Training Veerkracht

Veerkracht

Veerkracht is een methode, afgeleid van de krachtwerkmethodiek, die zich richt op de begeleiding van kinderen (in de leeftijd van 0 -18 jaar) die met hun ouders meekomen naar de Maatschappelijke- en crisisopvang. Deze gezinnen verkeren in een crisissituatie waarin diverse factoren als relatie problemen, huiselijk geweld, financiële problemen, psychische kwetsbaarheid een rol spelen. De (vaak traumatische) ervaringen van deze kinderen en de onveiligheid die de situatie met zich meebrengt, vergroten het risico op problemen bij kinderen. Tegelijkertijd komt het voor dat hun ouders door de crisis en stress minder (emotioneel)beschikbaar zijn voor hun kind en minder goed in staat hun kind te ondersteunen. Vandaar dat de hulpverleners rondom het gezin aandacht moeten hebben voor elk kind individueel en dat zij in kaart brengen hoe het met het kind gaat, wat het meegemaakt heeft en wat het nodig heeft om zich veilig te voelen en zich positief te ontwikkelen.

Vanuit een systeemgerichte blik richt Veerkracht de aandacht expliciet op het kind en de ouders in hun ouder en opvoederrol, waarbij veiligheid en ontwikkeling van het kind centraal staat. Met de toepassing van Veerkracht wordt elk kind als cliënt gezien en wordt het kind de aandacht en zorg geboden die nodig is.

Bij de toepassing van de methode ligt er voor alle hulpverleners in de crisis- en maatschappelijke opvang rondom het systeem een taak. Dus zowel pedagogisch medewerkers, ambulant hulpverleners en gedragswetenschappers hebben zicht op de kinderen. Op deze wijze houden we ook scherp dat er systeemgericht, traumasensitief en in samenwerking met de ouders en andere hulpverleners gewerkt wordt.

Na deze training:

 • Weet je wat belangrijk is om een veilige omgeving voor kinderen te creëren en kun je dit in de praktijk toepassen.
 • Je kunt methodisch werken volgens de Veerkrachtmethodiek.
 • Je kent verschillende hulpmiddelen om met ouders en kinderen te praten over veiligheid en deze toepassen.
 • Je kunt op een krachtgerichte en trauma sensitieve wijze omgaan met ouders en kinderen.
 • Je bent op de hoogte van de visie op ouderschap en systemisch werken.

Thema’s van veerkracht

De kernthema’s van Veerkracht:

 • Kind in beeld
 • Ouders en Opvoeding
 • Positief leef-en opvoedklimaat
 • Betrekken van het netwerk
 • Inschakelen externe begeleiding en hulp
 • Veiligheid

Meer informatie?

Er is een landelijke poule van Veerkrachttrainers. Zij hebben als doel organisaties te ondersteunen bij de implementatie van de veerkrachtmethodiek en hiervoor training van medewerkers te verzorgen. Sterk Huis coördineert deze poule.
Wanneer er binnen je organisatie nog geen Veerkrachtmethodiek toegepast wordt, maar hier wel voor open staat, kan een vraag weggelegd worden via Sterk Huis. Je organisatie kan benaderd worden door een trainer van de landelijke poule en samen wordt gekeken hoe de methodiek binnen de organisatie geïmplementeerd kan worden. Ook de 2- daagse training aan de medewerkers hoort hierbij.
Wanneer je organisatie al werkt met de Veerkracht methodiek maar zelf geen trainers ‘in huis’ heeft kan je via Sterk Huis een vraag wegleggen om deze training te geven.

Duur: 2 dagen
Locatie: Sterk huis of incompany
Aanmelden: Academie@sterkhuis.nl

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem dan contact op via academie@sterkhuis.nl of via 013-5309400, Lisa de Graaf (06-82143820).

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis