Kinderen en huiselijk geweld

Huiselijk geweld (waaronder kindermishandeling) komt helaas veel voor in Nederland. Van vernedering en verwaarlozing tot seksueel geweld. De gevolgen voor het gezin zijn groot. Vaders, moeders, kinderen, het hele gezin lijdt eronder. Bij Sterk Huis zien we dat kinderen die opgroeien in een onveilige situatie waar geweld een rol speelt, later ook betrokken zijn met huiselijk geweld. Daarnaast zijn ze verslavingsgevoeliger, kampen meer met psychiatrische problemen en hebben zelfs meer risico op hart- en vaatziekten. Het is belangrijk dat deze cirkel van geweld tijdig stopt.

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het woord ‘huiselijk’ zegt niets over de plaats van het geweld, maar over de relatie tussen pleger en slachtoffer. Huiselijk geweld kan dus zowel binnenshuis als buitenshuis plaatsvinden en in verschillende vormen. Voorbeelden zijn: (ex-)partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, mishandeling van ouders door hun kind(eren), mishandeling van kinderen en jongeren door hun ouders of vriend(innen).

Bij kindermishandeling is verwaarlozing en psychische mishandeling het meest voorkomend. Vormen waarbij kinderen bijvoorbeeld onvoldoende liefde en genegenheid krijgen. ‘Het klinkt als een cliché, maar liefde is extreem belangrijk voor kinderen. We denken vaak dat kinderen het goed hebben als ze mooie materialistische middelen hebben. Niets is minder waar. Genegenheid, liefde en betrouwbaar en responsief ouderschap zijn nóg belangrijker in de ontwikkeling van kinderen. In huiselijk geweld situaties ontbreekt vaak alle vier met ingrijpende gevolgen voor kinderen’ aldus Teun Haans, clustermanger bij Sterk Huis.

Hoe vaak komt huiselijk geweld voor?

Elke maand sterft er in Nederland een kind of volwassene aan de gevolgen van huiselijk geweld. De politie registreert jaarlijks ongeveer 84.000 incidenten van huiselijk geweld. In werkelijkheid ligt het aantal gevallen van huiselijk geweld veel hoger. Betrokkenen melden lang niet alle gevallen van huiselijk geweld uit schaamte, angst, schuldgevoel en de afhankelijke positie waarin mensen zich bevinden. ‘Huiselijk geweld kent nog steeds een taboe of hoort er in bepaalde gezinnen ‘gewoon bij’’ zegt Teun Haans.

Wat kunnen de gevolgen zijn van huiselijk geweld?

Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben grote gevolgen. Allereerst is er de lichamelijke en geestelijke pijn bij de betrokkenen. Vooral bij kinderen kunnen de gevolgen groot zijn. Bijvoorbeeld minder presteren op school, zich isoleren van andere kinderen of zelf overgaan tot geweld. In hun verdere leven hebben ze relatief vaak moeite met (intieme) relaties en de opvoeding van hun eigen kinderen.

Ik ben slachtoffer van huiselijk geweld. Of ik zie huiselijk geweld in mijn omgeving. Wat kan ik doen?

Als je te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kun je daar altijd wat aan doen. Of het nu om jezelf gaat of iemand anders. Of je nu vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen, is een belangrijke eerste stap. Op www.zorgenomeenkind.nl lees je meer over het herkennen van signalen en met wie je in gesprek kunt gaan. De belangrijkste adviezen zijn:

  • Dreigt er direct gevaar? Bel altijd 112!
  • Neem een bekende in vertrouwen: Neem iemand uit jouw omgeving in vertrouwen, bijvoorbeeld een familielid, sportcoach, een professional op school of een vriend. Dit is misschien moeilijk, maar om de situatie te veranderen, is erover praten de enige oplossing.
  • Zoek hulp bij een wijkteam of huisarts: Er is altijd lichte ondersteuning mogelijk. De huisarts kan je verwijzen naar het wijkteam maar daar kan je ook rechtstreeks bij terecht. Op www.zorgenomeenkind.nl zie je welke wijkteam beschikbaar is in jouw gemeente.
  • Vraag om advies aan Veilig Thuis via op 0800 – 2000: Leg contact met Veilig Thuis en geef aan dat je geholpen wilt worden vanwege jouw thuissituatie. Zij brengen de situatie in kaart en schatten de veiligheid in, zodat er passende hulp in gang kan worden gezet. Als sprake is van strafbare feiten, dan overlegt Veilig Thuis met de politie over de mogelijkheden om daar onderzoek naar te doen. Veilig Thuis kan je ook advies geven wanneer je je zorgen maakt over iemand anders. Het is mogelijk om anoniem advies te vragen of een melding te doen over huiselijk geweld.
  • Wil je een melding maken? Bel met Veilig Thuis op 0800-2000: Anders dan een advies, schrijft Veilig Thuis bij een melding alle informatie van jou en de omgeving op. Veilig Thuis beslist zelf wat ze met jouw melding doen. Je hoort dit altijd terug. Het nummer van Veilig Thuis is gratis en 24/7 bereikbaar. De website van Veilig Thuis is: www.veiligthuis.nl
  • Kun je geen contact op nemen met Veilig Thuis? Bijvoorbeeld omdat degene die dreigend is telkens in de buurt is, dan kun je voor hulp ook terecht bij de apotheek. Bij het mondeling of schriftelijk doorgeven van codewoord ‘Masker 19’, komt er altijd actie voor hulp. De apotheker neemt dan contact op met Veilig Thuis of in geval van acuut gevaar met 112. Ook als de pleger van het geweld erbij is. Gebruik van het codewoord betekent automatisch dat je toestemming geeft om je gegevens te delen met Veilig Thuis.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis