Aanmelden pleegzorg worden

Ten eerste willen wij jou als aspirant pleegouder van harte welkom heten bij Sterk Huis.
Door dit formulier in te vullen ben je een stapje verder in het proces om pleegouder te worden.

We nemen contact op.

Aanmeldformulier (STAP)

  1. Aanvrager

  2. Contactgegevens

  3. Partner

  4. Samenlevingsvorm

  5. Gegevens eigen kinderen

  Voeg nog een kind toe

  6. GEGEVENS PLEEG-/ADOPTIEKINDEREN (alleen inwonend)

  Voeg nog een kind toe

  7. KINDEREN/GEEN KINDEREN (aankruisen wat op uw situatie van toepassing is)


  8. VERWACHTE VERANDERINGEN BINNEN JE GEZIN IN DE KOMENDE 12 MAANDEN

  9. BIJZONDERE SITUATIES IN HET GEZIN NU EN/OF IN DE AFGELOPEN 12 MND.

  10. OVERIGE BIJZONDERE SITUATIES

  11. GEGEVENS ANDERE INWONENDEN (grootouders, oom, tante etc.)

  12. Medische gegevens

  Onder geregelde medische behandeling wordt verstaan een behandeling of controle over een langere periode (enkele maanden), zowel lichamelijk als psychisch.


  13. Pleegzorg  Welk kind zou volgens jou het beste in je gezin passen

  Meld je hier aan voor de Job Alert

  logo-sterk-huis