Traumabehandeling nieuwe stijl

Kompaan en De Bocht heeft een nieuwe behandelmethode voor kinderen met vroegkinderlijk chronisch trauma. Het gaat om kinderen bij wie de reguliere traumabehandeling niet werkt. De resultaten zijn positief: van de 21 afgeronde behandelingen konden 16 kinderen terug naar huis. De methode wordt ook ingevoerd bij de pleegzorg en medewerkers van pleegzorg worden opgeleid. De nieuwe aanpak moet leiden tot het doorbreken van het doorgeven van problemen naar een nieuwe generatie.

Trauma vaak oorzaak van problemen

Veel kinderen, jongeren en vrouwen in de hulpverlening van Kompaan en De Bocht hebben herhaaldelijk ingrijpende en pijnlijke gebeurtenissen meegemaakt zoals (seksueel) misbruik, mishandeling en verwaarlozing. Deze trauma zijn vaak een belangrijke oorzaak van de problemen waar zij dagelijks mee te maken hebben zoals ernstige gedragsproblemen, schooluitval, opvoedproblemen, kindermishandeling, huiselijk geweld en psychische problemen. Terugval in oude patronen en het overdragen van patronen en problemen op een nieuwe generatie is een groot risico voor de veiligheid en ontwikkeling. Ook kunnen trauma leiden tot vastlopen in een pleeggezin en tot beëindiging van de plaatsing.

Slapende honden? Wakker maken!

Traumabehandeling is een belangrijk uitgangspunt in de hulpverlening bij Kompaan en De Bocht. Het is een voorwaarde om verder te kunnen bouwen aan een (zelfstandige) toekomst en om terugkerende patronen te doorbreken. In de praktijk komt Kompaan en De Bocht veel kinderen en jongeren tegen bij wie reguliere traumabehandeling niet werkt. Om hen verder te helpen in hun leven heeft Kompaan en De Bocht een nieuwe behandelmethode ingevoerd: ‘Slapende Honden? Wakker maken!’ een methodiek van ontwikkelingspsycholoog Arianne Struik. De kern van deze methode is: Hoe kun je op een veilige en gestructureerde manier trauma’s verwerken, zodat ze niet langer de ontwikkeling blokkeren en problemen niet steeds terugkomen door een terugval in oude gedragspatronen? In januari is Kompaan en De Bocht gecertificeerd voor deze methodiek. Lees meer over deze methodiek.

Patronen doorbreken De ervaringen met de nieuwe werkwijze binnen de 24uurs behandelgroepen voor kinderen en jongeren zijn positief. Er zijn 27 trajecten gestart waarvan 21 zijn afgerond. 16 kinderen konden terug naar huis, 2 kinderen zijn geplaatst in een pleeggezin, 2 in een gezinshuis en 1 kind is naar een groep gegaan. De PTSS klachten zijn afgenomen en kinderen kunnen weer naar school. De methode wordt nu ook ingevoerd binnen Pleegzorg Kompaan en De Bocht en de verwachting is dat dit zal leiden tot minder afbrekingen van plaatsingen vanwege probleemgedrag. Medewerkers van pleegzorg zijn nu in opleiding. Kompaan en De Bocht verwacht dat traumabehandeling zal leiden tot het doorbreken van het doorgeven van problemen naar een nieuwe generatie.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis