Pleeggezin gezocht

Kinderen verdienen een warme en geborgen plek waar zij in alle veiligheid kunnen opgroeien. Helaas kan niet iedere ouder zijn of haar kind zo’n woonomgeving bieden. In dat geval kan een kind tijdelijk of voor een langere periode opgevangen worden in een pleeggezin. Het vinden van een geschikte plek is niet altijd even makkelijk. Dit komt doordat er te weinig pleeggezinnen zijn in Nederland en een match erg belangrijk is. Er wordt daarom altijd naar nieuwe pleeggezinnen gezocht. Zijn jullie de nieuwe pleegouders die wij zoeken?

Hoe kom je in een pleeggezin?

Sommige mensen vinden het vanzelfsprekend dat kinderen opgroeien in een veilige, ontspannen en stabiele omgeving. Helaas zijn er genoeg gezinnen waarbij dit niet het geval is. Bij een verstoorde of uit de hand gelopen thuissituatie wordt een kind niet direct uit huis geplaatst. Er worden eerst verschillende pogingen ondernomen om de thuissituatie te verbeteren. Wanneer dit lukt, kan een kind alsnog thuis blijven wonen. Zodoende wordt een kind niet weggehaald uit zijn of haar vertrouwde omgeving. Verandert de situatie niet? Dan biedt een pleeggezin vaak uitkomst.

Als de ouders van een kind inzien dat de thuissituatie niet goed is voor een kind of als ze zelf meer rust nodig hebben, kunnen zij zelf voor (tijdelijke) pleegzorg kiezen. Dit gebeurt in overleg met hulpverlenende partijen, zoals Sterk Huis. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een alleenstaande moeder het erg druk heeft en in de weekenden wat meer ruimte nodig heeft. Weekend of vakantiepleegzorg bieden dan een oplossing. De zorg blijft dan bij de moeder.

Selectie-
procedure

Ondanks dat wij altijd op zoek zijn naar nieuwe pleeggezinnen, is het niet zo dat ieder gezin geschikt is voor plaatsing van een pleegkind. Daarom moet een gezin eerst een selectieprocedure doorlopen om te bepalen of zij geschikt zijn. Sterk Huis bewandelt hiervoor een speciale route die bestaat uit zeven stappen. Om jou hier wat meer inzicht in te geven, staan we hieronder stil bij iedere stap van deze route.

selectieprocedure

Pleeggezin gezocht

Er zijn steeds meer kinderen in ons land die in aanmerking komen voor pleegzorg. Helaas blijft het aanbod van het aantal pleegouders flink achter bij de vraag. Dit zorgt ervoor dat niet ieder kind opgroeit in een veilige en ontspannen omgeving. Daarom zie je regelmatig advertenties voorbijkomen waarin een pleeggezin gezocht wordt. Hierdoor komen er mondjesmaat nieuwe gezinnen bij, maar er zijn er nog lang niet genoeg om ieder kind te kunnen helpen.

De voornaamste reden dat het aanbod achterblijft bij de vraag zit hem in de onbekendheid. Veel mensen weten namelijk niet precies er precies van een gezin verwacht wordt. Daarom wordt er steeds meer aandacht besteed aan het informeren van mensen over het doel en het belang van pleeggezinnen. Online kun je bijvoorbeeld folders downloaden met daarin informatie over pleegouderschap of je kunt een informatiepakket aanvragen via het contactformulier onderaan de pagina. Daarnaast worden er speciale bijeenkomsten georganiseerd om potentiele pleegouders te informeren over wat pleegzorg precies inhoudt.

Wil jij jouw steentje bijdragen om kinderen een plek te bieden waar zij onbezorgd en veilig kunnen opgroeien? Meld je dan aan voor één van onze informatiebijeenkomsten over pleegouderschap.

werkgebied Sterk Huis

Je kunt pleeggezin worden bij Sterk Huis als je
in één van bovenstaande gemeenten woont.

Als je pleegouder wordt krijg je ondersteuning van een pleegzorgwerker. Ben je nieuwsgierig naar het werk van onze pleegzorgwerkers? In deze podcast gaat Tine in gesprek met Sarah Adriaansen, pleegzorgprofessional bij Sterk Huis in de regio Hart van Brabant. Welkom bij de podcast Sterke Harten van pleegzorg Sterk Huis.

Matching en plaatsing

Pleegkinderen worden nooit lukraak geplaatst in een pleeggezin. Het is namelijk van belang dat er sprake is van een goede match. Vandaar dat matchen binnen pleegzorg maatwerk vergt. Onze matchers kijken altijd zorgvuldig naar het beste gezin om een pleegkind te plaatsten. Ze letten daarbij bijvoorbeeld op individuele aandacht, andere kinderen, regio en meer.

Als onze matchers van mening zijn dat jullie de beste optie zijn om de pleegzorg op je te nemen, wordt er een voorstel voor een match gemaakt. De match wordt in dat geval eerst voorgelegd aan het pleeggezin en vervolgens aan het pleegkind en zijn/haar ouders. Aansluitend maken het pleegkind en zijn/haar ouders kennis met de pleegouders, waarna de match wordt vastgelegd. Vervolgens is het zaak om alle betrokkenen aan elkaar te laten wennen.

Tijdspad

Om een geschikt pleeggezin voor een kind te vinden, doorloopt een matcher vaak verschillende stappen. Heb jij je aangemeld als pleeggezin? Dan kan het zijn dat er vrijwel direct een pleegkind beschikbaar is. Toch kan het ook voorkomen dat je enige tijd moet wachten. Dit komt vooral doordat er een passend pleeggezin gezocht wordt voor een pleegkind. Wanneer een kind bijvoorbeeld uit huis wordt geplaatst, is er haast geboden en gaat dit proces een stuk sneller.

Ben je na het lezen van het informatiepakket of na het bijwonen van een informatiebijeenkomst overtuigd?
Vul dan het aanmeldformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis