Ruzie Thuis

Voor docenten primair onderwijs en op termijn ook voortgezet onderwijs

Ruzie Thuis

Als uw kind getuige was van huiselijk geweld

Ruzie thuis is een programma voor kinderen en jongeren die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Dat is geweld in huis bijvoorbeeld tegen moeder, vader, opa of zus/broer, door bijvoorbeeld vader, moeder een vriend of anderen. Het kan gaan om lichamelijk, verbaal, geestelijk of seksueel geweld. Het geweld kan gevolgen voor uw kinderen hebben. Zij zijn de onzichtbare slachtoffers; de stille getuigen.

Gevolgen voor kinderen
Wanneer de kinderen in het gezin getuige zijn geweest van geweld, kan dit veel negatieve gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Ze kunnen bijvoorbeeld extreem druk zijn en gaan slaan of angstig en bang om te gaan slapen. Vaak ontstaat bij kinderen een gebrek aan zelfvertrouwen. Het kind kan zich schuldig gaan voelen en zich schamen voor wat er gebeurd is. Ook kan het kind zich verantwoordelijk voelen voor de ouders en de problemen verbergen voor de ouders.

Kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld lopen een groter risico om later zelf ook slachtoffer of dader te worden. En dat wil niemand zijn kind meegeven. Deelname aan een groep verkleint de kans dat kinderen later psychische problemen krijgen. In de groep leren ze hun gevoelens herkennen en benoemen. Ze ontdekken dat ze niet de enige zijn, dat het niet hun schuld is en dat gebruik van geweld onacceptabel is.

Praten over geweld
Vaak vinden ouders het moeilijk om met hun kind te praten  over het geweld. Kinderen praten vaak niet met hun ouders omdat ze denken dat hun ouders verdrietig of boos worden. Het is echter wel nodig voor kinderen dat zij erover kunnen praten. Uit gesprekken met kinderen blijkt dat ze vaak meer zien of horen dan ouders denken. Zelfs al hebben kinderen het geweld niet direct gezien, ze hebben wel de spanning en de angst gevoeld. Het is moeilijk en pijnlijk voor kinderen om geweld tussen ouders(volwassenen) of in het gezin mee te maken.

 Voor wie?

 • Voor jeugd tot 18 jaar (er zijn drie leeftijdsgroepen: tot 9 jaar, van 9 tot 12 jaar en van 12 tot 18 jaar).
 • Het huiselijk geweld is gestopt.
 • Het kind is toe aan het programma.
 • Uw kind kan het programma verstandelijk volgen.
 • Ouders of anderen kunnen het kind ondersteunen.

Is het huiselijk geweld nog niet gestopt neem dan eerst (anoniem) contact op met Veilig thuis telefoonnummer : 0800-2000

Inhoud van het programma
In tien bijeenkomsten van ongeveer 1.5 `a 2 uur volgt uw kind het groepsprogramma. De groep bestaat uit vier tot acht kinderen en wordt geleid door minimaal twee begeleiders.

De kinderen gaan aan de slag met de volgende thema’s:

 • Praten over je ervaringen
 • Positieve dingen of eigenschappen van jezelf en anderen zien en benoemen.
 • Gevoelens herkennen, benoemen en uiten zoals boosheid, verdriet, angst, blijdschap, schuld en schaamte.
 • Geheimen, veiligheid, vertrouwen en toekomst.
 • Ruzie maken en vrede sluiten.
 • Vriendschappen

We werken met verhalen, spel, uitwisselen met elkaar, rollenspel, beeldende en creatieve activiteiten. De kinderen krijgen elke week een opdracht mee naar huis. In die week gaan ze aan de slag met het onderwerp wat behandeld is. Bijvoorbeeld, jezelf en een ander een compliment geven. Of aan een van je ouders vertellen waar het in de cursus over ging of zeggen wat je voelt in een bepaalde situatie. Door de hulp kan de angst verminderen en het plezier, zelfvertrouwen en het gevoel van veiligheid groeien. Ook verbeteren vaak de sociale vaardigheden en versterkt de relatie tussen ouders en kind.

Ouderbijeenkomsten
De ouders zijn actief betrokken. De zorgende ouder van kinderen tot 9 jaar, volgen het programma samen met hun kind. Voor ouders van kinderen vanaf 9 jaar zijn er vier bijeenkomsten van anderhalf uur. Alle ouders krijgen inzicht in het programma van hun kind; in de gevolgen van huiselijk geweld op de ontwikkeling. Zij krijgen handvatten/tips om hun kind te ondersteunen.

Waar?
Het programma wordt gegeven bij Sterk Huis.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem dan contact op met Sterk Huis, via academie@sterkhuis.nl of via 013-5309400