Gezinshuizen

Gezinshuizen

Ouders zorgen het liefst zelf voor hun kinderen en kinderen wonen het liefst bij hun ouders thuis. Toch komt het voor dat dit niet (meer) mogelijk is. Voor kinderen is het fijn als zij dan mogen opgroeien in een zo’n gewoon mogelijke omgeving, met vaste opvoeders om zich heen die er voor hen zijn. Soms zijn er problemen in de opvoeding en ontwikkeling en is meer nodig dan het eigen gezin kan bieden. Bijvoorbeeld omdat een kind een specifieke aanpak nodig heeft. Het gezinshuis kan dit bieden. Door de deskundigheid van gezinshuisouders zijn zij in staat goed aan te sluiten bij de ontwikkeling en de specifieke omstandigheden en behoeften van een kind. Kinderen krijgen hierdoor de kans zich op een goede manier te ontwikkelen en toe te groeien naar zelfstandigheid. In een gezinshuis wonen kinderen voor langere tijd.

Folders

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis