Training Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Voor docenten primair onderwijs en op termijn ook voortgezet onderwijs

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

Geweld, seksueel misbruik, een vechtscheiding of gevlucht voor de oorlog… Wat gaat er om in het hoofd van een getraumatiseerd kind? En in welk gedrag uit zich dat? Deze training biedt leerkrachten en andere professionals inzicht en handvatten. Want juist voor deze kinderen kan school een veilige plek zijn waar zij weer vertrouwen krijgen in zichzelf en anderen.
Een kind met een trauma kan zich lastig en onvoorspelbaar gedragen. Zeker als het niet wil praten over wat hem of haar is overkomen. De gedragsproblemen leiden vaak tot een negatieve spiraal die de problematiek alleen maar versterkt. Hun gedrag is moeilijk te begrijpen en kan in hun omgeving leiden tot gevoelens van machteloosheid en frustratie. Hoe ga je daar als leerkracht mee om?

Lees het hele artikel hier

Sterk Huis biedt trainingen om leerkrachten te ondersteunen bij het lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Bij voorkeur volgen meerdere professionals uit één team tegelijk de training, zoals betrokken zorgprofessionals, intern begeleiders en mentoren. Doel is het vergroten van de kennis van trauma en de effecten ervan, zodat zorg- en onderwijsprofessionals:

  • het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter herkennen en begrijpen
  • beter met dit gedrag kunnen omgaan
  • een actieve rol kunnen spelen bij het herstel
  • steun weten te zoeken en krijgen bij anderen en meer tevreden zijn over hun werk

Leerkrachten kunnen hiermee een groot verschil maken in het leven van deze kinderen, zorgen dat zij zich veilig voelen en meer toekomen aan leren. Tegelijkertijd leren professionals beter voor zichzelf te zorgen in dit soort complexe situaties.

Deze training (3 dagdelen) staat gepland op:

De kosten voor deze training zijn € 495,00 p.p. inclusief cursusmateriaal.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem dan contact op met Sterk Huis, via academie@sterkhuis.nl of via 013-5309400, Marian van Esch (06-34555026).

Quote van deelnemer

“Eén kind met een trauma in je groep, is er één te veel”

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis