De verschillende vormen van kindermishandeling

vormen-van-kindermishandeling

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Dit kan zich uiten in 6 vormen van kindermishandeling. De bekendste zijn lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling en seksueel misbruik. Maar lichamelijke verwaarlozing, psychische verwaarlozing en getuige van partnergeweld zijn ook ernstige vormen van kindermishandeling.

Lichamelijke mishandeling

Lichamelijke mishandeling is vaak het eerste waar iemand aan denkt bij het woord kindermishandeling. Onder lichamelijke mishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen een kind, zoals slaan, schoppen, bijten, knijpen, krabben, het toebrengen van brandwonden of het kind laten vallen. De ernst van de mishandeling kan variëren van licht tot zeer ernstig of zelfs fataal.

Psychische of emotionele mishandeling

Deze vorm van mishandeling is minder zichtbaar maar zeker niet minder ernstig. Er is sprake van psychische mishandeling wanneer ouders of opvoeders met hun houding en gedrag afkeurend en vijandig zijn tegenover een kind. Dit kan bijvoorbeeld door een kind uit te schelden, opzettelijk bang te maken of te hoge eisen stellen.

Seksueel misbruik

Seksueel misbruik bestaat uit alle seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt met als doel de seksuele behoefte van een ouder of derde te bevredigen of er geld aan te verdienen. Een kind kan door lichamelijk or relationeel overwicht, emotionele druk of dwang en geweld de handelingen niet weigeren. Onder seksueel misbruikt valt niet alleen verkrachting of verhandeling maar zeker ook een kind begluren of dwingen ergens naar te kijken (geslachtsdeel, porno).

Lichamelijke verwaarlozing

Bij lichamelijke verwaarlozing voldoen ouders of opvoeders gedurende lange tijd niet aan de lichamelijke basisbehoeften van een kind. Hierbij krijgt een kind niet de zorg en verzorging waar hij of zij recht op heeft. Basisbehoeften zoals voeding, kleding, onderdak en bescherming ontbreken. Dit komt vooral voor bij jonge kinderen, omdat zij voor hun dagelijkse verzorging afhankelijk zijn van hun ouders.

Psychische verwaarlozing

Er is sprake van psychische verwaarlozing wanneer de ouders of opvoeders doorlopend tekortschieten in het geven van positieve aandacht aan een kind. Daarmee negeren ze structureel de basale behoeften van het kind aan liefde, warmte, geborgenheid en steun. Een ouder die zijn kind psychisch verwaarloost, troost, knuffelt of speelt niet met het kind. Een kind weghouden van school of ander contact met de buitenwereld valt hier ook onder.

Getuige van partnergeweld

Getuige van partnergeweld is een minder bekende vorm van kindermishandeling. Het gaat hierbij om het getuige zijn van geweld tussen ouders. Het gaat dan bijvoorbeeld over het zien of horen van conflicten en geconfronteerd worden met de gevolgen hiervan. Vaak gaan partnergeweld en lichamelijke mishandeling van het kind samen.

Vormen van kindermishandeling

In de praktijk zijn het meestal combinaties van de verschillende vormen van kindermishandeling. Bij vrijwel elke vorm van fysieke mishandeling is er ook sprake van psychische mishandeling. Omgekeerd werkt dit niet altijd zo. Er kan psychische mishandeling plaats vinden zonder dat er lichamelijk geweld wordt gebruikt.

Alle vormen van mishandeling zijn verboden en dus strafbaar. Herken je een of meerdere vormen bij jezelf of bij een ander? Bel dan (anoniem) met Veilig Thuis (0800-2000) voor advies.

Lees hier meer over kindermishandeling.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis