Kinderrechten: hoe zit dat nu?

Alle kinderen en jongeren ter wereld hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het verdrag definieert ‘kind’ als ieder persoon die nog geen achttien jaar oud is. Kinderrechten zijn afspraken die gemaakt zijn tussen bijna alle Staten in de wereld. Ze gaan over verschillende onderwerpen waarvan het belangrijk is dat deze worden geregeld. Ze raken aan zo ongeveer alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen.

Kinderrechten

Kinderrechten gaan over onderwerpen als onderwijs, gezondheid en de rol van familie en ouders.
Ze gaan over vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Ze gaan ook over het recht op een naam en een nationaliteit. Over een dak boven je hoofd en spelen. Over bescherming tegen mishandeling, misbruik en uitbuiting. Kinderrechten zijn er voor alle kinderen. Want tussen kinderen mag niet gediscrimineerd worden.

Binnen het verdrag zijn verschillende thema’s te onderscheiden, namelijk:

 1. Familie
 2. Gezond leven
 3. Veiligheid
 4. Educatie
 5. Spelen
 6. Privacy
 7. Participatie
 8. Handicap
 9. Werk
 10. Jeugdhulp
 11. Jeugdstrafrecht
 12. Migratie
 13. Belang van het kind

Veiligheid

Onder het thema veiligheid valt onder andere geweld, mishandeling en verwaarlozing bij kinderen. Ieder kind heeft recht op bescherming tegen mishandeling. Hieronder vallen alle vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling, verwaarlozing en (seksueel) misbruik. Zowel in het gezin als daarbuiten. De overheid moet maatregelen nemen om kindermishandeling te voorkomen. Ook moet de overheid zorgen voor opvang en behandeling van kinderen die hiervan slachtoffer zijn.

Lichamelijke kindermishandeling

Kindermishandeling kan vele vormen aannemen. Onder lichamelijke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen het kind. Bijvoorbeeld slaan, schoppen, bijten, knijpen, schudden (van een baby) of het kind laten vallen. Ook de corrigerende tik valt hieronder. Deze is in Nederland sinds 2007 bij wet verboden. Wat kinderen ook doen, ze mogen dus nooit geslagen worden, omdat slaan iemand zijn waardigheid aantast.

Wil je meer weten over kinderrechten, klik dan hier.

Meld je hier aan voor de Job Alert

logo-sterk-huis