AWARE

Vergroot je veiligheidsgevoel én voorkom herhaling van huiselijk geweld.

Als slachtoffer van huiselijk geweld staat je leven stil. Je bent voortdurend op je hoede en voelt je niet vrij. De situatie is onheilspellend en dreigend. Voor jezelf, maar ook voor eventuele kinderen en je omgeving. Het lijkt uitzichtloos, hoe lang moet je nog in angst leven? En wie helpt je, als het uit de hand loopt en je in een zeer onveilige situatie terechtkomt? Maak kennis met AWARE, het alarmsysteem waarmee je met één druk op de knop in contact staat met de politie en de begeleiding krijgt die je nodig hebt.

AWARE-bescherming bij zeer onveilige situaties

Om in aanmerking te komen voor AWARE moet er sprake zijn van een zeer onveilige en onhoudbare situatie: we noemen dit acuut huiselijk geweld. Je krijgt dan bescherming met een persoonlijk AWARE-alarmsysteem – een draagbaar apparaatje met een alarmknop en satelliet – dat je direct in contact brengt met de meldkamer, waar je ook bent. De politie is al op de hoogte van jouw situatie en kan direct meeluisteren, de situatie beoordelen en is (indien nodig) meteen ter plaatse.

Werk aan jezelf

Om een onveilige situatie in een veilige situatie te veranderen, is meer nodig dan een alarmknop. Gedurende het AWARE-traject moet je daarom écht met jezelf aan de slag. Je krijgt tijdelijk intensieve ambulante begeleiding aangeboden van Team Veilig Verder van Sterk Huis, met als doel de eigen (gedrags- en relationele) patronen te doorbreken. Samen zoeken we naar een structurele oplossing om herhaling te voorkomen en uit de cirkel van geweld te stappen. Waar liggen de oorzaken van de onveilige situatie? Waarom blijft de problematiek voortduren? Welke impact heeft dit op je kinderen? Hoe kun je beter communiceren en je grenzen bewaken? Hoe zorg je dat het geweld stopt?

“Met één druk op de knop kon ik de politie alarmeren.”

Artikelen over dit onderwerp

Systeemgerichte aanpak voor álle betrokkenen

Het AWARE-begeleidingstraject draait om een systeemgerichte aanpak, waarbij Team Veilig Verder alle betrokkenen meeneemt. De hulpverleners gaan op huisbezoek en maken een risico-inventarisatie: hoe groot is de onveiligheid voor jezelf, voor eventuele kinderen en je omgeving? Kan je sociale netwerk (familie, vrienden, buren) ondersteuning bieden? Ook betrekken we altijd de belager/pleger bij de hulpverlening, omdat het geweld moet stoppen. Mocht dit niet meteen lukken, dan zoeken we naar andere manieren om de belager/ pleger te stoppen en samen naar een veilige situatie te bewegen.

“Ik wil nooit meer in een gewelddadige relatie terechtkomen. Ik heb geleerd hoe de spiraal van geweld werkt en wat mijn eigen rol daarin was.”

AWARE staat voor ‘Abused Women’s Active Response Emergency’ (maar kan ook door mannen worden aangevraagd). Dit alarmsysteem beschermt slachtoffers van huiselijk/relationeel en eergerelateerd geweld.

Een AWARE-traject bestaat uit de aansluiting van een persoonlijk AWARE-alarmsysteem én ambulante begeleiding vanuit Sterk Huis (gemiddeld zes maanden). Wanneer AWARE onvoldoende veiligheid biedt, kunnen we besluiten tot (tijdelijke) plaatsing in een veilige opvang.

AWARE is waardevol. Het systeem zorgt voor een directe lijn met de politie op basis van gps-lokalisatie, wat het veiligheidsgevoel vergroot (thuis, op straat of op het werk). We richten ons op acute en duurzame veiligheid, om herhaling in de toekomst te voorkomen: we versterken de eigen regie van het slachtoffer en krijgen zicht op de belager/pleger.

Toekenning AWARE-alarmondersteuning. AWARE is een zwaar middel. Daarom gaat een speciale indicatiecommissie over de toekenning ervan. De indicatiecommissie bestaat uit Sterk Huis, Politie, Reclassering Nederland en Veilig Thuis Midden-Brabant.

Download de flyer

Aanmelden

Aanmelding voor AWARE-alarmondersteuning verloopt via een verwijzer, zoals de huisarts, politie, een wijkteam of Veilig Thuis.

Dit gebeurt na akkoord van de betrokkene(n).

  • Stap 1: de verwijzer neemt telefonisch contact op met het Klantenbureau van Sterk Huis (013 543 30 73) voor een AWARE-aanvraagformulier of met Veilig Thuis Midden-Brabant.
  • Stap 2: de verwijzer verstuurt het volledig ingevulde aanvraagformulier uiterlijk binnen twee werkdagen naar Veilig Thuis Midden-Brabant: aware@veiligthuismiddenbrabant.nl. Veilig Thuis zet deze aanvraag ter beoordeling door naar de indicatiecommissie.
  • Stap 3: de indicatiecommissie beslist uiterlijk binnen vijf werkdagen (bij spoed binnen 48 uur) over het wel/niet toekennen van een AWARE-aansluiting. De verwijzer ontvangt hiervan bericht per mail of telefoon.
  • Stap 4: na toekenning door de indicatiecommissie ontvangt de cliënt binnen 24 uur een persoonlijk AWARE-alarmsysteem, aangesloten en ingesteld door Team Veilig Verder van Sterk Huis. De ambulante hulpverlening verloopt ook via Team Veilig Verder (in nauwe samenwerking met alle betrokken organisaties) en duurt gemiddeld zes maanden.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis