Sterk Huis West-Brabant een feit

Dit voorjaar kwam er een einde aan een aantal onzekere jaren voor jeugdzorgaanbieder Juzt. De zorg van de organisatie in West-Brabant werd per 1 april overgenomen door verschillende organisaties, waaronder Sterk Huis. In de zelfstandigheidstraining verblijven zo’n vijftig jongeren, adolescenten, in huizen in Oosterhout en Breda, waar zij zich met begeleiding voorbereiden op een zelfstandig leven. En ongeveer twintig kinderen, in de leeftijd van zes tot achttien verblijven op de behandel/leefgroepen op locatie Laanzicht in Teteringen. Begin augustus komen ook twintig kinderen die op Rijsbergse locatie Krabbebossen verbleven naar Laanzicht. Sterk Huis nam bovendien de hulp bij complexe scheidingen en ambulante gezinshulp over van Juzt.

Zorgcontinuïteit

“De continuïteit van de zorg voor deze kinderen en hun gezinnen stond voor ons en ook voor de gemeenten als Breda voorop”, vertelt Lian Smits. “Als ik lees over de gevolgen van de sluiting van de Jeugdzorgorganisaties, ben ik opgelucht dat we in het belang van de West-Brabantse jeugd zorg van Juzt hebben kunnen overnemen. Waarmee ik niet zeg dat het een eenvoudig besluit was. Er was weinig tijd om tot goede beslissingen te komen en  Sterk Huis is geen organisatie die grote financiële risico’s kan lopen. We hebben onze besluiten heel serieus afgewogen en ons goed laten adviseren. De kleine honderd medewerkers werken nu binnen een aparte stichting Sterk Huis West-Brabant, maar zijn voor de volle honderd procent collega van Sterk Huis. De constructieve samenwerking met de gemeente Breda (namens de regio West-Brabant Oost) telde ook mee bij ons besluit. Want we zijn weliswaar geen volledig nieuwe partner in de regio, maar we zijn er ook zeker nog niet zo thuis als in de regio Hart van Brabant.”

Bouwen

Dat is een kwestie van tijd, weet clustermanager Patricia Celi. Zij werkte bij Juzt en is opgelucht dat er duidelijkheid is voor de kinderen en de medewerkers. En het doet haar en de medewerkers goed dat er weer gebouwd kan worden aan de toekomst: “We kunnen weer vooruit kijken, de onzekerheid ligt achter ons.” Patricia en collega’s zijn inmiddels aardig op weg om de basis opnieuw in te richten. Patricia: “We hebben ons eerst gericht op heel basale dingen. Dat de kinderen, ouders en personeel goed geïnformeerd waren en hun vragen en eventuele zorgen konden delen. Dat de zorg zelf doorliep, medewerkers ingeroosterd waren en toegang hadden tot de ICT; dat soort dingen. Ik zie dat de medewerkers steeds beter hun weg vinden binnen Sterk Huis. Met de verhuizing van groepen van Krabbebossen naar Laanzicht werken we ook letterlijk dichterbij elkaar. Op Laanzicht staat iedereen klaar voor een warm welkom aan de kinderen en de collega’s.”

Pijlers Sterk Huis

Wat verandert er door de aansluiting bij Sterk Huis nog meer? Patricia: “De stevige visie van Sterk Huis, met de twee pijlers 1) hoogspecialistische hulpverlening bij complexe problemen en 2) bijdragen aan preventie aan de voorkant (scholen, buurten, huisartsen en kinderdagverblijven), is natuurlijk ook in West-Brabant leidend. We gaan nu aan de slag met de inhoudelijke doorontwikkeling. We hebben op verschillende vlakken een inhaalslag te maken; de afgelopen jaren was er geen ruimte meer voor ontwikkeling, en dat hebben medewerkers erg gemist. Denk aan het pedagogisch klimaat, achterstand in behandelingen, dagbesteding, de samenwerking met het onderwijs, maar zeker ook de terugkeer van kinderen naar huis, een pleeggezin of een gezinshuis. We willen en moeten flink aan de slag met het uitgangspunt ‘wonen doe je thuis, of zo thuis als mogelijk’, met bijvoorbeeld nieuwe gezinshuizen en meer ambulante hulp en hulp bij complexe scheidingen. Ook daarmee willen we voorkomen we dat kinderen niet meer thuis kunnen wonen. Op ambulante functies hebben we mensen aangenomen, het personeel op de groepen is bijna compleet, zodat we fors minder inzet van tijdelijke krachten hebben.”

Veerkracht

Nu er ruimte komt voor de inhoudelijke doorontwikkeling, gaan we samen aan de slag met bouwen aan de toekomst. “Dat vind ik fijn”, benadrukt Patricia. “Heb veel vertrouwen in de medewerkers om mij heen en de collega managers en gedragswetenschappers. Medewerkers hebben bewezen dat zij flexibel zijn, hebben vertrouwen in de toekomst en willen het juiste voor alle cliënten. Veerkracht is het sleutelwoord, ook voor de medewerkers. En dat collega’s dat bezitten, hebben ze dubbel en dwars laten zien. Nu kunnen ze hun kwaliteiten weer ten volle benutten. En Sterk Huis-breed kunnen we het beste van twee werelden samenbrengen.”

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis