Dagbehandeling 0 -7 jaar

Ik maak me zorgen om de ontwikkeling van mijn kind (0 tot 7 jaar)

Mijn kind en ik hebben (tijdelijk) ondersteuning nodig

Heftige driftbuien, een achterstand op school, moeite met contact maken: een kind kan tegen allerlei ontwikkelingsproblemen en gedragsproblemen aanlopen. Of misschien loop jij als ouder tegen moeilijkheden in de opvoeding aan, wat de groei van je kind remt. Herken je dit en heb je hier vragen en zorgen over? Wees welkom op de dagbehandelingsgroepen van Sterk Huis voor kinderen van 0 tot 7 jaar. Samen bekijken we wat jullie nodig hebben.

Dagbehandelingsgroepen: Kangoeroe, Pelikaan, Zebra en Duizendpoot

Sterk Huis heeft vier dagbehandelingsgroepen voor kinderen van 0 tot 7 jaar: Kangoeroe, Pelikaan, Zebra en Duizendpoot. Deze groepen zijn bedoeld voor kinderen met ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Hierdoor lopen zij thuis, in een pleeggezin, op de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of op school vast.

De dagbehandelingsgroepen kunnen gecombineerd worden met kleuteronderwijs vanuit scholengemeenschap De Keyzer. Als je kind zes jaar is bij de aanmelding, onderzoeken we of het kleuteronderwijs nog aansluit bij de behoefte van je kind.

“Sinds een tijdje kan ik zeggen dat ik een ander kind zie. Quinn is rustiger, luistert, eet en heeft respect voor me. Ik geniet weer van een dag alleen met Quinn, zonder angst.”

- Rowenna

“Samen met een ambulant begeleider hebben we een plan opgesteld om thuis meer rust te krijgen. Door veel te kijken, luisteren en vragen heb ik geleerd om structuur aan te brengen en consequent te zijn.”

- Rowenna

Wat heeft je kind nodig?

Op de dagbehandeling bekijken we waar jouw kind tegenaan loopt, welke omgevingsfactoren daarbij een rol spelen en wat je kind thuis en op school nodig heeft om zich te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat je kind zich weer fijn voelt, goed ontplooit, meer aansluiting vindt bij leeftijdsgenoten en nieuwe dingen leert, zoals het luisteren naar anderen of uiten van gevoelens.

Hoe betrekken we jou als ouder bij de hulpverlening?

Als je kind vaak huilt, snel boos wordt of zich op andere intense manieren uit, kan je je machteloos voelen. Bij Sterk Huis doen we het samen. We willen jou als ouder meer (zelf)inzicht geven en vinden het belangrijk dat je kind thuis kan laten zien wat het geleerd heeft op de groep. Daarom koppelen we binnen de dagbehandeling ook een ambulant hulpverlener aan jullie gezin, die regelmatig bij jullie thuis langskomt. Misschien vragen we je ook om samen met je kind naar de groep te komen. Zo krijg jij als ouder volop hulp, tips en adviezen om je kind op de juiste manier te ondersteunen en begeleiden.

Artikelen over dit onderwerp

die ene jongere
Die ene jongere.

Stille waters, diepe gronden Ruim negentien jaar geleden zag hulpverlener Leonie van Oosterum (56) een stil meisje binnenkomen op de…

Baby handje
Jong moeder worden

Jonge (aanstaande) moeders hebben met dezelfde zaken te maken als andere moeders, toch zijn er voor jullie sommige dingen iets…

Welkom bij de dagbehandeling voor jonge kinderen

Maak je je zorgen over de ontwikkeling van je kind? Op de dagbehandelingsgroepen van Sterk Huis voor kinderen van 0 tot 7 jaar – Kangoeroe, Pelikaan, Zebra en Duizendpoot – onderzoeken we waar jullie tegenaan lopen en kijken we welke hulp nodig is.

Hoe ziet de dagbehandeling eruit?

Onze dagbehandelingsgroepen bevinden zich op het terrein van Sterk Huis. Je kind komt dus naar ons toe. Samen bepalen we hoeveel dagdelen gewenst zijn. De groep bestaat dagelijks uit maximaal acht kinderen en twee pedagogisch medewerkers, waarbinnen je kind alle steun krijgt om zich te ontwikkelen. Het doel is om je kind uiteindelijk weer veilig te laten doorstromen naar een passende plek, zoals de peuterspeelzaal, een kinderdagverblijf of school.

Op de behandelgroep leren we je kind nieuwe dingen en bieden we structuur, overzicht en duidelijkheid. Omdat we het ook belangrijk vinden dat de zorg op de groep en thuis op elkaar aansluiten en jij als ouder ook sterker wordt, combineren we de dagbehandeling altijd met ambulante begeleiding aan huis.

Misschien vragen we jou als ouder om soms bij je kind op de groep te blijven. We bepalen dan samen de doelen en aanpak. Tijdens deze momenten op de groep volg en ondersteun je je kind, waarbij je altijd mag terugvallen op de hulp van een pedagogisch medewerker.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de dagbehandelingsgroepen van 0 tot 7 jaar? Bekijk de folder of neem contact op met het Klantenbureau van Sterk Huis.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis