Vormen van huiselijk geweld

vormen-huiselijk-geweld

Bij huiselijk geweld gaat het om geweld binnen de huiselijke kring. De term ‘huiselijk’ geeft aan dat het geweld zich afspeelt in familiaire sfeer. Vaak is er sprake van een machtsverschil, waarbij het slachtoffer afhankelijk is van de pleger. Hierbij kan je denken aan ouder-kind relatie, partners of andere familieleden. Er zijn verschillende soorten/vormen huiselijk geweld met ieder zijn eigen impact.

Vormen van huiselijk geweld

Welke vormen van huiselijk geweld zijn er te onderscheiden? Hieronder lees je meer over de verschillende vormen van huiselijk geweld.

 • Lichamelijk geweld
  Hierbij kun je denken aan fysiek contact, zoals slaan, steken, knijpen, wurgen, trappen, maar ook nog ingrijpender zoals moord.
 • Psychisch geweld
  Dit wordt ook wel emotionele mishandeling genoemd. Bijvoorbeeld als je wordt gekleineerd, gepest of geïntimideerd door iemand.
 • Seksueel geweld
  Dit wil zeggen seksuele handelingen waar geweld bij komt kijken. Onder seksueel geweld wordt onder andere verkrachting en aanranding verstaan.
 • Financieel misbruik
  Financieel misbruik is ongewenst gebruik van geld of andere bezittingen van een oudere door iemand anders.
 • Stalking
  Stalking is het continu lastig vallen van iemand, waardoor deze persoon zich niet meer veilig voelt. Dit kan zich uiten in het achtervolgen van iemand, berichtjes sturen of ongewenste telefoontjes.

Het kan zijn dat je te maken hebt met één van deze vormen van huiselijk geweld, maar vaak is er sprake van een combinatie van meerdere vormen. Deze vormen zijn onder te brengen in verschillende soorten mishandeling, zoals hieronder uitgelegd.

soorten

Partnergeweld

Bij (ex)partnergeweld gaat het om structureel geweld tussen partners. Hierbij kan je denken aan verschillende vormen: fysiek, psychisch, seksueel, financieel en stalking. Ruim 60 procent van het huiselijk geweld in Nederland gaat om partnergeweld. De man is vaak sterker en daarom is de vrouw vaker slachtoffer. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. Denk bijvoorbeeld aan twee mannelijke partners (lees hier of hier meer over mannenmishandeling) of een situaties waarbij de vrouw de pleger is. Soms is het geweld wederkerig.

Kindermishandeling

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. De meeste mensen kennen lichamelijke en psychische mishandeling en seksueel misbruik. Ook wanneer kinderen zelf niet mishandeld worden maar getuige zijn van geweld tussen ouders of Lichamelijke en psychische verwaarlozing wordt gezien als kindermishandeling. Kindermishandeling heeft een grote invloed op het kind. Ze krijgen hechtingsproblemen, worden ernstige onzekerheid of krijgen depressieve gevoelens. Lees hier meer over de vormen van kindermishandeling.

Eergerelateerd geweld

Bij eergerelateerd geweld wordt geweld gebruikt om de familie eer te beschermen. Het gaat vaak om lichamelijk en psychisch geweld. Je kan hierbij denken aan huwelijksdwang, gedwongen abortus, vrouwelijke genitale verminking of verstoting uit de familie. Eergerelateerd geweld komt vaak voor binnen familiesfeer, daarom heeft het veel overlap met huiselijk geweld. Lees hier meer over eergerelateerd geweld.

Ouderenmishandeling

Jaarlijks worden er ongeveer 200.000 ouderen boven 65 jaar mishandeld door partners, familie of vrienden. Dit begint vaak klein zoals het stevig vastpakken of uitschelden. Boodschappen doen met de pinpas van de oudere. Dit soort huiselijk geweld kan van kwaad tot erger gaan.

Ik heb te maken met een van deze soorten van huiselijke geweld

Omdat huiselijk geweld zo vaak voorkomt, wil niet zeggen dat het normaal is. Word jij bedreigd of mishandeld? Aarzel niet en zoek hulp. Praat iemand. Je emoties zullen waarschijnlijke alle kanten op gaan. Je bent verdrietig, bang, boos, maar daarnaast schaam je je ook. Alleen door erover te praten kunnen anderen jou helpen. Bij Sterk Huis hebben we een warme en veilige opvang waar je tot rust kan komen. We helpen je om keuzes te maken voor de toekomst, waarbij we toewerken naar een veilige thuisbasis. Bel of chat anoniem met ons of met Veilig Thuis en wij geven je een passend advies.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis