en wilde mijn kinderen beschermen. Als ik bij hem bleef, kon ik tenminste zien wat er gebeurde. Dan hoefden ze niet – zonder mijn toezicht – een weekend bij hem te logeren. Misschien naïef, maar ik geloofde echt dat dat het beste was.” Totdat de school van de kinderen Chantal wees op de cursus ‘Ruzie Thuis’. Een cursus voor kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. “Mijn kinderen konden daar hun verhaal doen. Inzien wat het geweld met hen deed, had veel impact op me. Ik realiseerde me dat er iets moest veranderen en voelde me gesterkt in mijn beslissing. Zo wilde ik niet verder.”

Veilig thuis met een aware-systeem

Na intensieve relatietherapie wilde Chantal scheiden. Haar ex kon het niet verkroppen. “Wij moesten onderduiken, want hij was woest op mij en wilde me iets aandoen. Ik was bang en mijn leven niet meer zeker.Weggaan van huis vond ik vreselijk voor mijn kinderen. Ze konden niet meer naar hun eigen school, spelen met hun vriendjes.” Daarom besloot Chantal samen met Sterk Huis terug naar huis te gaan met een Aware-systeem. “Met één druk op de knop kon ik de politie alarmeren bij dreiging van geweld. Hierdoor voelde ik me veilig genoeg om er voor te gaan.”

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis