18 november 2014 open huis Hebe

Open Huis HebeKinderdagverblijf van de vrouwenhulpverlening

Op 18 november is het van 15.00 – 17.00 uur Open Huis bij het kinderdagverblijf Hebe van de vrouwenopvang van Kompaan en De Bocht aan de Tilburgseweg 184 in Goirle. Als u de open dag wilt bezoeken, kunt u zich aanmelden via een mail aan silvanameeder@kompaanendebocht.nl
Het kinderdagverblijf Hebe is voor kinderen van vrouwen die bij Kompaan en De Bocht in de vrouwenopvang verblijven als zij naar werk of school gaan of extra ondersteuning of tijd voor zichzelf nodig hebben. De medewerkers van Hebe hebben veel ervaring met hulpverlening na huiselijk geweld en bij ingewikkelde opvoedproblemen. Daardoor weten zij ook waar moeders en kinderen tegenaan kunnen lopen en hoe ze hen kunnen steunen De begeleiding wordt via de methodiek Veerkracht vormgegeven en is op maat en elk kind heeft een eigen plan waar de medewerkers op aansluiten. Hebe is kinderopvang plus is en dat betekent dat er extra tijd is voor kinderen die dit nodig hebben en de begeleiders kunnen de kinderen extra stimuleren bij de ontwikkeling van taal en motoriek.

Convenant Beroeps Innovatie Centrum

Tijdens de open middag tekenen Lian Smits en Kees van den Broek van Kompaan en De Bocht, Ilse Tamrouti van Fontys Hogeschool Sociale Studies en Jos Lumanauw van Fontys Hogeschool Pedagogiek een convenant over het Beroeps Innovatie Centrum (BIC). Het BIC bestaat uit studenten van verschillende opleidingen die naast het reguliere stage programma ook meewerken aan het beleid, innovatie en projecten. Hebe is een initiatief binnen het BIC. Een andere activiteit is een onderzoek naar buitenschoolse opvang plus. Is hier behoefte aan en zo ja, hoe moet dit er dan in de toekomst uitzien? Het onderzoek is in samenwerking met scholen voor speciaal onderwijs Parcours en De Keyzer en de dagbehandeling van Kompaan en De Bocht.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis