25-09-14: Mini-symposium (W)eerbaar

25 september 2014

De noodzaak van een integrale samenwerking en methodische verdieping voor een veilige aanpak van eergerelateerd geweld.

Programma

Sprekers zijn professor I. van Beest van de Universiteit van Tilburg en R. Ermers van het Midden-Oosten Perspectief. Daarnaast zijn er zes workshops waaruit bezoekers kunnen kiezen: nut en noodzaak van familieverbanden; communicatie; verwachtingen over en weer vanuit de politie; hulpverlening; sociale gevolgen van stigmatisering; patronen en processen in allochtone families.

Voor wie

Deze expertmeeting richt zich op collega’s uit de vrouwenhulpverlening, maatschappelijke opvang, politie, scholen, maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, overheid, politiek, ketenpartners, financiers uit Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.

Aanmelden

De definitieve uitnodiging met het programma voor dit mini-symposium volgt rond 25 augustus 2014. U kunt zich dan inschrijven. Er kunnen ongeveer 150 personen deelnemen. Wij horen graag van u of u belangstelling heeft voor dit symposium en of u eind augustus de uitnodiging wil ontvangen. U kunt dit laten weten via dit formulier.
organisatoren symposium weerbaar

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis