Multi Systeem Therapie (MST) bij Sterk Huis

Is er onrust binnen het gezin? Of heeft jullie kind last van gedragsproblemen? Multi Systeem Therapie (MST) kan dan een uitkomst bieden. MST verminderd het aantal ernstige delicten, verbetert het functioneren van een gezin en laat een afname zien in uithuisplaatsingen. 

Intensieve therapie in de thuissituatie

Soms loopt een jongeren zo vast thuis of op school dat er een uithuisplaatsing dreigt. Spijbelen, crimineel gedrag of te veel blowen. En soms zit een jongere in de knel dat het ten koste gaan van hemzelf en zijn eigen toekomst. Multi Systeem Therapie (MST) kan helpen om de problemen op te lossen. MST is een intensieve vorm van behandeling waarbij de behandeling het gezin meerdere malen per week in de thuissituatie bezoekt en 24 uur per dag bereikbaar is.

Erik belandde opnieuw in een justitiële inrichtingen

Al enkele jaren is Erik bekend bij de politie vanwege straatroof, afpersing en mishandeling. Tijdens zijn proefperiode ging Erik weer in de fout. Hij moest naar een justitiële inrichting. Om opnieuw herhaling te voorkomen werd Erik aangemeld bij Sterk Huis voor de behandeling MST. Voorafgaand van de behandeling werden de factoren die het probleemgedrag van Erik en het gezin stimuleren en afremmen in kaart gebracht. Zo wordt met moeder hard gewerkt aan het eigen maken van opvoedingsvaardigheden als duidelijke regels stellen en toezicht houden. Ook de omgeving van Erik wordt ingeschakeld. Niet alleen past oma op wanneer Erik huisarrest heeft, maar ook de wijkagent komt even langs als Erik agressief dreigt te worden. Erik werkt aan nieuwe positieve contacten en activiteiten. Zo gaat hij twee keer in de week naar de sportschool met zijn broer en heeft hij een nieuwe leuke vriendengroep. Thuis is de sfeer stukken beter. Erik en zijn moeder kunnen beter met elkaar overweg en er is minder ruzie. Daarom is de behandeling na vijf maanden met succes afgesloten.

MST bij Sterk Huis

De behandeling wordt uitgevoerd door een speciaal opgeleide MST-therapeut. We richten ons op het voorkomen van een uithuisplaatsing van de jongere. Zo worden ouders geleerd en geholpen de jongere succesvol te (bege)leiden in het gezin, op school, in de buurt en de vrije tijd. De MST-therapeut komt gedurende 3 tot 5 maanden enkele malen per week bij de ouders/verzorgers thuis. Lees meer informatie over de behandelwijze in onze folder.

Waarom kies je voor Sterk Huis?

  • De MST-therapeut van Sterk Huis is 24 uur en 7 dagen per week te bereiken
  •  Het streven is dat er snel gestart kan worden en dit kan in afstemming met de MST-supervisor. Bekijk hier de huidige wachttijden. 
  • Door de samenwerking met viersprong delen we constant expertise en ervaringen met elkaar. Lees meer

Aanmelding?

Om een jongere aan te melden kan dat via ons klantenbureau via 013 543 30 73. De gemeente betaalt de behandeling voor jongeren tot 18 jaar.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis