De verschillende vormen van pleegzorg

Wie zorgt er voor een kind als de ouders dat even niet kunnen? Soms kunnen de ouders (tijdelijk) de opvoeding niet meer aan. Dan is het voor het kind, maar ook voor de ouders, beter als tijdelijk in een ander gezin woont. Als pleegouder bied je een warme en veilige plek aan een kind dat niet meer thuis kan wonen.

Het bieden van een warm thuis aan een kind kan op verschillende manieren. Voor een weekend, een paar maanden of tot ze zelfstandig gaan wonen. Welke vormen pleegzorg zijn er eigenlijk mogelijk?

Netwerkpleegzorg

Wanneer een kind wordt aangemeld voor pleegzorg kijken we altijd eerst in de eigen vertrouwde omgeving, het netwerk, van het kind. Een kind wordt dan opgevangen door familie, kennissen of buren. Dit kan lang- en kortdurend zijn, tijdens weekenden en vakanties of tijdens crisissituaties.

Pleegzorg voor een korte tijd

Soms heeft een kind maar voor een korte tijd een andere plek nodig. Zo kan het thuis tot rust komen en de situatie verbeteren. Bij kortdurende pleegzorg biedt je een pleegkind voor een korte tijd een warm thuis. Wij onderzoeken dan of het kind weer thuis kan gaan wonen, zelfstandig of zoeken een pleeggezin voor langdurende zorg.

Ook crisishulp valt onder pleegzorg voor een korte tijd. Bij crisis-pleegzorg zoeken wij acuut een plek. De situatie is thuis dan zo ernstig dat een kind direct hulp nodig heeft. Soms kan een kind na de crisis weer naar huis, soms blijft het kind voor langere tijd in een pleeggezin wonen.

Pleegzorg voor een lange tijd

Bij langdurende pleegzorg groeit het pleegkind op in jullie gezin. De ouders zijn niet meer in staat om voor het kind te zorgen. De opvang van een pleegkind kan dan meerdere jaren duren. Sinds kort kan dit tot 21 levensjaar.

Weekend- en vakantiepleegzorg

Deze vorm van pleegzorg wordt ingezet ter ontlasting van het gezin of voor kinderen die bij ons in een leefgroep of gezinshuis wonen. De frequentie is per kind verschillend en kan meerdere jaren duren.

Wilt u meer weten over Pleegzorg, bezoek dan één van onze volgende informatiebijeenkomsten op 4 september, 2 oktober, 6 november of 11 december. Deze avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot ca. 22.00 uur.