Klachten

Bij Sterk Huis is er een klachtenregeling die ook geldt voor pleegouders.

De klachtencommissie is bereikbaar op het volgende adres:

Sterk Huis

Secretariaat Klachtencommissie
Postbus 10139
5000 JC Tilburg
e-mail: klachtencommissie@sterkhuis.nl