Training Bespreekbaar maken van huiselijk geweld

Bespreekbaar maken van huiselijk geweld

Hoe ga je in gesprek met ouders bij signalen van kindermishandeling? Als je dat gesprek aan wilt gaan kun je geconfronteerd worden met je eigen handelingsverlegenheid of ongemak. Maar ook met weerstand bij ouders. Hoe ga je dat contact met ouders aan en hoe kun je je zorgen met ouders delen zodat je tot samenwerking komt?

In deze training ligt de nadruk op de gespreksvaardigheden m.b.t. het bespreken van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling met ouders/verzorgers. Deze gesprekken vragen deskundigheid op het gebied van het behouden van een vertrouwensrelatie, hoe laat je je niet van je doel afbrengen en hoe sluit je aan bij de ouder of kind/jongere.

Aan de hand van (eigen ingebrachte) casus wordt er geoefend d.m.v. rollenspelen.

Meer informatie?

Duur: 1 dag
Locatie: live of online
Aanmelden: info@coordinatiepunt.nl

Wil je meer informatie over de training? Mail dan naar academie@sterkhuis.nl.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis