Training Basisplanning Veiligheid

In de training Basisplanning Veiligheid voor professionals leren verwijzers een samenwerkingsrelatie op te bouwen met gezinnen waar (mogelijk) sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. De training bevat elementen van de benaderingswijze Signs of Safety. Doel is om datgene wat goed is in een gezin zoveel mogelijk intact te laten en ouders te helpen om zelf de veiligheid van hun kind(eren) te waarborgen.

Het werk van de professional heeft tot doel dat het kind nu en in de toekomst veilig is, ook al blijft het onduidelijk wat er precies gebeurd is en wie het gedaan heeft. Het maken van een veiligheidsplan kan bijvoorbeeld worden ingezet,

  • zodat het kind thuis kan blijven wonen;
  • het kind of ouder weer thuis kan gaan wonen;
  • het kind zijn of haar ouder kan  blijven zien en omgang niet wordt stopgezet;
  • het contact tussen ouder en kind(eren) wordt hersteld
  • een omgangsregeling met een ouder kan worden opgestart;
  • een ondertoezichtstelling kan worden voorkómen of opgeheven.

Het einddoel van de training basisplanning veiligheid is het creëren van structurele veiligheid voor het kind, door het maken van een veiligheidsplan. In dit plan  zijn duidelijke afspraken gemaakt met en door de cliënt en zijn/haar netwerk over directe veiligheid van het kind. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over wie doet wat wanneer het niet goed gaat en wie  dit controleert .

Essentiele elementen uit de benaderingswijze zijn: partnerschap opbouwen en behouden met cliënt en zijn/haar netwerk,  het betrekken van netwerk (geen netwerk= geen veiligheid), good practice (doen wat werkt en dit uitbouwen) en het betrekken van het kind dmv gesprekken (3 huizen) en uitleg geven (Word’s and Pictures).

Doelgroep

De doelgroep van Signs of Safety is gezinnen waar (vermoedelijk) kindermishandeling/ huiselijk geweld plaatsvindt of de risico’s hierop groot zijn .

Training

De training Basisplanning Veiligheid bestaat uit uit meerdere dagdelen en is bedoeld voor professionals in de jeugdzorg of vrouwenhulpverlening die werken met kindermishandeling/ misbruik en/ of huiselijk geweld. Je kan kiezen voor 2, 3 of 4 daagse training.  

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem dan contact op met Sterk Huis, via academie@sterkhuis.nl of via 013-5309400, Annemarie Raes (06-81956774).

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis