Masterclasses Be Smart Start

Transformeren van het werken en denken in het sociaal domein

Problemen als armoede en huiselijk geweld gaan vaak van generatie op generatie over. Veel problemen in gezinnen kunnen we dan ook al aan zien komen. Toch wachten we nu vaak nog tot problemen heel groot zijn en zetten we pas daarná hulp in. Met het programma Smart Start werken we aan preventie van problemen als mishandeling, armoede, uithuisplaatsingen of een forse taalachterstand, op basis van data en design thinking. Hiermee voorkomen we ellende bij kinderen en gezinnen, en werken we – op termijn – aan besparing van zorgkosten en benodigde inzet van (schaarse) zorgprofessionals.

Masterclasses Be Smart Start.

Voor wie nieuwsgierig is naar Smart Start-denken en -werken en wil weten hoe je zelf aan de slag kunt, organiseren we vanaf dit najaar masterclasses Be Smart Start. In de masterclasses brengen we de toolkits Datageletterdheid en Design Thinking in de praktijk, voor wie met of voor jeugd en gezinnen werkt, in welke rol dan ook.

Masterclass Datageletterdheid

Tijdens de masterclass Datageletterdheid maak je kennis met data- en analyses. Data helpt om complexe vraagstukken vanuit een ander perspectief te benaderen en leren te onderbouwen. Je leert hoe je data kunt inzetten om kinderen en gezinnen beter preventief te helpen. Wat is data en welke vormen zijn er? Welke technieken zijn er om data te analyseren? Waarop moet je letten als je datagedreven wilt werken? Dit zijn vragen waar je mee aan de slag zal gaan in de masterclass!

Masterclass Design Thinking

De andere masterclass gaat in op het toepassen van Design Thinking. Design Thinking is een ontwerpmethode waarbij je in verschillende stappen toe werkt naar één of meerdere oplossingen voor een maatschappelijk vraagstuk. Daarbij staat de mens centraal; de ervaringen en behoeften van de doelgroep zijn cruciaal bij het ontwikkelen van oplossingen. Tijdens deze module doorloop je de verschillende stappen en ontwikkel je ter plekken al effectieve (preventieve) oplossingen.

Meer informatie?

Meer informatie over de inhoud en aanmelden voor de masterclasses en vind je hier!

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis