De Pleegouderraad Midden-Brabant (POR) vertegenwoordigt de pleegouders van Sterk Huis. De POR overlegt met Sterk Huis en Jeugdbescherming en geeft aanbevelingen ter verbetering van de pleegzorg.

Wat doet de POR?
De Pleegouderraad Midden-Brabant (POR) vertegenwoordigt de pleegouders van Sterk Huis. De POR overlegt met Sterk Huis en Jeugdbescherming en geeft aanbevelingen ter verbetering van de pleegzorg. De POR denkt en praat mee over het pleegzorgbeleid van Sterk Huis en geeft gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkelingen in de pleegzorg.

Minimaal acht keer per jaar komt de POR samen voor overleg. Voor dit overleg kunnen zowel de POR als Sterk Huis onderwerpen agenderen. Voorbeelden zijn het pleegcontract, financiële vergoedingen, wachtlijsten, klachtbehandeling, of veranderingen in de jeugdhulpverlening. Ook heeft de POR contact met andere (regionale én landelijke) organisaties die pleegouders vertegenwoordigen. Individuele belangenbehartiging van pleegouders behoort niet tot de taken van de raad.

De POR kan indien gewenst, klankborden of helpen de weg te vinden binnen de organisatie van Sterkhuis. De POR van Sterk Huis bestaat uit minimaal drie en maximaal negen pleegouders. Ook pleegouders die geen lid zijn van de POR kunnen onderwerpen aandragen en de overleggen bijwonen. Jouw input als pleegouder is daarom zeer welkom! Jouw ervaringen en vragen helpen ons om de juiste onderwerpen te bespreken! De POR vergadert gemiddeld één keer in de acht weken. Heb je interesse om lid te worden van onze raad? Of zijn er zaken die je onder de aandacht wil brengen? Stuur dan een e-mail naar pleegouderraad@sterkhuis.nl

Samenstelling van de POR:

 • Harm Lansink
 • Fred Veldmeijer
 • Gerard Veldstra
 • Angela Poppelaars

Vergaderdata 2024:

 • 16 januari
 • 5 maart
 • 7 mei vergadering met Sterk Huis & jaarrekening
 • 25 juni
 • 10 september met Sterk Huis & jaarwerkplan
 • 15 oktober
 • 26 november

Tijd van 20:00 tot 21:30 uur, locatie de Huiskamer Wilhelminapark 42C, 5041 EC Tilburg.Een POR-vergadering is openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? U bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden via pleegouderraad@sterkhuis.nl

Heeft u interesse om deel te nemen aan de POR, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Vragen? Neem contact op met de POR via pleegouderraad@sterkhuis.nl

Bekijk hier:

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis