Training Huwelijksdwang en eergerelateerd geweld voor professionals

Voor docenten en zorgpersoneel in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs

Herken huwelijksdwang en eergerelateerd geweld voor professionals

Jaarlijks trouwen naar schatting honderden Nederlandse jongeren tegen hun zin. Het gaat dan vooral om meisjes en jongens tussen de 16 en 25 jaar met een niet-westerse achtergrond. Huwelijksdwang, achterlating in het buitenland en ander eergerelateerd geweld worden vaak pas opgemerkt als het te laat is. Sterk Huis verzorgt trainingen rondom dit thema voor docenten en zorgprofessionals op middelbare scholen, mbo-, hbo- en wo-instellingen.

Vaardiger in het waarnemen van signalen

Onderwijsinstellingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie en signalering van huwelijksdwang, achterlating en ander eergerelateerd geweld. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Sterk Huis gevraagd om docenten en betrokken zorgprofessionals vaardiger te maken in het waarnemen en handelen bij signalen van huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld. Hiervoor is een landelijk trainingsaanbod ontwikkeld voor iedereen binnen het onderwijs die werkt met jongeren uit niet-westerse culturen.

De noodzaak van deze trainingen

Deze trainingen zijn een noodzaak binnen het onderwijs en worden aangeboden met een nadrukkelijke reden. Meisjes en jongens die met deze vormen van dwang en geweld te maken krijgen, zijn vaak ‘onzichtbaar’; zij hebben buiten school en thuis meestal weinig sociale contacten. Bovendien is het voor hen lastig om met anderen te praten over familieaangelegenheden. Omdat school een van de weinige plekken is waar deze jongeren veel tijd doorbrengen naast hun leven thuis, kunnen onderwijsinstellingen een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van deze problematiek.

Twee verschillende trainingen

We bieden twee verschillende trainingen aan om docenten en zorgprofessionals, en docenten in opleiding, vaardiger te maken in het waarnemen en handelen bij (een vermoeden van) huwelijksdwang, achterlating en eergerelateerd geweld. Er zijn twee trainingen, voor steeds maximaal 12 deelnemers:

•  Een minitraining van een dagdeel, gecombineerd met een e-module die voorafgaand aan de training wordt ingevuld.
•  Een training van twee dagdelen of een dag, gecombineerd met een e-module. Deze training is SKJ-geaccrediteerd.

Heeft u maximaal 2 uur beschikbaar en/of behoort u niet tot de doelgroep? Dan kan Sterk Huis tegen betaling een gastcollege van 1,5 tot 2 uur verzorgen op locatie van uw organisatie. Het maximum aantal deelnemers is dan 25 personen.

Er is een aantal open-inschrijving-trainingen gepland, maar bij voorkeur worden de trainingen in overleg met de onderwijsinstelling gepland en in-company.
Er kunnen studiepunten gekoppeld worden aan de trainingen voor aankomend docenten (vol- of deeltijd), in overleg met de (Leraren)opleiding.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Sterk Huis, via academie@sterkhuis.nl of via 013 530 94 00. Kijk voor meer achtergrondinformatie ook eens op www.huwelijksdwang.info en www.huiselijkgeweld.nl

> Download Folder ‘Herken huwelijksdwang en eergerelateerd geweld’

Quote deelnemer

“De training is interessant voor elke (aankomende) professional en docent. Het gaat immers vooral om het bewustzijn: herkennen, in gesprek gaan, doorvragen en weten welke instanties daadwerkelijk kunnen helpen. Daarmee kun je voor een jongere het verschil maken.”