Intensieve ambulante gezinsbehandeling

Ondersteuning op maat voor jouw gezin

Intensieve ambulante gezinsbehandeling is hulp bij jou aan huis. Als er iemand binnen het gezin problemen heeft dan heeft dit effect op het hele gezin. Op jou, de ouders, broers en zussen. Sterk Huis is er voor gezinnen die het moeilijk hebben. Samen kijken we naar de beste oplossing.

Wat is intensieve ambulante gezinsbehandeling?

Als er probelemen thuis zijn is dat lastig. Niet alleen voor diegene die het ervaart, maar ook voor de ouders en broers of zussen. Daarom geeft Sterk Huis bij dit soort problemen behandeling aan het hele gezin. Zo zorgen we ervoor dat het thuis weer goed gaat. We bieden behandeling voor het hele gezin, die tegelijkertijd gericht is op een persoonlijke benadering. De hulpverlener ondersteunt de ouders met specialistische opvoedvraagstukken en richt zich bovendien op de onderlinge communicatie binnen het gezin. Het doel van gezinsbehandeling is dat het kind of de kinderen thuis kunnen blijven wonen.

Voor wie is het?

Gezinsbehandeling is voor gezinnen, met minimaal een kind tot 18 jaar, die te maken hebben met complexe problemen op verschillende gebieden. Kinderen kunnen een traumatische ervaring hebben vanuit het verleden, wat effect heeft op het hele gezin. Ouders kunnen overbelast raken door de problemen op verschillende gebieden. Het lukt deze ouders niet om de regie over het leven van het kind te krijgen en dit zorgt voor stress binnen het gezin. Hierdoor kan de veiligheid van kinderen in gevaar komen en kan de ontwikkeling bij kinderen achterlopen. Dit alles kan een eventuele uithuisplaatsing als gevolg hebben. Maar het kan ook zijn dat een kind al uit huis is geplaatst en het gezin hulp nodig heeft om een permanente uithuisplaatsing te voorkomen.

Doelen die je kan behalen

Met intensieve ambulante gezinsbehandeling kan je meerdere doelen behalen. Hierbij kun je denken aan:

  • Je krijgt als ouders inzicht in het ontstaan van jullie situatie en weer grip op de opvoeding
  • Je zorgen over het gedrag en de ontwikkeling van je kind verminderen
  • Je voelt je gesteund door een sociaal en professioneel netwerk
  • Er ontstaat meer rust en veiligheid binnen het gezin

Verwijzing nodig

Om hulp van Sterk Huis te krijgen, heb je een beschikking nodig. Dit kun je regelen via je Wijkteam of vraag je huisarts om een doorverwijzing. Als er sprake is van een ondertoezichtstelling (OTS) of jeugdreclassering verloopt de aanmelding via een betrokken gecertificeerde instelling zoals het Leger des Heils, Jeugdbescherming Brabant of William Schrikker.

Onze aanpak

Intensieve ambulante gezinsbehandeling is erop gericht dat kinderen in het gezin kunnen blijven wonen of weer terug kunnen keren naar huis. Gedragsproblemen van kinderen worden in kaart gebracht en ouders worden ondersteund met opvoedvaardigheden. Mensen in de omgeving van het gezin worden hier eveneens bij betrokken. Er wordt samen gekeken wat de hulpvraag is, wat er volgens het gezin aan de hand is, welke mogelijke oorzaken aanwezig zijn, wat de doelen zijn en welke behandeling nodig is. Hierbij is de betrokkenheid van het hele gezin gewenst. Samen zorgen we dat de gezinssituatie voor iedereen weer prettig voelt.

Kennismaking

Bij de intake van het intensieve gezinsbehandelingtraject maak je kennis met de ambulant hulpverlener die het gezin gaat ondersteunen. Hierbij is ook vaak de contactpersoon van het wijkteam of jeugdbescherming aanwezig die het gezin heeft aangemeld, zodat alle partijen op de hoogte zijn van het plan. Tijdens de kennismakingsperiode en onderzoeksfase worden alle zorgen, hulpvragen, verwachtingen en wensen met betrekking tot de behandeling besproken. De ambulant hulpverlener staat samen met het gezin stil bij de communicatiepatronen, gezinsdynamieken en onderlinge relaties. Ook wordt er gekeken of er nog problemen op andere leefgebieden bestaan die de opvoedproblemen versterken. Daarnaast is er een vragenlijst om door te nemen. Deze verduidelijkt welke factoren (van kind, ouder(s) en omgeving) van invloed zijn op de veiligheid van het kind en gezin. De ambulant hulpverlener heeft ook aandacht voor wat wél goed gaat en welke informatie mogelijk al beschikbaar is via andere dossiers.

Na de kennismaking worden alle bevindingen gebundeld in een cliëntplan, waarna het gezin wordt uitgenodigd voor een adviesgesprek met de betrokken hulpverlener(s). De hulpverlener zorgt voor een duidelijk plan waarin de situatie en de gestelde doelen staan beschreven. Ook ontvangt het gezin informatie over het verdere verloop van het traject en welke eventuele andere partijen en ketenpartners aansluiten bij de hulpverlening.

Gezinsbehandeling

Vervolgens start de behandelfase met de overeengekomen methodieken, die aansluiten bij de zorgen, hulpvragen en samenwerkingen binnen en buiten Sterk Huis. Dit alles gebeurt in overleg met het gezin. In het geval van een (v)echtscheiding zorgt de ambulant hulpverlener voor een goede onderlinge afstemming tussen de ex-partners, eventueel met hulp van het Team Complexe Scheidingen. Tijdens de behandelfase komt de ambulant hulpverlener minimaal één keer per week over de vloer om de behandeling vorm te geven.

Evaluatie en afronding

Aan de hand van de eerder overeengekomen doelen bespreekt de ambulant hulpverlener met het gezin hoe het gaat, welke verbeteringen zichtbaar zijn en welke aandachtspunten er nog bestaan. Na deze evaluatie wordt samen besloten om het traject af te ronden of voort te zetten met aanvullende hulp. Bij de afronding is ook een doorverwijzing naar een andere hulpvorm mogelijk. Een gemiddeld behandeltraject duurt negen maanden, maar is afhankelijk van de persoonlijke situatie en hulpvragen.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis