Sterk na huiselijk geweld

Sterk na huiselijk geweld

Deze groepstraining helpt je om na huiselijk geweld sterker in het leven te staan. Je werkt aan doelen voor een veilige toekomst en je vergroot je zelfvertrouwen en weerbaarheid. Als je huiselijk geweld hebt meegemaakt, kun je veel last krijgen van emotionele problemen. Ook heb je misschien weinig zelfvertrouwen meer of denk je negatief over jezelf. Dat kan komen door gevoelens van schuld en schaamte.

Ook als je als kind huiselijk geweld hebt meegemaakt, verlies je vaak het vertrouwen in jezelf en anderen. Daarom kan het voor slachtoffers van huiselijk geweld lastig zijn om een ‘gewoon’ leven te leiden en relaties aan te gaan of te onderhouden.

Voor wie?

De contactgroep Sterk na huiselijk geweld is voor mensen (vanaf 18 jaar), die huiselijk geweld hebben meegemaakt in hun relatie met hun partner of in hun jeugd.

 Je leert

  • te praten over jouw ervaringen;
  • geheimhouding, stigmatisering en schuldgevoelens te doorbreken;
  • om gaan met schaamte- en schuldgevoelens;
  • je eigen kracht en probleemoplossend vermogen te ontdekken;
  • inzicht te krijgen in de effecten van het geweld in jouw huidige dagelijkse leven;
  • kennis te vergroten over de verschillende fasen van geweld in de relatie;
    de (psychische) gevolgen te verzachten of te overwinnen.

 Zo werkt het

De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten van twee uur. Deelnemers kunnen zich het hele jaar door aanmelden. We werken met diverse werkvormen.
Iedere deelnemer heeft eigen werkdoelen, die regelmatig worden geëvalueerd. Het is mogelijk om nog een cyclus van tien bijeenkomsten te volgen.
In een veilige en vertrouwde omgeving wordt de cursus begeleidt door twee vaste trainers.