Traumaverwerking

Klachten verminderen en krachten laten bloeien

Traumaverwerking kan nodig zijn voor iedere persoon. Een heftige of ingrijpende gebeurtenis kan iedereen op elke willekeurige leeftijd overkomen. Vaak kan je er niks aan doen, maar het kan wel leiden tot een negatief zelfbeeld met gedragsproblemen of kwetsbaarheid voor misbruik tot gevolg. Traumatische gebeurtenissen kunnen je ontwikkeling op verschillende gebieden belemmeren. Heb jij hiermee te maken? Sterk Huis staat voor je klaar om dit trauma te helpen verwerken.

Een trauma herkennen

Een trauma verwerken en behandelen is belangrijk, maar eerst zul je een trauma moeten herkennen. Er zijn een aantal signalen waar je op kan letten:

 • flashbacks/nachtmerries
 • concentratieproblemen
 • angst/stress
 • verdriet
 • boosheid
 • vermijdingsgedrag
 • vermoeidheid
 • hulpeloosheid
 • prikkelbaarheid
 • verhoogde bloeddruk/hartslag
 • kans op depressie of verslavingsproblematiek

“Ze keken vooral naar de achterliggende redenen van mijn problemen.
Dat was wel moeilijk maar er is een last van mijn schouders gevallen.”

Hoe ontstaat een Trauma

Wanneer je ergens van schrikt of emotioneel reageert op iets, dan wordt dit opgeslagen in het brein. Je brein slaat die op zodat ‘gevaar’ in de toekomst voorkomen kan worden. Dit proces van opslaan zorgt ervoor dat wanneer jij iets ziet wat je doet denken aan de schokkende gebeurtenis, zowel jouw lichaam als brein hier heftig op reageren. Ben jij bijvoorbeeld vroeger misbruikt dan kan een aanraking door een persoon een trigger voor jou zijn. Deze trigger zorgt voor zowel emotionele- als stressreacties. Er komen herinneringen naar boven. Het zien of ervaren van een kleine trigger, wat eigenlijk geen gevaar op zich vormt, zorgt bij een trauma voor grote gevolgen. Ervaar jij dit, terwijl er geen duidelijke aanwijsbare oorzaak is, dan is de kans groot dat je een trauma hebt.

Traumaverwerking bij Sterk Huis

Het psychotraumacentrum (PTC) van Sterk Huis staat klaar voor mensen die behandeling nodig hebben bij veelvoorkomende trauma’s die in relatie staan met huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, vluchtelingenproblematiek, adoptieproblematiek, kindermishandeling en seksueel misbruik.

De verwijzer (huisarts, wijkteam of andere instelling) meldt een persoon aan voor traumaverwerking bij het psychotraumacentrum. Na een uitgebreide intake en het gezamenlijk opstellen van een behandelplan, volgt een (gefaseerde) behandeling. Indien nodig zal er eerst rust en veiligheid worden gecreëerd op alle levensgebieden. Na deze eventuele stabilisatiefase begint de traumaverwerking. Na de traumaverwerking wordt er nog gekeken naar de kans op terugval en het voorkomen van problemen in de toekomst. Met nieuwe vaardigheden leren mensen problemen in de toekomst te voorkomen.

Welke therapieën en technieken gebruiken we bij traumabehandeling

Wanneer mensen bereid zijn om te praten over hun trauma (fase 1) kunnen ze beginnen met een behandeling die gericht is op verwerking (fase 2). Traumaverwerkingstechnieken die wij vaak inzetten zijn EMDR of cognitieve gedragstherapie, twee evidence-based traumaverwerkings- technieken. Naast deze twee therapieën zijn er ook nog andere interventies die we kunnen toepassen.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Bij cognitieve gedragstherapie gaat men ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die de negatieve gevoelens bezorgen, maar de gekleurde bril waardoor iemand de dingen ziet. Leer je deze negatieve gedachtes op een andere manier te interpreteren, dan krijg je een objectieve kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Daardoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag ook veranderen.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die langdurig last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS (posttraumatische stressstoornis) en andere traumagerelateerde angstklachten. Tijdens EMDR therapie haal je pijnlijke herinneringen op. Als je de herinnering voor je ziet, ga je met je ogen een lichtje of de vingers van je therapeut volgen. Andere manieren zijn het volgen van piepjes met een koptelefoon of buzzers die afwisselend in je linker- en rechterhand trillen. Alle methoden doen hetzelfde: afleiden van je werkgeheugen. Het werkgeheugen raakt hierdoor vol en de vervelende herinnering verliest beetje bij beetje zijn emotionele lading.

Kind- en jeugdtherapie (integratiefase)

Bij integratieve kind- en jeugdtherapie staat het kind centraal. Waarbij bij andere methodes vanuit een invalshoek wordt gekeken, wordt er bij kind- en jeugdtherapie vanuit verschillende invalshoeken gekeken.

Mentalisation Based Treatment (MBT)

MBT is gericht op het versterken van het mentaliserend vermogen. Je leert tijdens deze therapie om gevoelens, gedachten en bedoelingen van jezelf en van anderen te begrijpen. Je leert dan hoe relaties tussen mensen werken en omgang met mensen in het dagelijks leven wordt makkelijker. Het helpt om beter met anderen en jezelf om te gaan, waardoor klachten verminderen.

Systeemtherapie

Als iemand binnen een gezin een trauma heeft dan heeft dit een impact op het hele gezin. Bij systeemtherapie wordt hier rekening mee gehouden. Het gezin wordt beschouwd als een omgeving waar zowel trauma’s kunnen ontstaan, maar aan de andere kant ook als waar veerkracht wordt ontwikkeld voor het verwerken van schokkende gebeurtenissen. Het is dus belangrijk dat er naar het hele gezin wordt gekeken en niet enkel naar één persoon.

Psychodiagnostisch onderzoek

We voeren psychodiagnostisch onderzoek uit als je vastloopt in het leven, maar je niet exact weet waardoor dit komt. Door middel van verschillende onderzoeken, krijgen we inzicht in je geestelijke functioneren op diverse gebieden. Op basis van dit onderzoek kunnen we een advies geven over welke behandelvorm het beste bij je past.

Vaktherapie

Onder vaktherapie valt onder andere muziek- en psychomotorische therapie. Door muziek te maken of beweging en lichaamsbeleving leer je anders om te gaan met je klachten.

Hoe lang duurt traumaverwerking

Hoe lang traumaverwerking duurt verschilt per persoon. Bij een eenvoudig trauma kan het ongeveer drie maanden duren voordat het verwerkt is. Ben je een aantal keren in aanraking gekomen met jouw trigger en er gebeurt niks, dan krijgt jouw lichaam door dat er geen gevaar is bij deze trigger. De gevaarreacties nemen af en ook de klachten die erbij komen kijken. Is dit niet het geval en je hebt klachten die voor een langere periode aanhouden dan kan dit overgaan naar een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Traumaverwerking neemt dan een lange tijd in beslag.

Artikelen en verhalen over dit onderwerp

Sterk Huis staat voor je klaar

Kun jij hulp gebruiken bij het verwerken van je trauma? Sterk Huis biedt biedt behandeling bij veelvoorkomende trauma’s die een relatie hebben met kindermishandeling, seksueel misbruik, huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, vluchtelingenproblematiek en adoptieproblematiek. Behandeling is gericht op zowel kinderen als volwassenen. Neem contact met ons op en wij helpen je verder.

Specialistische hulp voor kinderen

Sterk Huis biedt traumaverwerking voor volwassenen, maar ook traumaverwerking voor kinderen. Het is verstandig om een trauma zo vroeg mogelijk te verwerken, zodat de nare gevoelens niet op latere leeftijd nog terug komen. Wij vinden het belangrijk om traumaverwerking voor kinderen zo snel mogelijk in te zetten, omdat een onverwerkt trauma vervelende gevolgen kan hebben. Omdat kinderen niet praten over traumatische gebeurtenissen is het lastiger om een trauma bij kinderen te herkennen. Symptomen van een trauma verschillen per leeftijdsfase bij kinderen. Sterk Huis staat klaar voor kinderen om de nare gevoelens weg te nemen en de ingrijpende gebeurtenis een plek te geven.

Steun van familie en vrienden

Voor traumaverwerking is de steun van familie en vrienden belangrijk. Iemand met een trauma verwerkt dit op zijn eigen manier en eigen tempo. De directe omgeving kan het beste een luisterend oor bieden. Ook al heb je de traumatische gebeurtenis al meerdere keren gehoord, blijf een luisterend oor bieden. Erover praten helpt enorm bij traumaverwerking.

Tips voor zelfhulp

1. Neem gevoelens en klachten serieus
Accepteren dat er iets aan de hand is, dat is stap één.

2. Praten helpt
Praten helpt jou tijdens de verwerking van het trauma. Dit kan je doen met familie of vrienden, maar soms is het fijner om het te bespreken met iemand die je helemaal niet kent.

3. Pak je dagelijkse routine weer op
Probeer weer een zo normaal mogelijk leven te leiden. Dit zal je helpen om de gebeurtenis een plek te geven.

4. Zoek afleiding door leuke dingen te doen
Zoek afleiding voor bijvoorbeeld te sporten. Doe ook vooral leuke dingen zodat je niet steeds denkt aan de traumatische ervaringen.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis